Twentse vierdaagse, 1e wandeldag, vrijdag 30 maart 2018

Van 30 maart t/m 2 april 2018 werd de Twentse Wandel4daagse georganiseerd. Het bijzonder was, dat elke dag de wandeling door een andere organisatie te Losser werd georganiseerd.

Op goede vrijdag 30 maart was de start vanuit Steenfabriek De Werklust. We hadden het plan om om 8 uur te starten. Maar tijdens het gereedmaken op ons overnachtingadres kwamen we erachter dat het regende en dat de regen tot ongeveer half 10 zou duren. Rond 8:15 uur kwamen we bij de start aan. We bleven hier een uur wachten totdat de regen zou ophouden. Tijdens het wachten zagen we talrijke wandelaars langskomen.

Om 9:20 uur begaven wij ons op pad. Buienradar gaf aan dat het droog was geworden. Dat bleek nog niet voor 100% het geval te zijn, maar spoedig daarna werd het toch droog.

We liepen naar de Oldenzaalsestraat en volgden deze een km in noordelijke richting. We sloegen af over de Veldmatenweg, een rustige asfaltweg. Bij ijsboerderij 't Loarboerke volgden we de Duivelshofweg, die na een bocht overging in het Duivelshofpad. In de bocht zagen we nog een vos lopen.

We volgden hier een traject van de NS wandeling Boerskotten, die hier de LAW Marskramerpad volgt. Daarna volgde nog een traject van de Oude Lutterkerkweg en het Rotboerpad. We herkenden ook trajecten van de Kennedymars Hengelo en de "75 van Hengelo". Deze laatste wordt niet meer georganiseerd.

We kwamen uit op de Veendijk. Op bijna 10 km was een rustmogelijkheid. Maar die lag op een punt waar je met deze wandeling nog een zelfde traject moest teruglopen. We zagen verschillende wandelaars die de rust dan maar oversloegen en het heen en weer traject lieten schieten. Dit was echter alleen van toepassing voor de 25 km lopers, want bij de rust was de splitsing met de 18 km en die liep een andere richting op. Wij besloten wel naar de rust toe te lopen.

We gingen aan een tafeltje zitten bij een man, die we van gezicht kenden. Maar wisten niet meer van welke wandeltochten ook al weer. Hei zei dat hij ons kende van die militaire tochten. Er ging niet direct een denkbeeldig lampje branden, maar toen hij het woord Euraudax noemde, wisten we het weer. In het verleden hebben wij, 19 jaar lang, Euradaxtochten mede georganiseerd.

Euraudax tochten zijn wandeltochten waarbij in een groep wordt gelopen, vergelijkbaar met SOP-tochten. Er wordt met een wandeltempo van 6 km gelopen. De gemiddelde snelheid, inclusief rusten, bedraagt 5 km per uur. Met een Euraudax wandeling van 25 km werd dan 4 uur en 10 minuten gewandeld en 50 minuten kon gerust worden. Er werden Euraudax tochten van 25, 50, 75, 100, 125 en 150 km georganiseerd. En eenmaal per jaar in Europa, meestal Frankrijk of België een tocht van 200 km.

Bij de rust was de splitsing met de 18 km route. Na de rust liepen we dezelfde route een stukje terug. Het viel deze dag wel op dat de routes erg veel over verharde wegen liep. Regelmatig zagen we leuke bospaadjes waar we dan voorbij liepen. We kwamen bij de Oldenzaalsestraat, die we even volgden. Daarna volgden we de Bergweg over een afstand van 2 km.

Toen we de Oude Deventerweg verlieten werd het mooier. We liepen nu over het Wiefkerpad, een smal pad. We kwamen in Lonneker en hadden daar een grote rust bij café Sprakel. De afgelegde afstand bedroeg hier 16 km. Deze rustgelegenheid kwam ons bekend voor. Het is ook een rust en controlepost met de Kennedymars van Hengelo.

Buiten Lonneker moesten we de 2e weg RA slaan. Maar bij de eerste splitsing gingen vlak bij elkaar twee wegen RA en de straatnaam klopte ook niet. Later, toen we de route thuis op de kaart bekeken, bleek dat bij de splitsing we de 2e weg naar rechts hadden moeten nemen, want dat bleek het vervolg van de Lonneker Molenweg te zijn en daarna 1e weg RA te gaan.

Verderop kwamen we langs de Lonneker molen. Over rustige wegen dwaalden we weer terug naar de finish. De afgelegde afstand bedroeg 26 km. We kwamen bij de finish rond 4 uur aan.

Op alle dagen, en dus ook op deze dag, werd er niet gemarkeerd. We kregen een routebeschrijving mee en op de achterzijde was de route ingetekend op een kaart. Alleen op de derde wandeldag was dat anders.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor