derde dag van de Apeldoornse Vierdaagse 2002 Terug naar het overzicht van de Apeldoornse Vierdaagse Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Apeldoornse Vierdaagse 2002, vierde wandeldag, vrijdag 12 juli 2002

medaille 50 km standbeeld van de Plaggensteker te Hoenderloo Op deze laatste dag mochten we gewoontegetrouw een half uur eerder starten. Maar daarvoor moesten we wel een half uur eerder opstaan. Onder andere door de Methusalemlaan verlieten we Apeldoorn. Ik liet nog een paar wandelaars schrikken door voorover te vallen na een struikelpartij. Ik viel uitermate gelukkig op de grond. Ik viel voorover en ving mij met mijn linker elleboog op. Ter plaatse was de grond als in een zandbak. In een mum van tijd stond ik op en liep verder, waarbij ik alleen wat zand van me af moest schudden. Later hoorden we dat een andere wandelaar minder gelukkig was gevallen en in een plas water terecht was gekomen. We liepen onder de A1-snelweg door. Na nog een paar huizen van Ugchelen Zuid werden de bossen weer bereikt.
Op 7,9 km was een verzorgingspost. We beklommen de Bakenberg. Boven op de berg ligt het graf van boer De Vries met zijn vrouw. Van het graf zelf was niets meer te zien door bomen, struiken en overwoekerd gras. Verderop liepen we langs een vennetje.
Op 10,1 km was de splitsing met de 20 km . Op 12,4 km was de splitsing met de 30 km. Opvallend nu was dat diverse malen hele grote plassen op ons pad lagen.
Op 17,2 km was een caférust in vakantieoord Lierderholt. Hier was de splitsing met de 40 km. Over het terrein van camping Lierderholt vervolgden we het 50 km parkoers. Het parkoers was dit jaar anders als twee jaar geleden. Het vorig jaar liep ik het 40 km parkoers.
Op 25,1 km was opnieuw een caférust in vakantieoord Lierderholt. Verder liepen we naar het 80 meter hoge plateau Schenkenshul. Vanaf het heideveld hadden we een fraai uitzicht op de omgeving. We liepen om Bungalowpark Miggelenberg heen en kwamen toen bij de Jongenshuizen van de Stichting Hoenderloo. Hier konden we voor € 0,40 een voortreffelijk kopje koffie of thee met koek krijgen.
Om 11.50 uur bereikten we Hoenderloo op 31,9 km. We stelden vast dat het feestconcert door de fanfare Muziekvrienden uit Boekel (NB), dat tot 12.00 uur zou duren, was ingekort. In de muziektent stonden nog wel stoeltjes, maar de fanfareleden liepen wat in het nabij gelegen dorpshuus rond. In het dorpshuus hadden we een rust. Langs een raw (richting aanwijzer) van het Trekvogelpad en het Marskramerpad bereikten we het witte kerkje op de berg van Hoenderloo. Hier konden we twee fraaie stempels van de kerk in ons wandelboekje (laten) plaatsen.
Er zijn in Hoenderloo twee witte kerkjes. Eén hervormde- en één gereformeerde kerk. Om nu onderscheid te maken tussen de twee kerken wordt het gereformeerde kerkje het witte kerkje genoemd. Het hervormde kerkje wordt de kerk op de bult genoemd. We dwaalden weer een tijd door bossen. Vlak voor de Leesterheide liepen we over een lange trap. Hier hoorden we het geblaat van schapen. Het betrof een kleine kudde van ongeveer 25 schapen. De schapen kwamen op een aantal wandelaars toegelopen. Eén wandelaar was bang en maakte een gebaar alsof ze dreigde te worden opgegeten.
Op 39,9 km was de laatste verzorgingspost. Hier aanschouwden we het muziekduo Krelis met zijn accordeon tezamen met een wandelaar uit Son (NB), die zijn doedelzak bespeelde. Nu verlieten we even het officiële parkoers en liepen langs de fraaie Koppelsprengen. De officiële route liep hier niet langs omdat Staatsbosbeheer hiervoor geen toestemming had verleend. De totale afstand bedroeg 48,2 km.
Bij de finish bleek dat er de voorgaande dag zoveel geklaagd was over de lengte van het parkoers, vooral door 30 km lopers, dat het IVV-stempel voor de afstanden met 10 km verhoogd mocht worden. Omdat het reguliere stempel voor deze dag maximaal 50 km mocht aangeven, werd besloten om een extra stempel toe te voegen, zodat we een stempel met een afstand van 40 km en een stempel met een afstand van 20 km kregen.
Wetenswaardigheden over Apeldoorn en omgeving:
In 1913 werd in Apeldoorn een 'arbeidersvoetbalclub' opgericht met de naam: 'Apeldoornse Geheel Onthouders Voetbal Vereniging', AGOVV. Toen de idealen niet meer zo aanspraken, zat men met de naam in de maag. Een bestuurslid kwam op het idee een andere betekenis aan de afkorting te geven. Hij bedacht "Alleen Gestaag Oefenen Voert Verder', Desnoods met alcohol! Bijzondere bomen - Wat zijn bijzondere bomen: Apeldoorn is een gemeente met veel bomen. De gemeente beheert, buiten de bomen in bossen, meer dan 50.000 straat- en parkbomen. Daarnaast staan veel mooie bomen in tuinen. Onder deze bomen bevinden zich heel wat bijzondere exemplaren. Op de lijst van bijzondere bomen staan 5.000 bomen vermeld. Een boom staat op deze lijst als hij tenminste een leeftijd heeft van 50 jaar, gezond is en ruimtelijk belangrijk is, een monumentale waarde heeft of van ecologische betekenis is.
Hoe worden bijzondere bomen beschermd? De kapverordening is het belangrijkste instrument voor het behoud en de bescherming van bomen. De kapverordening verbiedt het ernstig beschadigen van bomen of het vellen zonder vergunning. Een aanvraag voor een vergunning voor het kappen van een bijzondere boom zal heel kritisch worden bekeken. Wanneer de gemeente van plan is een kapvergunning voor een bijzondere boom te geven, wordt dit voornemen gepubliceerd in de krant. Mensen die er niet mee eens zijn kunnen bezwaar maken tegen het voornemen. Pas daarna beslist het college van burgemeester en wethouders of de vergunning wel of niet verleend zal worden. Ook met behulp van het bestemmingsplan, landschapsbeleidsplannen en de monumentenlijst beschermt Apeldoorn haar bijzondere bomen.
De zorg voor bomen: bomen zijn een kostbaar bezit en vragen daarom extra aandacht, zorg en deskundigheid. Daarom stelde de gemeente Apeldoorn een brochure samen waarin meer wordt verteld over situaties waarin het voortbestaan van bomen in gevaar wordt gebracht: verharding rond een boom, kabels en leidingen, bouwwerkzaamheden, ondeskundig snoeien en verarming van de bodem. De brochure heet 'De zorg voor bomen' en is verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum.
De gemeente Apeldoorn wordt gevormd door de plaatsen Apeldoorn, Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, een gedeelte van Klarenbeek, Radio Kootwijk, Lieren, Loenen, Nieuw Milligen, Oosterhuizen, Uddel, Wenum en Wiesel.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg