5e Toeractief Vechtdal vierdaagse 2013, 3e wandeldag

Op vrijdag 28 juni 2013 was de start vanaf camping De Vechtvallei te Dif­fe­len. Toen we naar de start reden, kwa­men wan­de­laars ons te­ge­moet gelopen. Want het eerste stuk liep langs de (rus­ti­ge) ver­keers­weg. We verlieten de start in zui­de­lij­ke richting. Over de Rheezerweg lie­pen door Dif­fe­len in de richting van Ma­ri­Žn­berg. We staken de Vecht over. In een weiland lie­pen een aantal Schot­se Hooglanders met twee jonkies.

Op een plek waar we het niet verwachtten, sloegen we af over een graspad. We staken het Ma­ri­Žn­berg-Vechtkanaal over en volgden deze tot aan de uitmonding in de Vecht. Hier lie­pen we onder de N36/Twentseweg door. We kwa­men bij camping de Beerzer Bulten. Voordat de rustpost op de camping werd be­reikt, lie­pen we eerst nog 1Ĺ km over het terrein van de camping.

We dwaalden nu een tijdlang door bosgebied Beerze. We kwa­men opnieuw bij een dode arm van de Vecht en volgden deze naar het plaatsje Junne. We kwa­men weer bij de Vecht. Omdat deze dag niet op de rou­te­be­schrij­ving vermeld stond op welke afstanden de rustposten waren, besloten we hier op een bank een rust te nemen. Een paar km verderop was in buurtschap Stegeren de officiŽle rustpost. Omdat we pas gerust hadden besloten we hier door te lopen.

Door bosgebied werd in Dif­fe­len de finish van de 25 km route be­reikt. Na een korte rust vervolgden we met de 15 km route. We lie­pen in noordelijke richting. We kwa­men, evenals de eerste dag, door Rheeze. Wel lie­pen we nu een andere route. Ik neem op mijn GPS de route op. Bovendien had ik de GPS route van de organisatie gekre­gen. Doordat we nu weer door Rheeze kwa­men, was het goed kijken hoe de route van deze dag precies liep. Daardoor lie­pen we nu meerdere keren ver­keerd. De bevestiging van de pijlen was niet bepaald optimaal hetgeen het meerdere keren ver­keerd lopen in de hand werd gewerkt.

De route slingerde weer flink in bosgebied waar­door het leek alsof we door een heel groot bos kwa­men. Evenals de eerste dag kwa­men we langs de Haar­plas en was bij het meer De Oldemeijer een rustpost. Nu lie­pen we grotendeels wel een andere route. Na deze rust kwa­men we na 3 km opnieuw bij het meer De Oldemeijer, zo slingerde de route.

Nu was het niet ver meer naar de finish. Deze dag was ook weer een hele aardige dag geworden met goed wandelweer. Toen we met de auto Le­me­le verlieten troffen we daar twee ver­keers­be­ge­lei­ders. Ons werd gevraagd waar we naar toe wilden. Het bleek dat de weg naar Ommen gestremd was vanwege werk­zaam­he­den. We moesten nu via Le­me­le en Le­me­lerberg naar Ommen rijden.

Henri Floor