Nieuwe Hollandse Waterlinie-tocht met WS78 vanuit Weep

Op zaterdag 16 januari 2016 organiseerde WS78 de Nieuwe Waterlinie tocht. De start was vanuit FC Weesp dat op Sportpark Papelaan was gelegen. Om vijf minuten voor negen vertrokken we. We liepen naar de spoorlijn Amsterdam-Weesp en volgden deze na kruising parallel in zuidoostelijke richting. Daarbij zagen we in de verte de nieuwe brug in aanbouw van de A1 snelweg. De spoorlijn werd opnieuw gekruist. Na de Sluisbrug sloegen we af over het Achterom en liepen even langs het water Smal Weesp. We kwamen uit op de Nieuwstraat. Omdat dit een doodlopende straat is, besloten we hier midden op de weg te lopen. Daarbij zagen we een afslag, de Sleutelsteeg in, over het hoofd. Spoedig daarop kwamen van rechts wandelaars gelopen en nu wisten we dat we verkeerd waren gelopen. We hadden niet midden op de weg moeten lopen, maar over het naastliggende voetpad. We hadden ook de routebeschrijving kunnen bestuderen. We liepen terug en sloegen alsnog af de Sleutelsteeg in.

We kwamen uit op de Oudegracht. aan de overzijde zagen we een kerkgebouw. Dat was van de voormalige Maarten Lutherkerk dat thans een tandartsenpraktijk is. Via de Kerksteeg en de Kerkstraat kwamen we langs de Laurenskerk. Via de witte ophaalbrug over de Vecht en het daarachter gelegen Torenfort aan de Ossenmarkt werd het centrum van Weesp verlaten.

We volgden nu een traject van de LAW Waterliniepad. Dat was natuurlijk niet zo gek als je dacht aan de naam van deze wandeling. Over de Reaalspolderweg werd de spoorlijn Weesp/Hilversum naar Almere bereikt en gekruist. Over het Honswijkerpad en de Keverdijk werd natuurgebied Naardermeer bereikt. Hier zagen we molen de Onrust fraai liggen. Hier was de eerste parkoerswijziging. Het had de laatste tijd flink geregend. Daardoor waren verschillende paden onbegaanbaar geworden.

We volgden nu de Meerkade. Over een smal bruggetje zonder leuning voerde de route naar de soeppost.. Wij kozen voor het alternatief door de asfaltweg te blijven volgen en verderop af te slaan. Toen we bij het huis Machine aankwamen, alwaar de soeppost was ingericht, vroeg een bekende wandelaar aan ons waar we vandaan kwamen. We zeiden maar meteen dat we de watjes-route hadden gevolgd.

We bleven de Meerkade volgen, waarbij we meerdere keren uitzicht op het Naardermeer kregen. We kwamen uit in Naarden. Hier voerde de route gedeeltelijk over de wallen. Hierbij liep, soms aan beide zijden de helling steil omlaag. Omdat ons hier niet happy bij voelden, volgden we hier een alternatieve route. Eerder op de dag had het ook al flink gesneeuwd (natte sneeuw) en met de eerder gevallen overvloedige regen waren de paden erg modderig. De wandeling voerde ook nog langs de kerk van de Waalse Hervormde Gemeente en de Grote of Sint Vitus kerk.

Naarden Vesting werd verlaten. De Spoorlijn Weesp-Utrecht werd gekruist en over de Verlengde Fortlaan werd het Hamerfort bereikt. Dit fort viel eigenlijk helemaal niet op. Pas toen we dit verslag maakten, zagen we het fort op de kaart liggen. Nu kwamen we in natuurgebied Laegies Kamp. We liepen hier langs de Karnemelksloot over een zeer smal pad, waarbij we de felle zon tegen hadden. Spoedig daarop werd de grote rust bereikt, die wij echter voorbij liepen. Later hoorden we dat het op de grote rust erg druk was en dat je lang op een consumptie moest wachten. Maar als organisatie ben je al blij dat je hier een rust kan hebben. Nu zetten we koers naar wat op de kaart werd aangegeven met Zanderij Cruysbergen. Het was hier erg nat, zodat we de benaming zanderij minder logisch vonden. Dit natuurgebied werd verlaten over de Koedijk.

De Koedijk, de met bomen begroeide grondwal of houtwal met naastgelegen greppel is in de 17e eeuw aangelegd tussen de heidegebieden ten zuiden van Bussum en de weilanden van de Hilversumse Meent. De dichtbegroeide grondwal moest voorkomen dat schapen van heide naar weiland liepen en koeien in de andere richting.

Verder liepen we langs landgoed Nieuw Cruysbergen en Swaenenburgh. 's-Graveland werd bereikt en spoedig ook weer verlaten. Over de Stichtse kade werd Ankeveen bereikt. Ankeveen werd over Hollands End verlaten. We liepen hier langs een huis waar aan een lange paal allemaal gekleurde klompen hingen. We kwamen uit bij de Loodijk en volgden deze tot een viaduct waar we onderdoor liepen. We staken de 's-Gravelandse Vaart over en volgden deze parallel tot aan de koffiepost. Deze was in een open schuur annex tuinhuisje ingericht. Voor de verzorgers zal dit best frisjes zijn geweest.

We bleven de 's-Gravelandse Vaart volgen. Bij een mooi groot huis met toegangshek wilde ik een foto van het huis maken, waarbij ik het fototoestel door het hek wilde houden om zodoende een foto van het huis te maken zonder dat hekwerk. Maar toen ik naar het hekwerk toeliep ging het hekwerk automatisch open. We kwamen uiteindelijk bij fort Uitermeer. Dit fort sierde ook het wandelplaatje.

We vervolgden door verder langs de N236 te lopen, die van naam veranderd was en nu Gooilandseweg heette. Daarbij staken we de sterk meanderende Vecht over. We sloegen af over de Lage Klompweg en kwamen weer bij de Vecht uit. We kregen uitzicht op twee molens, de Eendragt en de Vriendschap. Bij molen De Vriendschap was de fruitpost en kregen we een mandarijn.

Het centrum van Weesp werd weer bereikt en doorkruist. Om 16:20 uur werd de finish bereikt. Het was een hele aardige tocht geworden, die zich vooral kenmerkte door flinke trajecten met modder en omleidingen vanwege de onbegaanbaarheid van talrijke paden. We danken de organisatie hartelijk voor deze tocht. Er waren 260 deelnemers. Het IVV-nummer was 11410.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor