tweede dag Kempische wandeldagen Foto's van de Kempische wandel driedaagse 2006 terug naar het overzicht van de Kempische Wandeldagen Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor 1e dag van de 23e Internationale Kempische Wandeldagen 2006
Kempische wandeldagen 2006
We verlieten de start in noord-westelijke richting. Eerst staken we de Kleine Dommel over. Gevolgd door het Eindhovens Kanaal. Teruggekeerd naar de Kleine Dommel volgden we deze ruim 2 kilometer. Door de overvloedige regenval stond het water van de Kleine Dommel vrij hoog. Het pad erlangs was herhaaldelijk behoorlijk modderig.
In buurtschap ’t Coll nabij de Collse watermolen was de eerste wagenrust op 4,0 kilometer.
De Collse watermolen is in de 13e eeuw gebouwd door kloosterlingen. Later werd de molen feodaal bezit van de Hertog van Brabant. De molen was tot de Franse tijd een ban- of dwangmolen. De ingezetenen van een bepaald gebied waren op straffe verplicht hun graan te laten malen op de door de adel aangewezen molen. Nu is de gemeente Eindhoven eigenaresse van de molen. Het linker-molengebouw is de korenmolen en het rechter-molengebouw is de oliemolen. De olieslaginrichting is in de twintiger jaren verdwenen. In 1997 is een Europese subsidie ontvangen voor de reconstructie van het oliemolengebouw. De watermolen heeft eeuwenlang een dubbele functie gehad. De voormalige oliemolen heeft tot in het begin van de 20e eeuw olie uit koolzaad geslagen. De koolzaadolie werd gebruikt voor verlichting en het bakken van aardappelen. De korenmolen heeft veel voedergraan, zoals rogge, gerst en haver gemalen. In de jaren 50 stopten de boeren met de teelt van eigen granen. De molen verloor haar functie en kwam stil te staan. De molen wordt nu door vrijwilligers elke zaterdagochtend in bedrijf gesteld voor het malen van tarwe voor bakkers en thuisbakkers.
Kempische wandeldagen 2006 Na de rust liepen we in de richting van Tongelre. We passeerden het industriegebied van Tongelre dat langs de spoorlijn van Eindhoven naar Deurne ligt. We staken de spoorlijn over en door een bosgebiedje bereikten we in Eindhoven een groot verkeersplein dat nabij de Technische Universiteit ligt. Er stonden hier veel wagens van een kermis en caravans. Door het vroege uur was iedereen nog in diepe rust verzonken. Door tunnels onder het verkeersplein door bereikten we het meer De IJzeren Man. Daarna volgden we de oevers van de Karpendonkse Plas.
We staken de Dommel over. Over het terrein van Eckart werd de Europalaan bereikt en overgestoken. Nu zetten we koers naar Nederwetten.
Het dorp Nederwetten ontstond in de twaalfde eeuw als ontginningsdorp bij de Priorij Hooidonk, die in 1146 werd gesticht en waarvan nog enige resten zijn overgebleven nabij de Hooidonkse watermolen. In 1810 werd de gemeente Nederwetten door het Franse bewind met de voormalige heerlijkheid Eckart tot één gemeente verenigd. De gemeente Nederwetten-Eckart heeft bestaan tot 1 januari 1821. Eckart werd toen gevoegd bij de gemeente Woensel, terwijl Nederwetten deel ging uitmaken van de toen nieuw gevormde gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Kempische wandeldagen 2006 Op 15,3 kilometer was de tweede wagenrust in Nederwetten. Een wandelaar spreekt me aan. Hij gaf ons een compliment over de foto’s van de Apeldoornse 4-daagse. Op mijn vraag of hij de foto’s had gezien op mijn eigen wandelsite of op wandelmee.be antwoordt hij met wandelmee.be. Het noordelijkste punt dat deze dag bereikt werd, was Stadt van Gerwen, een buurtschap. Door de buurtschappen Rullen en Laar en het plaatsje Gerwen werd Nuenen bereikt.
Bij de molen van Nuenen en het arboretum Roosdonck werd de grote rust op 25,3 kilometer bereikt. Na de grote rust liepen we weer naar de A67-snelweg, maar liepen daarna niet zoals voorgaande jaren door de Schoutse vennen. Nu volgden we grotendeels een saaie en drukke verkeersweg naar eer spoorlijn. De weg naar de spoorlijn werd wel aangenaam onderbroken door een natuurgebiedje.
Net nadat de 15 kilometer lopers zich er weer bijgevoegd hadden werd in buurtschap Het Broek de derde wagenrust bereikt op 30,9 kilometer. Door bosgebied Molenheide werd de finish bereikt. Nadat het de eerste paar uren wat had geregend met buien, was het na een uur of 10 droog geworden. Toen werd ook het fototoestel te voorschijn gehaald. Daardoor heb ik de eerste paar uur geen foto’s gemaakt.
Net toen we binnenkwamen brak er een hoosbui los. Dat hoorde je in sporthal de Kievit heel duidelijk. Het IVV nummer was 11629. We hadden het vermoeden dat we een verkeerd IVV nummer hebben gekregen. Het nummer 11629 was vermoedelijk voor de 80 en 110 kilometer lopers. Vermoedelijk hadden we nummer 11630 moeten krijgen. Vorig jaar ging het met de IVV stempeling ook al mis. Gebruikelijk is het dat je opvolgende nummers krijgt. Vorig jaren kregen we de nummers 11277, 11278 en 11279 in omgekeerde volgorde.

naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg