Grenslandpad: Heinkenszand - 's Gravenpolder

don­derdag 4 sep­tem­ber 2014

We had­den prima o­ver­nacht in Bed and Break­fast Bloemdijken bij de fa­mi­lie Bolier in het bui­tenge­bied van Heinkenszand. We had­den hier een groot deel van de bovenverdieping, in­clu­sief badkamer, tot on­ze beschikking voor Ä 75,- in­clu­sief ontbijt. Binnen een km na vertrek lie­pen we o­ver de Boomdijk, een zand/gras­pad om­zoomd met bomen.

Bloemdijken van Zuid-Beveland
De dijken van Zuid-Beveland zijn dijken rond polders en voormalige getijdenkreken. Ze getuigen van een langdurige strijd tegen het water. Door opeenvolgende periodes van landwinning en overstromingen vormde zich een stelsel van binnendijken. De steile zuidzijde van de dijken is door de zonnige ligging en de schrale grond begroeid met zeldzame plantensoorten zoals de wollige distel, ruige anjer en wilde marjolein. Deze soorten komen bijna nergens anders voor in Nederland! Aan de koelere noordzijde groeien verschillende struiken met wilde bramen.


We kwa­men uit op de Vlaandertseweg, de weg waarop we de­ze dag wa­ren be­gonnen, maar toen lie­pen we de an­de­re kant op. Bij een pick­nick­bank had­den we een rust na 70 minuten lo­pen. Bij de picknickbank wa­ren net voor ons 2 fietsers neergestreken. Daar­na kwa­men we langs een kindermo­nu­ment. Na de Schouwersweel lie­pen we langs het Schouwerweelsche wa­ter. Een gedeelte van dit pad was vrijwel dichtgegroeid. Een tegemoetko­mende wandelaar zei dat een kapmes hier goed van pas zou ko­men. In Nisse had­den we een rust op een terras in Jikkemiene, Bakkerij en theetuin. Hier dronken we 2 Latte Macchiato's en aten een appelrondo. Nisse werd ver­la­ten. Bij Heggenlandschap De Poel had­den we een rust op een bankje en aten ons meegenomen lunchpakket. Daar­na kwa­men we nog door na­tuur­ge­bied De Zwaakse Weel en de ge­lijk­na­mi­ge plas.

De Zwake was vroeger een druk bevaren getijdenkreek tussen de Honte, de Westerschelde en het Veerse Gat. Tot de 15e eeuw was dit de verbinding voor scheeps­ver­keer tussen Middelburg en Antwerpen. Na de in­pol­de­ring is de Zwake deze functie verloren. Na­tuur­mo­nu­men­ten is de laatste jaren hard aan het werk om de natuur te herstellen en te herinrichten. Er leven nu bijzondere rietvogels zoals het baardmannetje, blauw­borst en kleine karekiet. Ook zijn er jaarlijks meerdere broedpaartjes bruine kiekendieven.

Bij deze vissteiger mag iedereen komen vissen. Je kan hier voorns, goudwindes, snoeken en karpers aan de haak slaan! De steiger is ook een mooi plekje om heerlijk te komen genieten van de rust in de Zwaakse Weel. Er schijnt hier zelfs een scheepswrak op de bodem te liggen!


In 's-Gravenpolder beŽindigden we deze dag de rou­te. Onze dagetappe was oorspronkelijk ge­pland tot aan Hansweert. Maar door de vermoeidheid besloten we in 's-Gravenpolder te stoppen. Omdat we een overnachting in Hansweert hadden geregeld reden we nu met de bus via bussta­tion Goes naar ons o­ver­nachtingadres in Hansweert. Hier slie­pen we op een zol­der. De­ze was via een steile trap be­reik­baar. dit is ons niet goed beval­len. Bij cafť 't An­ker te Hansweert aten we warm.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor