Grenslandpad: 's-Gravenpolder - Kruiningen

vrijdag 5 sep­tem­ber 2014

Het adres waar we in Hansweert heb­ben geslapen op een zol­der was voor ons eenmalig. Met de bus reden we via bussta­tion Goes naar ´s-Gravenpolder. Bij het uitstappen uit de bus stootte ik mijn rech­terbeen. Toen ik later naar mijn been keek, bleek dat ik een flinke bloed­uit­stor­ting had opgelo­pen. De plaatselijk huisarts te ´s-Gravenpolder, Liesbeth, heeft er naar geke­ken, maar ik kon ver­der lo­pen. Daarvoor wa­ren we eerst nog naar de plaatselijke su­per­markt Emté ge­gaan. De­ze dag lie­pen we o­verwegend o­ver asfaltwegen of -pa­den. Eerst lie­pen we langs de ´s-Gravenlandsche Weel. Daar­na langs de Westerschelde. Bij Hansweert sta­ken we de sluis o­ver.

De naam Hansweert voert terug naar de ontstaansgeschiedenis van het dorp toen het eiland (= weert) van Hans nog bestond. Dit eiland werd nog voor 1353 bedijkt en maakte deel uit van de voormalige Oudepolder van Hansweert. Tot aan het midden van de 19e eeuw was Hansweert een klein dorp met een haventje aan de Westerschelde. Het dorp bestond uit wat verspreid staande huizen en enkele boerderijen.

Openstelling Kanaal door Zuid-Beveland
In 1866 werd het Kanaal door Zuid-Beveland voor de scheepvaart opengesteld. De jonge geschiedenis van Hansweert is sterk verbonden met dit kanaal. Toen in de zestiger jaren van de 19e eeuw de werken aan het Kanaal van Zuid-Beveland in hun volle omvang in uitvoering waren, kwamen er honderden arbeiders naar Hansweert. Dit trok ook andere mensen aan, vooral uit de directe omgeving en uit Zeeuws-Vlaanderen. Verschillende neringdoenden gingen zich in Hansweert ves­ti­gen. Er werden huizen en winkels gebouwd. Zo ontstond de kom van Hansweert, gelegen tussen de Zeedijk, Kanaaldijk en Boomdijk, die samen een driehoek vormden, waarbinnen een rechthoekig stratenplan tot stand kwam. Nadat in 1916 de derde sluis in gebruik was genomen, werd Hansweert een welvarend dorp met veel winkels, cafés en leveranciers van scheepsbenodigdheden. Verder was er een grote groep parlevinkers die goederen aan boord brachten van de schepen in de sluizen of langs het kanaal.

De betekenis voor Hansweert als plaats bij de ingang van het Kanaal door Zuid-Beveland was groot. Dit kwam tot uitdrukking in scheepvaartgebonden werkgelegenheid, groei (uitbreiding) van de kern en voorzieningen en de oprichting van een internaat voor schipperskinderen. Bijna het hele dorp vergroeide in een of andere vorm met de scheepvaart.

Veel mensen van buiten Hansweert die zich hier ves­tig­den, zoals douanepersoneel en sluiswachters, kregen een rijkswoning aan de oostzijde van het kanaal, het zogeheten Hansweert-Oost dat rond het begin van de 20e eeuw ontstond. Deze woonwijk was ruimer van opzet en groener dan het "oude" Hansweert.


Nabij de sluizen zagen we talrijke oude foto's, die op oude havenpalen waren be­ves­tigd. Bij het oversteken van de sluis was de tweede sluisdeur geopend, zodat we een extra lusje moesten lopen om via de andere sluisdeur de sluis over te steken. In Kruiningen beëindigden we deze dag de wandeling. We liepen naar de dichtsbijzijnde bushalte om te kijken hoe laat de bus naar station Krabbendijkee ver­trok. Tot de ver­trek­tijd dronken we nog een paar koffie verkeerd kopjes bij café De Korenbeurs.

Met de bus reden we naar Krabbendijke en van­daar ver­der met de trein naar Ber­gen op Zoom. Hier o­ver­nachtten we in HCR De Blau­we Vo­gel. De­ze dag lie­pen we 14 km.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor