Edese 4daagse, de dag van Renkum

Op donderdag 24 augustus 2017 was het de dag van Renkum. Na de start en na het oversteken van de Apeldoornseweg liepen we in zuidoostelijke richting. Door het Edese bos liepen we in de richting van de (voormalige) Simon Stevin kazerne. Bij de kazerne stond een oude Sherman tank. Daarna liepen we door de oostelijk rand van natuurgebied De Sysselt en langs de Ginkelse Heide. Nadat we onder de A12-snelweg en de spoorlijn Utrecht-Arnhem waren gelopen volgden we de Panoramaweg naar restaurant Panoramahoeve. Hier was op 8 km de eerste rustpost.

Verder liepen we over de Bosbeekweg die over de spreng Oliemolebeek en de Renkumse beek naar de beeldentuin African Art Promotion voerde en op landgoed Quadenoord ligt. De beeldentuin was gratis toegankelijk en daardoor bewonderden we talloze beelden. Ook zagen we hier nog de beeldend kunstenaar, een man uit Africa.

Landgoed Quadenoord is al zo’n 130 jaar in het bezit van één familie. Het is een veelzijdig landgoed met diverse functies zoals landbouw, bosbouw, verblijfsrecreatie, een beeldentuin en een manege/pensionstalling. Daarnaast worden er in de villa bedrijfstrainingen en bijeenkomsten gehouden. De weilanden, akkers en bossen vormen een aantrekkelijk decor voor recreatief gebruik. De Renkumse Beek en de sprengen completeren het geheel. De eerste kampeerders kwamen al in 1926. Door de toenemende vraag naar kampeerterreinen is de natuurcamping in de vijftiger jaren uitgegroeid tot wat het nu is.

Na het bezoek aan de beeldentuin vervolgden we de Bosbeekweg. Bij het zien van Eethuys Airborne sloegen we af en liepen we nog 5 km alvorens die rust te bereiken. Vooralsnog liepenwwe dus niet naar eethuys Airborne maar volgden we de Wijde Veldweg. We volgden de bosrand van Quadenoord. Daarna staken we een terrein met grote grazers over. De meeste grote grazers lagen en lekker bij, Slechts één ervan stond, maar verroerde zich verder niet. Nadat we de Telefoonweg waren overgestoken liepen we naar en over het golfterrein van Golfclub Heelsum. Op 15 km werd dan alsnog de rustpost in Eethuys Airborne te Heelsum bereikt.

Verder liepen we langs de provinciale weg N782, de Bennekomseweg genaamd. Bij de Renkumse beek sloegen we af en volgden deze. Bij het eerste bruggetje staken we de beek over. Na het fraaie beekdal dwaalden we een tijdlang door bosgebied Oostereng overgaand in het Bennekomse bos. Bij de Molenbeekweg kwam de 20 km route er weer bij. Even werd de oostkant van Bennekom betreden. We kwamen bij de Oost-Breukelderweg. Deze weg liep parallel aan de A12-snelweg. Er was iets verderop een doorgang naar de snelweg met een veerooster. Nu liepen we vervolgens door het Hoekelumse bos. Bij KARAKTER voorheen De Ederhorst, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, hadden kinderen onder begeleiding een verzorgingspostje ingericht. Een wandelaar voor ons maakte een foto van het drietal, twee jongens en een meisje, en alle drie staken ze een duim omhoog. Net na de spoorwegovergang, in de omgeving van een voormalig AKZO bedrijventerrein, was de laatste rustpost van Veluwezoom Catering.

Na opnieuw een welverdiende rust dwaalden we verder door bosgebied De Sysselt naar de voormalige Simon Stevinkazerne. Even liepen we een traject van de heenroute tegengesteld. Door het Edese Bos werd de Graaf Bentinck Bank bereikt. Een km verderop werd de finish bereikt. We hadden deze dag waar voor ons geld gehad want de route was 1½ km langer dan 30 km. Het was weer een mooie tocht geweest waarbij we deze dag wel veel over verharde en lange wegen en paden hadden gelopen. Maar de tocht voerde veelal door bossen en liepen daardoor beschut tegen de zonneschijn.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor