Grenslandpad: Kruiningen-Stationsbuurt

za­ter­dag 6 sep­tem­ber 2014

We had­den goed o­ver­nacht en ontbeten in het gedateerde ho­tel De Blau­we Vo­gel te Ber­gen op Zoom. Met de trein reden we naar sta­tion Kruiningen/Yerseke. We had­den een belbus bes­teld, maar we wer­den door een taxi opgehaald en gebracht. Er wer­den geen kosten in rekening gebracht. Bij bushalte De Uitkijk stapten we uit en lie­pen naar het cen­trum van Kruiningen om de wandelrou­te weer op te pakken. Het was al behoorlijk druk in het cen­trum van Kruiningen, zo rond 9:30 uur van­we­ge de braderie. We dronken in hetzelfde cafť als de vorige dag nog een koffie ver­keerd. Kruiningen werd ver­la­ten.

We lie­pen door bosge­bied Den Inkel val­lend on­der Zuid Beveland-Reimerswaal. We kwa­men weer bij de Westerschelde. We ble­ven de­ze tot voor­bij Waarde vol­gen. Ook bij de Radarpost ble­ven we langs de Westerschelde bui­tendijks lo­pen, ondanks het feit dat de markering af­sloeg. We had­den namelijk gedacht dat de rou­te ver­der o­ver de zeedijk zou lo­pen en nu prefereerden we om bui­tendijks te blij­ven lo­pen.

Na een hekwerk vervolg­den we ons pad o­ver een grasdijk en lie­pen in de schaapskeutels tus­sen de schapen door. We lie­pen door Gawege en on­der de A58-snel­weg door. In Krabbendijke had­den we een rust bij een bakker. Hier dronken we cappuccino en aten een Zeeuwse bolus. Toen we Krabbendijke op een T-splitsing ver­lie­ten, wees een omgekeerde rood/wit­te markering naar rechts ter­wijl de rou­te officieel schuin links naar boven ging. Wij beslo­ten de officiŽle rou­te te vol­gen. We kre­gen uitzicht op de Oosterschelde. Na on­ge­veer 750 meter van kaart 21 te heb­ben gelo­pen, ver­lie­ten we de rou­te en lie­pen naar sta­tion Rilland-Bath dat in buurt­schap Sta­tionsbuurt lag. Hier in Sta­tionsbuurt was ook een (klei­ne) braderie. Met de trein reden we naar Ber­gen op Zoom. Hier o­ver­nachtten wij in Ho­tel De Blau­we Vo­gel en aten warm in res­tau­rant De Teerkamer.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor