terug naar het verslag van de Kennedymars te Rijsbergen Terug naar de homepage van Henri Floor UIT WEDDENSCHAP

In nachtelijke uur op pad voor de 80 kilometer

RIJSBERGEN - Dat doen de deelnemers aan de 42ste uitgave van de Rijsbergse Kennedymars. Al die keren is André Pemen daarvan medeorganisator en daarom is het niet verwonderlijk dat hij in Rijsbergen 'mister Kennedymars' wordt genoemd. Het organiserend comité ontving van wijlen senator Robert Kennedy een persoonlijke brief uit waardering voor haar inzet. De Rijsbergse Kennedymars staat bekend om haar enorme goede organisatie en gezelligheid.

"Zolang die twee belangrijke elementen blijven, zal de mars van Rijsbergen ook de komende jaren beslist worden gehouden", zegt André Pemen die 42 jaar geleden aan de wieg van de Kennedymars stond. Een hele tijd om het als organisatie zolang weten vol te houden. Op het tijdstip dat de vrijdag overgaat in de zaterdag, dus om 24.00 uur, stappen de wandelaars de donkerte in met een tocht van 80 kilometer voor de voeten.

Weddenschap

Een weddenschap tussen André Pemen en Johan Verheijen aan de bar in de cafetaria van Kees van Disseldorp om de Kennedymars van 80 kilometer op klompen te lopen is het begin van alles geworden. Samen met Hennie Hoppenbrouwers en enkele collega's van het laboratorium van de H.K.I te Breda, waar André Pemen werkte had hij de mars al eerder gelopen. "Ik heb daarbij ontiegelijk afgezien, de anderen niet minder, maar we volbrachten de uitdaging die we waren aangegaan" zegt mister Kennedymars André Pemen. In een plaatselijk blad (mei 1963) stond de aankondiging dat vanuit Rijsbergen door Pemen en Verheijen een Kennedymars zou worden gelopen. Tijdstip van vertrek was er bij vermeld en toen het eenmaal zo ver was, stond onverwacht nog een dertigtal andere enthousiaste dorpsgenoten om hen heen om mee te wandelen. Daarmee was, althans dat zou nadien blijken, de Rijsbergse Kennedymars geboren.

Over andere boeg
De weddenschap, waaruit het ontstaan van de mars is voortgekomen, kon echter niet doorgaan. De klompen werden er dus niet voor aangetrokken. "Dat kon niet, plots moest gelet op het aantal deelnemers ineens het een en het ander worden georganiseerd. Denk maar aan het vervoer van de bagage die de mensen bij hadden, en eventuele uitvallers moesten terug naar Rijsbergen gebracht kunnen worden. Johan Verheijen ging naar huis en haalde hun vierpersoons volkswagen uit de garage", vertelt André Pemen op een manier alsof de tocht gisteren nog was. Die liep via Breda, Oosterhout, Dongen, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Tilburg, Riel, Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, en Galder-Strijbeek. "Ongeveer de helft liep de 80 kilometermars uit waaronder Ans de Brouwer, Gerard van den Broek, Walter Wamsteker en niet te vergeten Piet Borst. Helaas weet ik de namen niet allemaal meer", zegt André Pemen.

De verzorging
Omdat het een succesvol avontuur was geworden besloten de initiatiefnemers er mee door te gaan. Vandaar dat in augustus van hetzelfde jaar in Rijsbergen een tweede Kennedymars van start ging en werd, maar ook de vier hierna komende jaren, eerder genoemde route voor de Kennedymars aangewezen."Om de verzorging voor de deelnemers onderweg optimaal te kunnen bewerkstelligen, hebben we daarna gekozen voor een route rond Rijsbergen. Daardoor was het mogelijk het aantal verzorgingsposten uit te breiden. Met enkele aanpassingen is de route Zundert, Achtmaal, Schijf , Sprundel, Etten-Leur, Effen, Ulvenhout, Chaam, Galder-Strijbeek hebben we deze jaren achtereen gehandhaafd. In deze route heeft Piet Borst de tot nu snelst gelopen tijd over de 80 kilometer gelopen, te weten 8 uur en 28 minuten", zegt André Pemen.

Tien jaar
Eind tachtiger jaren kwam er dan toch weer een wijziging. Het comité ging er toe over om de wandelaars rondjes van 10 kilometer via Effen en Overa te laten maken, maar dat bleek voor de deelnemers te eentonig te zijn."We zagen dat het aantal liefhebbers voor de Kennedymars terugliep en besloten na ongeveer tien jaar niet langer met het handhaven van deze route door te gaan", zegt mister Kennedymars. De organisatie, thans onder voorzitterschap van Jeanne Smout, denkt in de keuze van twee lussen van 20 kilometer en een lus met een lengte van 40 kilometer door de vijf kerkdorpen van de gemeente de ideale oplossing te hebben gevonden. Soms zijn er kleine aanpassingen. Onlangs gebeurde dat nog naar aanleiding van een enquête. Met de wensen van de deelnemers wordt in Rijsbergen terdege rekening gehouden. Lange rechte stukken vinden ze bijvoorbeeld niet leuk.

Alert
De marsen zijn tot op heden telkens goed verlopen. "Vanwege het steeds toenemend autoverkeer op buitenwegen wordt extra zorg besteed aan de veiligheid van de deelnemers. Daar moeten we bijzonder alert op zijn. "Het is gelukkig ooit een keertje voorgevallen dat een deelnemer zijn leven heeft kunnen redden door direct in de sloot te springen. Onoplettendheid van automobilisten kan voorkomen. Vervelend is wanneer er een hevig onweer aan de lucht hangt dat maar niet wil over wil gaan. Voor zover ik mij kan herinneren is dat een keer het geval geweest. Regen en extreem warm weer is meerde malen voorgekomen", zegt Pemen die met nog even zoveel enthousiasme als 42 jaar geleden de Kennedymars van komend weekend tegemoet ziet.

Bijzondere brief
Aan het eind van het interview toont André Pemen met trots een afschrift van de brief van 1 december 1968 die het Kennedymarscomité van wijlen Robert Kennedy, broer van de Amerikaanse John F. Kennedy, heeft ontvangen. Daarin staat een woord van waardering voor het mede in standhouden van de 80 kilometer mars die de voormalige president tot leven heeft geroepen door te beweren dat niemand vanwege zijn/haar slap karakter nog in staat is om 80 kilometer in 20 uur af te leggen. Ze zijn er die dat kunnen, het organiseren van een 42ste Kennedymars in Rijsbergen is daar onder meer het bewijs van.
naar de top van deze pagina

Charles Luijten