Terug naar de homepage van Henri Floor Kennedymars Rijsbergen 2005
John F. Kennedy
Op zaterdag 18 juni 2005 werd vanuit Rijsbergen een Kennedymars (80 km) georganiseerd. De start was om 0.00 uur.
Van oorsprong is Rijsbergen een middeleeuws tiendakkerdorp in het beekdal van de Aa. Dit straatdorp heeft een sterk agrarisch karakter. Naast het gemengde bedrijf was er de tuinbouw die voor de stedelingen producten opleverde als aardbeien en frambozen. De boer had vanouds een grote invloed op de ontwikkeling van het omringende landschap. Er ontstond een type boerderij waar de boer met zijn gezin, zijn vee en oogst een veilig onderkomen vond. Op het erf stond een waterput, er was ruimte voor een moestuin en soms ook voor een losse Vlaamse schuur.
Rijsbergen is één van de vijf plaatsen die behoort tot de gemeente Zundert. Naast Zundert zijn dat verder Achtmaal, Klein-Zundert en Wernhout. Het inwonersaantal van Zundert bedraagt ongeveer 20.500 met een oppevlakte van 119,94 km2.
Oorspronkelijk hadden we het plan om met het openbaar vervoer naar Rijsbergen toe te rijden. Maar omdat de treinen niet reden besloten we met de auto te reizen. Dat ging trouwens ook tweemaal zo snel. Na een reis van vijf kwartier kwamen we rond kwart voor tien aan bij de start. Hier hoorden we dat we de auto op een halve kilometer van de start moesten zetten omdat de plaats werd afgesloten vanwege andere activiteiten. Bij het inschrijven kregen we een zaklampje dat later zeer goed verlichtte op donkere trajecten.
In de startlocatie waren kaarten opgehangen waar op de drie verschillende lussen (20, 20 en 40 km) waren ingetekend. Maar er was niet aangegeven in welke richting we zouden lopen. Toen we hier navraag deden bij de inschrijftafel werden we doorverwezen naar Anita, die toevallig vlakbij de kaarten stond, en er alles vanaf zou weten. We spraken Anita daarop aan, maar ze bleek er toch niet alles van te weten.
John F. Kennedy Na de start verlieten we Rijsbergen in westelijke richting en volgden de Pannenhoefse baan. Voor bosgebied Pannenhoef sloegen we af in zuidelijke richting. We zetten nu koers naar buurtschap Raamberg gevolgd door buurtschap Luitert.
Buurtschap Raamberg ligt in het buitengebied tussen Zundert en Rijsbergen, en bestaat uit 75 huizen aan 8 straten.
Daarop werd de eerste wagenrust bereikt op 6,4 km. We dronken hier wel 6 bekertje limonade, zulk dorstig weer was het.
We vervolgden ons pad en staken de Moersloot over. We bereikten het plaatsje Klein-Zundert. De weg was hier zeer goed verlicht. We moesten zelfs wennen aan het felle licht van de lantaarnpalen. We liepen door de noordkant van Klein-Zundert om vervolgens bij boerderij Catarinadal een ruime bocht van 180 graden te maken en vervolgens dwars door het centrum van Klein Zundert te lopen. Daarna volgden we een lange weg die ons naar de N263 voerde, de provinciale weg die ook door Rijsbergen loopt.
Even volgden we deze weg (Bredaseweg). Bij buurtschap Stuivezand was de tweede verzorgingspost op 12,9 km. Hier konden we weer bouillon, water en limonade krijgen. Daarnaast ook nog een appel, een manderijn en dropjes. Door de organisatie werden de startnummers van de deelnemers doorgebeld. Er kwam een bericht terug met de vraag: “is die man met de stokken er al”. Ik voelde me aangesproken en meldde me meteen.
We vervolgden onze weg nog even parallel aan de N263 en sloegen toen af over de Bakkenbrugstraat. We staken een riviertje over, Aa of Weerijs genaamd. Deze Bakkenbrugstraat, die overging in Breedschotsestraat was wel 3½ km lang.
wapen van Rijsbergen We bereikten daarop buurtschap Breedschot. We bevonden ons hier hemelsbreed op een afstand van 1200 meter van de start/finish. Maar omdat de eerste lus van de 20 km nog niet gehaald was, zetten we nu koers naar buurtschap Kaarschot. Hier sloegen we bij een fraai kruisje/kapelletje af. Even wilden we ernaar kijken, maar meteen daarop besloten we toch weer door te lopen. Er liepen nog mensen voor ons. En zolang er mensen voor ons liepen hoefden we ons minder in te spannen om te kijken naar de afslagen.
Het parkoers was gepijld met grote rechthoekige borden met daarop de tekst Kennedymars. Verder stond er een lange rode reflecterende streep op de borden met aan de uiterste zijkant een klein pijltje. Wat ons betreft mag de pijl zelf wel wat groter zijn.
We staken opnieuw de Aa of Weerijs over. Meteen daarop bereikten we de bebouwde kom van Rijsbergen en spoedig daarop werd startlokaal Harmoniezaal bereikt. De afgelegde afstand bedroeg 20,3 km. We kregen een stempel op onze startkaart. We konden hier belegde boterhammen krijgen. Daarnaast weer bouillon, water of limonade.
Als één van de laatste wandelaars vertrokken we om vijf minuten over vier. We verlieten Rijsbergen nu in zuidoostelijke richting. Evenals met de eerste lus van 20 km liepen we door de hoofdstraat van Rijsbergen. Het begon al iets licht te worden. Daardoor konden we het fraaie oude gemeentehuis beter bewonderen. Als eerste kwamen we nu door buurtschap Tiggelt. Daarop werd de wandelrichting verlegd naar noordwest tot noord. We kwamen opnieuw op de Pannenhoefsebaan uit. Voor bosgebied Pannenhoef sloegen we nu af in noordelijke richting.
De naam Van Tichelt verwijst naar de oude heerlijkheid (tegenwoordig buurtschap) Tichelt bij Rijsbergen. Tichelt behoorde met Kaarschot, Breedschot, Oekel en Hazeldonk tot een heerlijkheid die een achterleen (leen uit de tweede hand) was van de Heeren van Breda. Tichelt is vermoedelijk afgeleid van "Tichel-ood", "het goed bij 't afgodbeeld", vermoedelijk in verband te brengen met de altaarsteen die in 1812 op "den Tichelakker" werd gevonden.
boerderij aan de Hoge Bremweg te Rijsbergen Daarop werd de derde wagenrust bereikt op 26,8 km. We vervolgden ons pad en bereikten de N637 (Etten Leur-Rijsbergen). Nu zetten we koers naar buurtschap Hellegat.
Het ging niet goed met ons. Eerst dachten we er over om het verder op 40 km voor gezien te houden, hoe jammer dit ook zou zijn. Maar de wetenschap dat het een warme dag zou worden (28 graden), dat er veel door open gebied zou worden gelopen en het parkoers voor 99% verhard is (voor ons is dit een grotere aanslag op onze voeten) besloten we om te stoppen. Wel liepen we nog door tot de vierde verzorgingspost op 33,6 km. Daarbij kwamen we nog over de Hoge Bremberg. Aan deze weg staan opvallend veel boerenmonumenten, zogenaamde langgevel-boerderijen. Er was op deze verzorgingspost nog een andere wandelaar die ook stopte. En op de derde wagenrust waren ook al drie wandelaars uitgevallen zodat het aantal uitvallers op 5 lag na 33,6 km.
We werden met een auto van de organisatie naar de finish gebracht. Toen we zeiden dat onze auto op een halve km van de start stond bood de dame, die ons terugbracht, aan om ons nog naar de auto te brengen. Dat namen we in dank aan. Maar eerst haalden we bij de finish nog een stempeltje voor ons wandelboekje, uiteraard stond hier de beeltenis op van wijlen president John F. Kennedy, Ook kregen we een sticker met dezelfde afbeelding.
Het was een goed georganiseerde tocht met om de zeven km’s een verzorgingspost. De overige verzorgingsposten lagen op 44,7 km, 53 km, 59,2 km, 71,5 km, 75,8 km. Er waren nog grote rusten op 40 en 64 km.
De tweede 40 km voerde door de buurtschappen Breedschot, Klein Oekel, Oekel, langs de Laarse Heide en de buurtschappen Waaijenberg en Wildert. Bij de Krochten was de afstand naar België slechts 350 meter. Verder door de buurtschappen Maalbergen en De Lent, Wernhout. Opnieuw door buurtschappen en wel Weimeren, Ostaaijen, Walsteyn en Moeren, langs bosgebied De Moeren, door bosgebied De Pannenhoef, door buurtschap Tiggelt en tenslotte Rijsbergen.
naar de top van deze pagina

Henri Floor

Ontstaangeschiedenis van de Kennedymars te Rijsbergen (bron: Zundertse Bode)