eerste dag Drents Friese Wold Wandelvierdaagse tweede dag Drents Friese Wold Wandelvierdaagse terug naar het overzicht van de Drents Friese Wold Wandelvierdaagse Drents Friese Wold Wandelvierdaagse 2007 Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor 13e Drents Friese Wold Wandelvierdaagse 2007, 2e wandeldag, vrijdag 25 mei 2007.
Met de Drentsch-Friese Wold Wandelvierdaagse (Diever) 2007 Op vrijdag 25 mei waren we net te laat om voor de 30 kilometer lopers te starten. Maar zij zijn deze dag zeker voor 7.20 uur gestart. Deze dag liepen we in zuid-oostelijke richting. door Oldendiever liepen we naar de Oldendieverbrug en staken de Drentse Hoofdvaart over. We passeerden een schip dat hier al lag sinds we hier voor de eerste keer met de vierdaagse langs komen. Vanaf de brug weerspiegelde het schip fraai in het rimpelloze water. Dit jaar liepen we deze vierdaagse als vierdaagse voor de vijfde maal. We hebben een keer een jaar twee dagen meegelopen en een andere keer drie dagen.
Bij de stuw Koningsschut verlieten we de Drentse Hoofdvaart. Nu volgden we een enigszins irritant traject. In korte tijd kruisten we het parkoers viermaal en raakten het parkoers tweemaal. Dit schiep naast irritatie ook voor veel overlast voor de wandelaars. Bij de eerste kruising kwamen wandelaars van rechts gelopen. Hier stonden pijlen rechtdoor en linksaf, erg verwarrend. Op het volgende punt moesten we rechtsaf. Maar van links kwamen ook wandelaars aangelopen, die een bocht naar links maakten. Deze wandelaars liepen na de bocht in het verlengde van ons pad voordat wij rechtsaf sloegen. Omdat er meestal maar één pijl op een afslag zit en wandelaars meestal andere wandelaars volgen, zijn hier wandelaars gewoon rechtdoor gelopen. Pas op de volgende rustpost vernamen die wandelaars dat ze de mobiele post (onbewust) hadden overgeslagen.
Met de Drentsch-Friese Wold Wandelvierdaagse (Diever) 2007 Daarna kwam de twee kruising die voor problemen zorgde. Hier stonden wandelaars die niet wisten welke kant ze op moesten lopen. Velen herkenden ook niet dat ze eerder op het parkoers hier van links kwamen. De derde en vierde kruising gaf winder problemen omdat wandelaars hier een fietspad kruisten waarbij ze vanuit de ene bospassage naar een andere bospassage liepen. Tussen de derde en vierde kruising zat dan de mobiele post. Na de vierde kruising kwam dan nog het punt waar de route werd geschampt. Hier stonden ook weer talrijke wandelaars met elkaar te praten waar ze naar toe moesten. Er kwamen hier wandelaars van rechts, die rechtdoor voor ons liepen, terwijl wij hier linksaf sloegen. Zij herkenden vaak niet dat zij eerder op het parkoers hier ook van rechts waren gekomen.
Dit zelfde traject hebben we in het verleden al eerder gelopen. Wij hebben dit toen gemeld in ons wandelverslag en de organisatie daarvan ook op de hoogte gesteld. Heel jammer is het dat ze daar niets mee hebben gedaan. Het leek wel alsof hier de wandelaars werden gepest, terwijl we dat helemaal niet van deze organisatie verwachtten.
Daarop bereikten we buurtschap Westeinde. Hier stond de Havezate Olden Gaerde.
Met de Drentsch-Friese Wold Wandelvierdaagse (Diever) 2007
Een havezate is een versterkt huis (burcht), hofsteden, hof of hoeve. Oorspronkelijk was het een benaming voor een grote boerderij met land, later een speciale term voor landelijke huizen, waarvan de bewoners speciale rechten genoten. Dit laatste meestal in verband met ridderschap. Ten zuidwesten van Dwingeloo is het landgoed van huize Oldengaerde te vinden, een goed bewaarde Drentse havezate uit de vijftiende eeuw (verbouwd in 1717).
Het lanen- en grachtenstelsel dateren eveneens uit die tijd. In de tuin achter de havezate is een 'Grand Canal' aanwezig, een smalle rechthoekige vijver. Samen met nog drie Havezathen, namelijk Batinge, Entinge en Westrup maken deze vier havezathen onderdeel uit van het Gemeentewapen van Dwingeloo.
Over een weggetje dat fraai aangelegd was met keien passeerden we nog enige fraaie huisjes. We verlieten buurtschap Westeinde bij Huize NYEN GAERDE.
Huis Nyen Gaerde
Dit imposante herenhuis werd in 1926 in neorenaissancestijl gebouwd in opdracht van mevrouw Westra van Holthe. Zij was een zuster van mr. dr. J.G. Westra van Holthe,
burgemeester van Dwingeloo en eigenaar van Oldengaerde.

Met de Drentsch-Friese Wold Wandelvierdaagse (Diever) 2007 Daarop werd camping Torentjeshoek bereikt. De afgelegde afstand bedroeg hier 9,6 kilometer. Bij de ingang van de camping stond een informatiebord over het Nationaal Park Dwingelderveld. Hier in Torentjeshoek was een rust-en stempelpost. Vervolgens volgden we trajecten van de verdwenen eenhoorn kinderfietsroute van de ANWB.
De Verdwenen Eenhoorn
Tijdens deze fietsroute van 11 kilometer zul je veel leren over het heelal en de sterren. Je zult kennis maken met de eenhoorn en je zult onderweg een aantal opdrachten gaan vervullen, je hebt hiervoor wel een pen nodig. De tocht start vanaf het Staatsbosbeheer oriëntatiecentrum Spier en vindt zijn weg langs de mooiste plekjes van Drenthe. Het sterrenbeeld de eenhoorn bestaat uit 8 sterren, waarvan er één per ongeluk op de aarde is gevallen. Jij gaat op zoek naar de overige 7 sterren. Je komt tijdens de fietstocht langs het Dwingelderveld, de schaapskooi en het Planetron, waar je op verschillende plaatsen zult stoppen om te zoeken naar de overgebleven sterren. Al met al wordt het dus een leuke en leerzame tocht. Heb je alle opdrachten goed uitgevoerd dan maak je kans op een geheel verzorgd kampeerweekend in een 6-pers. bungalowtent in Drenthe.
Een paar maal raakte ons parkoers de uitgestrekte heidevelden van de Dwingelose heide. Toen we weer een bosgebied betraden bij een grote parkeerplaats was een pijl van richting veranderd. In plaats van RA wees deze nu RD. Iemand van de organisatie was bezig om de pijlrichting aan te passen. We zagen diverse wandelaars teruglopen, die natuurlijk verderop geen pijlen meer hadden gezien. Bij een schuur van Staatsbosbeheer was een rustpost. De afgelegde afstand bedroeg hier 18,7 kilometer. Dit was ook een bekend punt. Met een vorige vierdaagse en met een FLAL tocht waren we hier vaker geweest. Nu kwam de splitsing met de 30 kilometer. Het werd nu wel een stuk rustiger op het parkoers maar af en toe werden we toch nog ingehaald. We bleven maar dwalen door het Nationaal Park Dwingelderveld. Daarbij kwamen door een fraai gebied met 10 tallen, zo niet honderden jeneverbesstruiken.
Lheebroekerzand
In dit voormalige stuifzandgebied zijn jeneverbessen beeldbepalend. Deze dichte struwelen vormden zich toen natuurlijke mest werd vervangen door kunstmest. Begrazing van de
heide was toen niet langer nodig, de kuddes verdwenen en de kiemplanten van de jeneverbes
konden massaal opgroeien. In 1924 werd dit natuurgebied in het tijdschrift De Levende Natuur als volgt omschreven: ”In het Lheebroeker Zand nu, ligt nog een oorspronkelijk wild stuk, waar veentjes afwisselen met stuifzanden en metershoge hei, hier en daar alle ruimte tusschen geweldig oude jeneverbesgroepen vult, zoodat men er door waden moet. De steilranden der ingesloten laagten prijken er met een kraaiheidevegetatie van zeldzamen rijkdom.” Ook toen genoot men dus al van de pracht van dit gebied.
Later kwam we door een soort moerasgebied. Door de droogte viel dit nu wel mee maar er waren enige fraaie vlonders op palen geplaatst.
Dit gebied bij bosvak 80 bestond rond 1900 nog bijna volledig uit boomloze heidevelden, en plaatselijk was het er nat en venig. Door ontwatering en aanplant van bos, rond 1930, werd het gebied droger en verdwenen vochtminnende planten en dieren uit een groot deel van dit gebied. De beste oplossing voor het behoud van de meest waardevolle soorten in het nationaal park is een hoger en stabieler waterpeil. In bepaalde delen zijn daartoe sloten gedempt en is productiebos verwijderd. Hierdoor is het op dit deel van de route aanzienlijk natter geworden. Voor het gemak van de wandelaars zijn er bruggetjes geplaatst over de natste delen, waardoor men de ontwikkelingen toch van nabijkan zien. Vooral in de wintermaanden kan het hier erg nat zijn.
Met de Drentsch-Friese Wold Wandelvierdaagse (Diever) 2007
In dit moerasgedeelte nam de belangstelling van muggen op onze blote benen enorm toe. Toen we eenmaal op een bankje wilden gaan rusten, zaten er in een mum van tijd 7 muggen op onze benen. Naast het wandelen was onze vervolgroute nu ook enige tijd jeukend. Af en toe kwamen wandelaars weer teruggelopen. Wandelaars die in groepjes lopen denken meestal dat hun medewandelaar naar de pijlen kijken met alle gevolgen van dien.
Bij een schuur van Staatsbosbeheer was weer een verzorgingspost. De afgelegde afstand bedroeg hier 27,8 kilometer. Na weer een fraai parkoers door het nationaal park Dwingelderveld kwamen we door buurtschap Lhee met zijn fraaie boerderijen. We hadden de bossen nu verlaten. Nadat het in de ochtend overwegend bewolkt was geweest, begon het verder op te klaren en nu liepen we in de zon. De temperatuur liep daarbij op naar 26 graden. Nabij het Planetron te Dwingeloo was een boer bezig zijn akkerveld te besproeien. Helaas voor ons was de windrichting onze kant op. En we roken dat het niet alleen water was wat op de akker werd gesproeid.
Even buiten Dwingeloo, aan de rand van het Nationaal Park Dwingelderveld, vindt u Planetron Cinedome. Een bijzondere attractie, alleen al door de vormgeving van het gebouw. Op een groot koepelvormig projectiescherm van 350 m2, het grootste projectiescherm van Noord Nederland, worden duizelingwekkende voorstellingen getoond.
Tijdens de rondomfilm-voorstellingen krijgt u de indruk zelf op reis te zijn. De projectie op het gigantisch grote scherm in combinatie met een muziekinstallatie die u onderdompelt in een zee van geluid geeft u de sensatie verplaatst te worden naar andere werelden!
In het ruimtetheater worden ook sterrenvoorstellingen vertoond. Dankzij een zeer unieke sterrenprojector bestaat de mogelijkheid de sterrenhemel natuurgetrouw weer te geven. Tijdens deze planetariumshows wordt u meegenomen naar de fascinerende wereld van de sterren en planeten, en u zult merken dat de sterrenhemel veel verrassingen vertoont.
Behalve het grote koepelvormige projectiescherm biedt Planetron Cinedome meer. De ruimtevaartexpositie, waarin Nederlandse bedrijven tonen welke bijdrage zij levert aan internationale ruimtevaart, wordt steeds verder uitgebreid. Daarnaast is er natuurlijk informatie over sterren en planeten, worden er diverse films getoond over de space-shuttle en het international space station en kan er vrij worden gesurff over de digitale snelweg.
Vlak voor Dwingeloo was nog een laatste rustpost bij een boerderij. De afgelegde afstand bedroeg hier 32,6 kilometer. We troffen hier weer onze dorpsgenoten die heerlijk genoten was hun 20 km parkoers en zich schijnbaar geen enkele zorgen maakten hoe laat ze zouden arriveren.
De tocht voerde niet geheel door het centrum van Dwingeloo. Over de Dwingelderdijk werd koers gezet naar Dieverbrug. Hier troffen we nog een paar wandelaars op de fiets, die hun wandeltraject er op hadden zitten en nu naar hun overnachtingadres fietsten. Een van hen was een zekere Zwaantje. Toen wij zo´n 20 jaar geleden een Euraudax tocht vanuit Hoorn mede-organiseerden, had zij een keer koffie voor ons gehaald. En toen zeiden we "we zullen je nooit vergeten". Langs de provinciale weg werd vervolgens de finish bereikt. De afgelegde afstand bedroeg hier 38,8 kilometer.
Het was een mooie, warme en droge wandeldag geworden. Het IVV nummer was 16649.

naar de top van deze pagina

Henri Floor