Drenthepad, een rondwandeling door Drenthe

datum : woensdag 19 september 2012
traject: Emmen - Westenesch - Sleen - Oosterhesselen
afstand: 20 km
o­ver­nach­ting: Bed and Breakfast Klenkerhof, Klenkerweg 7, 7861 TG Oosterhesselen, ( 0524-581424 of 06-15222591; ook adres van de Stichting Vrienden op de Fiets.

We had­den goed geslapen. Na het ontbijt op woensdag 19 september 2012 begaven we ons rond 9 uur op pad. We liepen terug naar het NS-station. Daarna liepen we door het centrum van Emmen. Bij de HEMA kochten we nog wat extra brood als aanvulling op ons lunchpakket.

We liepen naar Westenesch. Hier bewonderden we de fraaie boer­de­rij­en. Het leek hier even een soort openluchtmuseum. We staken het Oranjeka­naal over. Bij een paarden manage hielden we een rust en dronken koffie. Daarna dwaal­den we door het Noordbargerbos. Mede door de felle zon­ne­schijn verloren we even de mar­ke­ringen uit het oog. De in­ge­te­ken­de route op de GPS bleek hier niet geheel in overeenstemming te zijn met de gemarkeerde route.

We staken de Emmerweg over en dwaal­den opnieuw door het Noordbargerbos. We kwa­men weer op de Emmerweg uit en kruisten de drukke N34. Nu zetten we koers naar Diphoorn. Toen de zon nog scheen leek het alsof we naar een zwarte muur van wolken liepen. Nadat de zon niet meer scheen zag het er minder dreigend uit. Het was toch dreigend genoeg om toch maar alvast de regenkleding aan te trekken. Toen dat gebeurd was begon het te regenen. In Diphorn schuilden we enige tijd in een garage omdat de deuren wijd open stonden.

We kwa­men in Sleen en dronken melk met een lekkere smaak nabij een supermarkt. Buiten Sleen dwaal­den we eerst tussen wei­lan­den. Nadat we Sleen had­den verlaten, had­den we een tijdlang geen bankjes gezien. Op het Klenckerveld stond een bankje mooi in de zon. Het bankje stond er nog niet zo lang. Het bankje was geschonken door Hendrik Vleems & Hilligje Stadman ter ere van hun 65 jarig huwelijk op 9 mei 2012.

land­goed De Klencke is een havezate, een 'aanzienlijke landhoeve' die toebehoorde aan zeventiende-eeuwse e­del­lie­den. De naam Klencke, is mogelijk afkomstig van een ondiepe of doorwaadbare plaats in het Drostendiep. Het land­goed is in 1961 door mevrouw Goddard-Van der Wijck nagelaten aan na­tuurmo­nu­menten.

Op De Klencke leven acht verschillende soorten vleer­mui­zen waar­on­der de dwergvleermuis en rosse vleermuis. Dat is vooral te danken aan het afwisselende land­schap met oude boer­de­rij­en, oude holle bomen, de vele hout­wal­len en singels en het insectenrijke beekdalgrasland. Niet alleen vleer­mui­zen voelen zich prima thuis op het land­goed. In 2003 zijn maar liefst 76 vogelsoorten waar­ge­no­men, waar­on­der de watersnip, kerkuil, groene specht en rood­borst­ta­puit.

Daarna was het nog een klein eindje naar Oosterhesselen. In het centrum gaat het Dren­the­pad haaks naar links bij een café res­tau­rant. Hier verlieten we de route vanwege ons o­ver­nach­ting­a­dres. Wel dronken we eerst nog koffie in het café res­tau­rant. We kwa­men in Oosterhesselen om 15.15 uur aan en we had­den bij ons o­ver­nach­ting­a­dres pas na 16 uur afgesproken. 's Avonds aten we warm in Eetcafé cafétaria Lindeboom.

's Avonds aten we warm in een plaatselijk eetcafé.

Henri Floor