5e Toeractief Vechtdal vierdaagse 2013, 2e wandeldag

Op donderdag 27 juni 2013 was de start vanaf camping De Le­me­ler Esch te Le­me­le. Er waren deze dag werk­zaam­he­den aan de weg naar Le­me­le vanuit Ommen. Alleen wan­de­laars van de vier­daag­se moch­ten doorrijden naar de start. Na afloop van de tocht, toen we terug naar ons o­ver­nach­ting­a­dres wilde reizen, kwam een verrassing die aan het ein­de van dit dagverslag wordt onthuld.

We verlieten Le­me­le is oostelijke richting en staken de N347 over. Door buurtschap Archem lie­pen we naar de Reg­ge. We staken we Reg­ge over gevolgd door de Linderbeek. Daarna bleven we de Reg­ge een tijdlang volgen. Er waren hier werk­zaam­he­den vanwege de Reg­ge, die weer een me­an­de­ren­de rivier moest worden. Aan de ge­meen­te­grens is op de kaart duidelijk te zien hoe de Reg­ge in het verleden me­an­deer­de. We staken de Reg­ge weer over en lie­pen langs een dode arm van de Reg­ge.

Opnieuw staken we de Reg­ge over. We kwa­men in een gebied waar we tussen paarden door moesten lopen. Aan het ein­de van een pad lag aan onze linkerhand het toegangshek tot Huize 't ein­de. We kwa­men in buurtschap Egede. Een donkere wolk deed een poging te ontladen. Op een nabij gelegen bankje haalden we onze re­gen­kle­ding te voorschijn, want het had er al een tijdlang dreigend uitgezien. Nog voordat we de re­gen­kle­ding hadden aan­ge­trok­ken, minderde de regen en besloten we de re­gen­kle­ding toch weer op te bergen maar wel de pa­ra­plu paraat te houden. Op een naastgelegen prik­bord hing een uitnodiging van een open dag op Zorgboerderij De Lachende Geit. Er hing ook nog een vlaggetje van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug aan vast.

We staken het Overijsselskanaal over gevolgd door de Reg­ge. In Hankate was de rust en stempelpost bij Aktief Overijssel. Na de rust lie­pen we even langs de provinciale weg N347, hier Ommerweg geheten. Maar spoedig sloegen we af over de Marsdijk. Opnieuw lie­pen we naar de Reg­ge en staken deze over nabij buurtschap Marle. De parkoersbouwer kon kennelijk geen genoeg van de Reg­ge krijgen want nabij buurtschap Schuilenburg werd de Reg­ge opnieuw o­ver­ge­sto­ken.

De route voerde deze dag verrassend veel over zand- en graswegen in landelijk gebied. Na va­kan­tie­park Hel­len­doorn werd de tweede rustpost be­reikt bij kampeerboerderij Bosrand. Over de lange Knollenhaarweg liep we naar Hof van Salland en staken hier het Overijsselskanaal weer over. Nu was het niet ver meer naar camping De Le­me­ler Esch te Le­me­le.

Coos, die de eerste dag de 25 km liep, besloot deze dag ook de 15 km route te lopen. Dit kwam mede door mijn enthousiasme over de 15 km route van de 1e dag die, in tegenstelling tot de 25 km route van de 1e dag, heel mooi was. Ook de 15 km route van deze tweede dag was ook heel mooi.

We verlieten de start nu in noordelijke richting. Daarbij lie­pen we over de hellingen van de Archemerberg. Het noordelijkste punt van deze route lag nog net in buurtschap Giethmen, maar van de plaats zelf zagen we niets. Op het hoogste punt van de Archemerberg motregende het licht, waar­door ik alleen een foto in de windrichting maakte.

Na een paar flinke slingers werd ook de top van de Le­me­lerberg aangedaan. Daarna werd de rustpost in restaurant De Le­me­lerberg be­reikt. Terwijl Coos een be­stel­ling aan de bar deed, kwam een dame vragen wat we wilde drinken. Het werd weer de Latte Macchiato, een kof­fie­drank­je met veel opgeklopte melk.

We daalden af naar Le­me­le en via de Le­me­leresch werd de finish be­reikt. Het was een hele mooie tocht geworden. De lichte motregen, die we enkele keren pnderweg hadden, was zo weinig dat we zelfs de pa­ra­plu niet op hebben gehad. Doordat ik een pet droeg werd enige vochtigheid daarmee op­ge­van­gen.

Henri Floor