eerste dag Kempische wandeldagen derde dag Kempische wandeldagen Foto's van de Kempische wandel driedaagse 2006 terug naar het overzicht van de Kempische Wandeldagen Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor 2e dag van de 23e Internationale Kempische Wandeldagen 2006
Kempische wandeldagen 2006
We verlieten de start en staken de Kleine Dommel over. Door een bospassage werd koers gezet naar kasteel Geldrop. Door de kasteeltuin bereikten we het centrum van Geldrop. Bij de Kleine Dommel opnieuw aangekomen, volgden we deze nu aan de oostzijde. Want de laatste wandeldag zouden we langs de westzijde teruglopen. We zagen zo’n 20 ganzen bij elkaar in het water zwemmen.
We bereikten de A67-snelweg en staken deze over. Nu volgden we een tijdlang de A67 door het bos en heide gebied met de naam Braakhuizense Heide. Daarbij kwamen we langs verschillende vennen.
Op 6,1 kilometer was de eerste wagenrust. Toen ik een foto maakte hoorde ik een wandelaar zeggen: Pas op, daar wordt weer een foto gemaakt voor zijn website. We volgden nu een route over de Strabrechtse Heide.
Kempische wandeldagen 2006
De Strabrechtse Heide is een natuurgebied van ca. 1500 ha in zuid-oost Brabant, grotendeels in beheer bij Staatsbosbeheer. Het was vroeger een gedeelte van de Groote Peel, maar doordat de mensheid zich uit is gaan breiden en er meer bebouwing is gekomen is de Groote Peel in meerdere stukken verdeeld. waaronder de Strabrechtse Heide. De Stabrechtse Heide bij HeezeDe Strabrechtse Heide is echte Brabantse natuur. Op de droge plaatsen staat struikhei en jeneverbes, op de natte plaatsen dophei, pijpenstrootjes en klokjesgentiaan. De vergrassing van de heide wordt tegengegaan door beweiding door schapen en door afplaggen. De heide wordt omgeven door bossen. De overgang naar het dal van de Kleine Dommel heeft een bijzondere vegetatie en is ook van belang voor verschillende diersoorten. De Strabrechtse Heide telt een groot aantal vennen. Het grootste ven, het Beuven, heeft door de aanvoer van voedselrijk water uit de Peelrijt een begroeiing met veel riet. Het is vooral van belang voor de vogels. De Witte Loop stroomt uit het Beuven door de hei naar de Kleine Dommel
Midden op de heide was de splitsing van de 35 kilometer. Op de grond lagen nog talrijke plassen van de regen van de voorgaande dagen. We kruisten een wildrooster ten teken dat we in een gebied kwamen waar runderen graasden. We kregen uitzicht op het grote Beuven.
Kempische wandeldagen 2006
Het Beuven is het grootste ven (ca 85 ha) op de Strabrechtse Heide. Het wordt gevoed door de Peelrijt en heeft een afvoer via de Witte Loop naar de Kleine Dommel. Door de aanvoer van voedselijk water heeft de begroeiing een ander karakter dan de meeste vennen. Het Beuven heeft bijvoorbeeld brede rietkragen. Het telt een groot aantal soorten broedvogels, waaronder meer dan tien van de rode lijst, zoals de Roerdomp. Men heeft getracht de vervuiling van het Beuven tegen te gaan door het water uit de Peelrijt af te leiden naar de Kleine Aa, maar dit heeft tot verdroging geleid. De oorspronkelijke toestand is nu hersteld; het probleem van de vervuiling wordt nu in het stroomgebied van de Peelrijt aangepakt.
We kruisten zowaar nog een beekje, de Peelrijt of Rielloop genaamd.
Uiteindelijk kwamen we bij de Hoenderboompaal uit. Op dit punt grensden de plaatsen Geldrop, Lierop, Someren, Heeze en Maarheze aan elkaar. Je had hier fraaie vergezichten, onder andere op het Grafven.
Door bosgebied Somerense Heide met de tweede wagenrust bereikt op 13,1 kilometer. Het zuidelijkste puntje waar we kwamen was het Keelven. Ook hier kwamen trajecten ons bekend voor van het Pelgrimspad 2. Eerst kwamen we nog langs een soort zonnewijzer voor kinderen. Daarna passeerden we een bord met een tekst waarom kaboutertjes soms zo verdrietig kunnen zijn. Kempische wandeldagen 2006
Natuurliefhebbers komen in Someren volledig aan hun trekken. De gemeente heeft ca. 1.615 ha. bossen, natuurterreinen en landschappelijke beplantingen in eigendom. Enkele jaren geleden is de gemeente gestart met het natuurontwikkelingsproject Keelven en omgeving. Het voorheen saaie bosgebied Somerense heide heeft in enkele jaren tijd een metamorfose ondergaan. Het bos was blokvormig van opzet, recht-toe-recht-aan. De bosaanleg en het beheer waren voornamelijk gericht op de houtproductie. Omdat dit niet meer nodig was, is besloten om het bos rondom het Keelven om te vormen tot een natuurlijker geheel. Er is nu een gevarieerd bos met veel afwisseling in boomsoort, leeftijd en structuur. Dood hout, natuurlijke verjonging , oud bos en mengingen zijn nu kenmerkend aan het gebied. Het gebied rondom het Keelven is daardoor zeer aantrekkelijk geworden om te wandelen en voor andere rustige vormen van recreatie. Het gebied is veranderd in een prachtig landschap met bossen, vennen en heide, met daarop verschillende soorten grazers als paarden, koeien, schapen en Schotse hooglanders. Om u zoveel mogelijk te laten profiteren van het natuurlijk schoon, zijn er voorzieningen aangelegd zoals wandelpaden, een trim- en cooperbaan, men- en ruiterroutes, picknicksets, mountainbikeroutes, enzovoort. Voor de noodzakelijke rust zijn alle zand- en boswegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Langs het Meerven te Someren werd de samenkomst met de 25 kilometer bereikt. Daarop liepen we gezamenlijk naar Lierop. Aan de Meerveense dijk werd een popconcert georganiseerd, verdeeld over meerdere dagen. Want een weiland stond nu mutvol met tentjes. Op het organisatieterrein hoorden we wisselend enige muziekfragmenten. Een man met een hanenkam bevond zich onder de festivalgangers. Vlak voor de grote rust kwamen we langs de imposant grote kerk van Lierop, de Koepelkerk Heilige Naam Jezus.

Op 23,2 kilometer was de grote rust in café N. van Oosterhout. Na de rust passeerden we een oorlogsmonument. Door bosgebied de Blauwe Kei en lopend min of meer parallel aan de A67-snelweg werd de laatste wagenrust bereikt op 30,1 kilometer. De totale afstand bedroeg 34,945 kilometer. Het IVV nummer was 11631.

naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg