tweede dag Drents Friese Wold Wandelvierdaagse  2003 terug naar het overzicht van de Drents Friese Wold Wandelvierdaagse  Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Drents Friese Wold Wandelvierdaagse 2003
Drents Friese Wold Wandelvierdaagse Van 22 t/m 25 mei 2003 werd de Drents Friese Wold Wandelvierdaagse georganiseerd vanuit Diever in de gemeente Westerveld. De start was vanuit het Dingspilhuus.
In Drenthe kende men zeker vanaf de tiende eeuw het zogenaamde Landrecht, hetgeen door de bisschop werd erkend. Dit Landrecht werd uitgevoerd door een Drents rechtscollege genaamd de Etstoel. Deze werd gevormd door een Drost en 24 Etten, de laatsten gevormd door 4 gekozen vertegenwoordigers per 6 Dingspelen.
Diever was vroeger één van de 6 Dingspelen en dit Dieverder Dingspil besloeg ongeveer Zuid-West Drenthe.
Een Dingspil vormde een hechte eenheid. De eerste 6 Drentse kerken werden gesticht in de hoofddorpen van deze Dingspelen. Dit waren de Seendkerken. Seend is recht, m.a.w. hier werd de kerkelijke rechtspraak uitgevoerd. Vanuit deze Seendkerken werden de kerken in de andere dorpen binnen het Dingspil gesticht. Het gebied waarvan de bewoners naar een kerk gingen, werd een Kerspil genoemd. Na de Franse tijd zijn deze kerspelen in 1811 omgevormd tot de huidige gemeenten. Het Dieverder Dingspil was sterk op Steenwijk georiënteerd. Dit komt omdat Diever in het noorden werd afgeschermd door de Smilder venen, in het oosten door de Hoogevenen en in het zuiden door het Kolderveen.

1e wandeldag, donderdag 22 mei 2003
We begonnen even na 7 uur aan het 40 km parkoers. De afstanden van 10, 20 en 30 km werden ook georganiseerd. Het was zwaar bewolkt weer, waar een hele fijne motregen uitviel bij de start. De wandeling voerde in zuid-zuidwestelijke richting. Daarbij kwamen we door de plaatsen Diever, Wittelte en Uffelte. Onderweg was veel natuurschoon, zoals het OldenDiever Veld, het Wittelterveld, het Oosterzand, het Westerzand, het Uffelterveen, het Hollingerveld en de Uffelter Es.
We hadden een rustpost in wegrestaurant Frederikshaven. De 40 km voerde verder nog tweemaal over de Drentse Hoofdvaart. Heen staken we de 1e Uffelterbrug over en terug de 2e Uffelterbrug. Bij de 2e Uffelterbrug moesten we even wachten tot drie plezierjachten voorbij gevaren waren. Er waren 2 wandelaars, die naar de brugwachter toeliepen. Ze vroegen hem of hij niet gezien had dat er wandelaars aankwamen.
Wegrestaurant Frederikshaven, rustpost tijdens de Drents Friese Wold Wandelvierdaagse 2003 De tocht voerde veelal over onverharde wegen en paden. Vaak ook over graswegen. De route was over het algemeen goed gepijld. Maar de parkoersbeschrijving was erg onder de maat. Het lettertype was erg klein. Verder klopten niet alle omschrijvingen. En de omschrijvingen waren erg kort zoals: "zandweg rechts". Er ontbraken ook een aantal omschrijvingen. Een paar rustposten stonden niet op de juiste plaats in de parkoersbeschrijving.
De totale afstand bedroeg 39,2 km. Onderweg waren er zeven rustposten. Deze waren op respectievelijk 5.3, 10.4, 14.9, 22.0, 24.1, 29.1 en 33.6 km. Hiervan waren drie binnenrusten. Het IVV-nummer was 16733. Er was een deelneemster getuige van de geboorte van een veulen. Ze zag op een gegeven moment een heleboel wandelaars staan. Eerst dacht ze dat er een verzorgingspost moest zijn. Dichterbij gekomen bleken de mensen langs een weiland te staan waar een paard een veulen ter wereld baarde. Ze hoorde, dat dit toch wel bijzonder was, omdat de meeste geboortes van veulens 's nachts plaatsvinden.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg