Edese 4daagse, route richting Otterlo

De eer­ste wan­deldag lie­pen we in het be­gin door het E­de­ bos aan de westzij­de van de A­pel­doorn­se weg. De­ze dag, don­derdag 29 au­gus­tus 2013 lie­pen we van­af de start me­teen het E­de­ bos in. En dit lag aan de oostzij­de van de A­pel­doorn­se weg. Ook de­ze dag kwa­men we bij de ro­ton­de in buurt­schap Driesprong. Lie­pen we de eer­ste wan­deldag van­af de ro­ton­de aan de westzij­de van de A­pel­doorn­se weg verder o­ver een pa­ral­lelweg, de­ze dag lie­pen we aan de oostzij­de.

Bij de ingang van het Roekelse bos stond op een zwerfkei dat het Roekelse bos op 10 au­gus­tus 1960 is opengesteld door de commissaris van de koningin van de provincie Gelderland. We dwaal­den een tijd­lang door het bos waar­bij we e­ven het Mosselse Veld raakten. We kwa­men in Otterlo waar een rustpost was in ca­fé res­tau­rant de Waldhoorn. Met WS78 hebben we hier meer­de­re ma­len een rust gehad. Daardoor wis­ten we ook dat vlak naast de Waldhoorn een supermarkt was. En daar kochten we een lekker drankje dat we e­ven ver­der­op op een bank­je nuttigden.

Op de oprit naar het Kruller Muller Museum en nationaal Park De Hoge Veluwe, ingang Otterlo, sloe­gen we af. Nu lie­pen we door na­tuur­ge­bied De Zanding. Hier wa­ren we nog niet eerder geweest E­ven­als het ver­der­op gelegen Mosselse Veld. Mooi was de zandweg omzoomd met berken en uit­zicht op het met bloei­en­de heide be­groei­de heu­velgebied.

Bij uit­span­ning De Mossel was op­nieuw een rust- en controlepost. In het verleden was de­ze lo­ca­tie al­leen ge­o­pend bij mooi weer in het week­end, maar nu leek het wel een ca­fé res­tau­rant. Niet al­le stoe­len wa­ren bezet, maar toch was het flink druk. De­ze dag was het voor­al druk met dag­jes­men­sen op de fiets. Dit kwam door het mooie war­me en zon­ni­ge weer.

Ook de­ze lo­ca­tie werd weer ver­la­ten. Ver­der­op kwam de EHBO wa­gen aange­re­den. Hij reed ge­luk­kig lang­zaam want va­we­ge de droog­te waai­de het zand op. De EHBO wa­gen was een soort be­stel­au­to van het merk Ford en het bouw­jaar was 1977. Nabij Valenberg was een uit­kijkplat­form van­waar we een mooi uit­zicht op het Mosselse Veld had­den. Voor­dat het E­de­ bos werd be­reikt, kwa­men we nog langs een ka­zer­ne. Na 5 uur en 40 mi­nu­ten werd de fi­nish be­reikt. Het was weer een mooie tocht gewor­den. Wel lie­pen we de­ze dag vaak o­ver bre­de rui­ter­pa­den . En dat maakt het lo­pen zwaar.

Henri Floor