WaterReijk Wandel3daagse, 2e dag, Weerribben route

Toen we de vorige dag terug reden naar ons o­ver­nach­ting­a­dres hadden we een bredere weg ge­von­den. Hoewel de­ze route langer was, was de­ze wel sneller. We begonnen nu, zaterdag 5 september 2015, een kwartier eer­der aan de wan­de­ling. Net als de overige da­gen kregen we bij de start een enigszins ver­warm­de krentenbol en een appel.

De start werd nu in westelijke richting verlaten. Hoe­wel het deze dag veel aangenamer was als de eerste wandel kregen we kort na de start een flin­ke bui te verwerken. Gelukkig voor ons liepen we onder bomen en veelal uit de wind. Later hoor­den we van andere wandelaars, die in het o­pen veld liepen, dat ze flink nat zijn geworden.

Na de Paaslooërweg en de Hareweg kwamen we in buurtschap IJsselham. We sloegen af over een graspad dat zo te zien ook recentelijk gemaaid was. Door de IJsselhammerakkers werd het kanaal Steenwijk Ossenzijl bereikt. We kwa­men bij het Noordervenerbosch dat volgebouwd was met zeer luxe recreatiewoningen. Over het Breeweersepad werd Os­sen­zijl bereikt.

Hier in Ossenzijl was op 8 km een rust bij re­cre­a­tie­cen­trum De Kluft. Na deze rust volgde een heel mooi pad door De Weerribben. Wel hadden we hier te maken met flink veel plassen en mod­der. Eenmaal moesten we een alternatieve route zoe­ken omdat het water op het pad wel erg hoog stond. We werden hier nog ingehaald door een wan­de­laar­ster uit Zwolle en op de gevoelige plaat vastgelegd. Hoewel het voor haar ook een tijd geleden was, dat zij een 40 km liep, liep zij snel­ler dan ondergetekende. De laatste keer dat ik een 40 km liep was op 10 mei 2015.

We kwamen uit op de Hoogeweg en volgden deze zo'n 2½ km. Bij Pannenkoekenrestaurant De Weer­rib­ben was de splitsing van de 15 km. Ver­der­op sloegen we af over het Kalenbergerpad. Opnieuw sloegen we af. Nu volgden we een laarzenpad. Dit 1½ km lange pad was misschien wel het hoogtepunt van deze driedaagse. Het pad was hier ook gemaaid waardoor duidelijker was hoe het pad liep. Over een aanlegsteiger kwamen we bij een zelfbedieningspont. Wandelaars voor ons hadden niet op ons gewacht. Eerst moesten we de pont naar onze kant toe trekken. Toen we daarna bij de overkant van het water kwa­men bleek dat het pontje niet helemaal het insteekhaventje in kon. Daardoor moesten via de zijkant van het pontje uit het pontje klimmen. Daarna lagen talrijke planken op ons pad om zo droog mogelijk onze wandeling voort te zetten.

We kwamen uit in Kalenberg op de weg met de naam Kalenberg-Zuid. We zagen hier talrijke ca­fee­tjes, maar onze rustpost zat in het laatste ca­fee­tje. En dat cafeetje was vroeger een kerk ge­weest. De preekstoel was nog intact gebleven. Met de FLAL waren we hier op 15 december 2012 langs gewandeld. Hoewel het oude kerk­ge­bouw er toen van buiten veel duidelijker uitzag om­dat er toen geen bladeren aan de omringende bo­men zaten, was het als cafeetje toen niet op­ge­val­len. Kalenberg werd over het pad Ka­len­berg-Zuid verlaten. Aan de rand van Kalenberg was de splitsing met de 25 km.

Over het 2 km lange Kooibomenpad kwamen we in Nederland. Hoewel deze wandeling in het land Ne­der­land werd georganiseerd liepen we nu door buurtschap Nederland. Na Nederland liepen we langs de Roomsloot en door natuurgebied Wetering-West. We kwamen uit bij de N333 en volgden deze even. Bij verkeersregelaars staken we de weg over en liepen nu naar het plaatsje Muggenbeet. Hier was op 23½ km in café Geertien een rustpost.

Buiten Muggenbeet liepen we onder de N333 door. Over een fietspad werd koers gezet naar We­te­ring. Hier was in restaurant An 't Waeter op 27 km opnieuw een rustmogelijk.

De voormalige boerderij An 't Waeter van voor 1900 werd in 1903 door de opa van Jochem gekocht, in 1998 moest Jochem zijn boerderij stoppen i.v.m. de uit­brei­ding van het natuurgebied. De keus werd toen gemaakt om te stoppen met de boerderij en samen met Marrie, in de recreatie te gaan werken. Eerst werd begonnen met 2 kamers maar langzaam aan werd dit al snel uitgebreid tot inmiddels 9 kamers en 3 appartementen. in 2000 is er een nieuwe woning voor gebouwd. Toen in 2005 Al­bert en Martine gestopt zijn met hun schapen en geiten boerderij, zijn ze terug verhuisd naar de Wetering om daar samen met Jochem en Marrie, An't Waeter met zijn vieren voort te zetten. In 2013 hebben Albert en Martine An't Waeter overgenomen en hopen met veel plezier u te mo­gen verwelkomen in de Bed and breakfast, op het ter­ras of op de camping. Jochem is nog steeds dagelijks te vinden op of rond het ter­ras, om te helpen, of om even een praatje te maken met de gasten.

Met een bootje werden we de Wetering o­ver­ge­zet. We zaten hier met 23 man in. Aan de o­ver­zij­de lag nog gemaal Wetering. Na kruising met de Wetering-Oost konden we kiezen uit een ver­har­de weg of een grasdijk parallel aan de ver­har­de weg. De meeste wandelaars kozen de gras­dijk. We kwamen bij een uitzichtplatform dat door ons werd beklommen. Hier hadden we mooie vergezichten. Door het Woldlakebos en de Wold­ak­kers kwamen we bij het kanaal Steen­wijk-Ossenzijl en staken deze via de Meen­the­brug over.

Na de splitsing met de 25 km werden we op de Hooi­weg ingehaald door een grote groep So­lex­rij­ders. Ook de Solex-verzorgingswagen reed mee. Op de grens van Paasloo en Basse liepen we nog fraai over een graspad langs een sloot. We kwamen uit op de Paas­lo­ër­weg en via de Binnenweg werd de finish bereikt. Daarbij kwamen we nog langs de Hervormde kerk.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor