26e Heuvelland 4daagse 2013, 4e wandeldag

Op zondag 11 au­gus­tus 2013 was alweer de laatste wandeldag. De­ze dag lie­pen we ook de 28 km rou­te. Eerst lie­pen we naar Ter­blijt. Daar­na was in Sibbe de fruit­post. Buiten Sibbe voerde het rou­te over een pad waar niet ingehaald kon wor­den. Een wan­de­laar van 80 jaar was zijn stok vergeten mee te nemen en had nu veel hulp van medewan­de­laars nodig.

Door het Biebosch werd het Jansbos be­reikt. Aan de bos­rand had­den we een mooi uitzicht op Oud Valkenburg en Valkenburg. We verlieten Oud Valkenburg weer. We lie­pen om Strucht naar Schin op Geul. Daar pakten we de weg naar de Keutenberg, maar bij het begin van de steile helling verlieten we de weg en volg­den een smal pad langs de Geul. In Stokhem moesten we oppassen voor hard rijdende fietsers van achteren. Doordat we van een heuvel afdaalden, be­reikten de fietsers wel snelheden van 50 km per uur.

Een Beertsenhoven steeg ons pad flink om daar­na een prachtig uitzicht op Gulpen te krijgen. Bij de Dolsberg liep ons pad steil naar beneden over een weiland om vervolgens haast even steil weer omhoog te moeten lo­pen. Hier had een wan­de­laar een been gebroken. Twee ziekenauto“s konden niet bij hem komen waarop een trauma helikopter werd inge­zet. In Gulpen was de rust in de Toeristenkerk. De­ze rustpost was wat aan de kleine kant en de traptreden wa­ren niet overal even duidelijk.

Heuvelland4daagse 2013 We verlieten Gulpen over de Beversbergweg. Enkele wan­de­laars kwa­men teruggelo­pen omdat ze de splitsing met de 42 km had­den gemist. De­ze stond in Gulpen ook niet duidelijk aangegeven. Het splitsingpapier was te­gen een lantaarnpaal be­ves­tigd en stond bol. Andere keren stonden splitsingen veel duidelijker aangegeven.

We kwa­men in de buurt van de beroemde Or­chi­dee­ėn­tuin van Staatsbosbeheer in het Gerendal. Maar de tuin is alleen geopend in de maanden mei en juni van 10 tot 17 uur. Op 5 juni van dit jaar had ik de tuin nog bezocht. Door het Gerendal en over de Kapellekensveldweg werd Oud-Valkenburg weer be­reikt.

Heuvelland4daagse 2013 Na de rust zetten we koers naar kasteel Schaloen. Na zicht op kasteelhoeve Genhoes werd het witte bruggetje over de Geul be­reikt waar achter de drie beeldjes staan. Er bevindt zich hier vlakbij ook een vierde beeldje. Dit beeldje is ongeveer 15 cm hoog en bevindt zich in een uitsparing van een boom.

In Valkenburg kwa­men we op korte af­stand langs het geel gekleurde kasteel Oost, maar was niet zichtbaar van­af de wan­del­rou­te. De afbeelding van het kasteel siert de vier­daag­se stikker. In het cen­trum van Valkenburg verlieten we even de rou­te voor een bezoek aan de VVV. Niet om in­for­ma­tie op te vragen maar om het standbeeld te be­won­de­ren dat hier voor het gebouw staat ter gelegenheid van 125 jaar VVV. Op 5 juni wa­ren hier nog werkzaamheden en toen kon het standbeeld niet zo mooi gefotografeerd wor­den.

Heuvelland4daagse 2013 Na de Heilig Hart Nicolaas en Barbara kerk werd over de Plenckertweg Valkenburg weer verlaten. Daar­na volg­den we de Geul westwaarts. We kwa­men weer in Geulhem en over de­zelfde steile hel­ling als de voorgaande dag werd Berg en Ter­blijt weer be­reikt. We kre­gen nog een roos aangeboden. Na het in ontvangst nemen van de oorkonde, de stikkers en de medaille lie­pen we nog naar de supermarkt om wat te drinken. Toen kwam net de schutterij voorbijgelo­pen, die even later het schilderij van de nachtwacht zou uit­beel­den. Het IVV-nummer was 10908.

Van de 6600 deelnemers liepen 621 de 7 km, 2000 de 14 km, 2044 de 21 km, 1509 de 28 km en 426 de 42 km. Het wa­ren vier hele mooie da­gen gewor­den. Wij willen de organisatie en alle vrijwilligers hartelijk danken dat zij de­ze 4-daagse hebben mo­ge­lijk gemaakt. Volgend jaar hopen we weer van de partij te zijn.

Henri Floor