26e Heuvelland 4daagse 2013, 3e wandeldag

Op za­ter­dag 10 au­gus­tus 2013 be­slo­ten we de 28 km rou­te te lo­pen. Bij de start troffen we een dame uit A­pel­doorn die op de maandag voor de Nijmeegse vier­daag­se om 17:05 aankwam bij haar meldpunt, maar niet de "vlooienband" kreeg die alle andere wan­de­laars wel kre­gen die wel op tijd zich had­den aangemeld. Hoewel ze niet meer tot de jongste behoorde met haar 66 jaar, had ze zich wel voor de 50 km opgegeven. Ze be­sloot toch te lo­pen. Daarbij hield ze haar aanmeldbewijs bij zich om aan te tonen dat ze niet zwart liep.

We verlieten de start in zuid-oostelijke rich­ting. Langs de oostzijde van Ter­blijt lie­pen we naar Wolfshuis. In Groot-Wels­den was de eer­ste rustpost. Dit was een nieuwe locatie. Voorgaande keren, als we een rustpost in Groot Welsden had­den, was dat in het iets verder gelegen Puthof. Daar kwa­men we na de rust ook langs. De toegangspoort was open en nu konden we in alle rust op de binnenplaats kijken.

We lie­pen na de rustpost op relatief korte af­stand langs de be­ken­de begraafplaats van Mar­gra­ten. Na Honthem kwa­men we langs buurtschap Bruisterbosch en werd Reijmerstock be­reikt. Hier was de tweede rustpost. In Mar­gra­ten lie­pen we over de Trichterweg. Over de­ze weg lie­pen we bij voorgaande tochten van de­ze 4-daagse als we een rustpost in Mar­gra­ten had­den.

Heuvelland4daagse 2013 Nu was het niet ver meer naar Groot Welsden. Hier was de laatste rustpost. Toen we de rust verlieten kwam net een echtpaar aangelo­pen uit het Friese Oldeholtpade. Zij lie­pen de 42 km rou­te. Na de­ze rust volg­den we een km de­zelfde rou­te als eerder op de dag. We troffen hier een wan­de­laar uit Veldhoven. Door omstandigheden had hij niet eerder dan 10 uur kunnen starten. Doordat de splitsing pas na een km was had hij gedacht dat hij de splitsing al gemist had. Want hij wilde wel 28 km lo­pen.

Via Klein Welsden lie­pen we naar Gasthuis. Na nog een laatste rustmo­ge­lijkheid aan de westkant van Ter­blijt werd de finish be­reikt. Het IVV nummer was 10907.

Henri Floor