Vorig verslag van het Overijsselpad Volgend verslag van het Overijsselpad terug naar het overzicht van het Overijsselpad Terug naar het overzicht van de LAW's, streek- en NWBpaden op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Het Overijsselpad

2e wandeldag, dinsdag 11 december 2001.
We hadden goed geslapen in ons overnachtingadres. Om 8.53 uur begaven we ons op pad. Het was wat mistig met een zicht van 400 meter.
Boerderij te Ruinerwold Eerst volgden we in Ruinerwold de Doctor Larijweg met zijn talrijke diverse modellen boerderijen.
De Dokter Larijweg loopt parallel aan de hoofdweg van Meppel naar Ruinen. Langs deze weg zijn bij de verharding in 1924, hoogstamperenbomen geplant. Het aantal perenbomen bedraagt thans circa 1000. Deze unieke bermbeplanting over een lengte van bijna 7 km., trekt jaarlijks tijdens de bloei- en draagtijd en op de oogstdag (eerste zaterdag in oktober) veel belangstellenden. Aan de Dokter Larijweg staat ook een groot aantal, oorspronkelijk meestal uit het midden van de 18de eeuw stammende, Saksische boerderijen. Vele daarvan zijn met riet gedekt; een redelijk groot aantal is aangewezen als rijks- of provinciaal monument. Ter verfraaiing van de Dokter Larijweg is een beeldambitieplan in uitvoering.
Na een paar asfaltwegen kwamen we op een zandweg met een naastliggend fietspad. We hadden hier een wijds uitzicht op weilanden en het was hier enorm rustig. We bereikten buurtschap Berghuizen. We kruisten De Weidenweg. Hieraan ligt de Porceleyn Hoeve. Dit doorkruisten we en buiten het dorp staken we de weg van Meppel naar Assen over, een tweebaans verkeersweg. Even voor Koekange was een parkoerswijziging. De route werd omgeleid vanwege een afgesloten spoorwegovergang. De omleiding was duidelijk gemarkeerd. Later bleek van de voormalige spoorwegovergang niets herkenbaars nog aanwezig te zijn. Door het uitgestrekte buurtschap Broekhuizen werd Rogat bereikt. Café t Rogat stond te koop en was derhalve gesloten. Op de toegangsdeur stond nog wel dat betalingen met een pinpas mogelijk waren. Daarop lunchten we in het centrum aan het water van de Hogeveense Vaart. Dit klinkt romantischer als het was, want bij 5 Celsius en een windje was het behoorlijk fris. Van het wapen van Rogat maakten we nog een foto (foto 2). Even verderop bij de A28 was een wegrestaurant en we besloten hier wat te gebruiken. Dat werd erwtensoep met roggebrood en spek en een kop koffie. Na de rust liepen we onder de A28 snelweg door en liepen in de richting van het plaatsje De Wijk. Door de stenen toegangspoort van Landgoed Dickninge uit 1817 vervolgden we ons pad. Voor huize Dickninge sloegen we af.
De verplaatsing van het Benedictijner klooster uit Ruinen naar Dickninge aan de Reest in 1325 was voor de verdere ontwikkeling van het Reestdal van doorslaggevend belang. De monniken toonden zich namelijk vaardige landbouwers en ondernemers, die het land naar hun hand trachtten te zetten en bovendien voortdurend er op uit waren het bezit van het klooster te vergroten, hetzij door aankoop, hetzij door schenking.

Riviertje De Reest De rivier de Reest zal niet bij velen bekend zijn. Toch is dit een heel bijzonder riviertje met een bijzondere omgeving. Niet alleen is het een van de weinige echte hoogveenbeken van ons land, maar ook heeft men hier niet ingegrepen in de natuur en heeft de stroom zijn oorspronkelijke karakter behouden. De Reest begint nu ergens tussen Dedemsvaart en Slagharen, en kronkelt ten noorden van Dedemsvaart naar Balkbrug, om van daaruit in noord-westelijke richting naar Meppel te stromen, waar het uiteindelijk in het Meppelerdiep uitmondt.Over de oorspronkelijke bron(nen) van het riviertje blijft men gissen, hoewel men weet dat een aantal veen"plassen" in het voormalige veengebied in de driehoek Hoogeveen - Coevorden - Dedemsvaart het riviertje van water voorzagen. Deze meertjes zijn in de loop der tijden door de ontginningen verdwenen. Nog een bijzonderheid is, dat de Reest de grensrivier is tussen Overijssel en Drenthe.
Na een voormalig tolhuis staken we het riviertje De Reest over. Nu naderden we het fraaie bosgebied van Staphorst. We zagen verschillende vennen, waaronder de Zwarte Venen. Hier stond een bedrijfsauto met draaiende motor, maar zonder bestuurder. Hier werd het teveel aan zuivere lucht weer omgezet in een vieze benzinegeur. Verderop kwamen we langs de Ganzeplas. Nu volgden we een ruim 4 km lange zandweg door de boswachterij van Staphorst. Deze zandweg was af en toe modderig en er stonden plassen op. We kwamen uit op de Westerhuizingerweg. Hier constateerden we twee vreemde zaken. Enerzijds klopte de omschrijving in het wandelboekje niet meer. Er waren vermoedelijk een paar regels uit de beschrijving gevallen. Maar wat we nog veel vreemder vonden, was het feit dat de kaart niet klopte met de werkelijkheid. En dat maak je niet vaak mee. Bij een heideveld sloegen we van de asfaltweg af en volgden een supersmal pad over het heideveld. Gelukkig was de heide droog, anders waren onze onderbenen flink nat geworden. Na een camping dwaalden we door het Reestdal, een fraai bosgebied. Net toen we ons begonnen af te vragen of we goed liepen zagen we een fraai bruggetje dat in de parkoersbeschrijving vermeld werd. Om 16.10 uur kwamen we bij ons overnachtingadres Hotel DOlde Heerd in Balkbrug aan. Bij een supermarkt dronken we nog melk en karnemelk s Avonds aten we warm in het hotel. Het was deze dag in de middag opgeklaard en het zicht was tot 2 km verbeterd. Maar het was een grijze grauwe dag gebleven.

Chronologie van Balkbrug en Omgeving
--------------------------------------------------------------------------------
1228 Bisschop Wilbrand trekt met een van zijn zes legers via Avereest Drenthe binnen.
1283-1292 Bouw Rooms-katholieke kerk in Avereest.
1599 Eerste redoute in Avereest ter hoogte van waar nu de sportvelden zijn.
1600 Voor 1600 beschikte Avereest over een eigen school.
1600 Reformatie:"de Rooms-katholieke kerk Avereest komt in handen van de Hervormde kerk.
1623-1628 De Ommerschans wordt gebouwd aan de zandweg Avereest-Ommen.
1628 De vierhonderd jaar oude kerk stort in en wordt in 1635 in steen herbouwd.
1672 De Katingermolen wordt door de troepen van Bommen Berend in brand gestoken. Andere bronnen wijzen het staatsleger als brandstichter aan.
1735-1745 De Ommerschans vernieuwd.
1787 Einde verdedigingsfunctie van de Ommerschans.
1791 Mr. Gerrit van Marle treft voorbereidingen om belangrijke veengronden in het noorden van Overijsel - een familiebezit - te gaan vervenen. In 1799 overlijdt van Marle.
1809-1811 Baron Willem Jan van Dedem gaat erfgronden van zijn schoonvader van Marle in Avereest
ontginnen en graaft op eigen kosten een kanaal van Hasselt naar Avereest.
1811 Kanaal gereed tot waar het veen begint: het Katingerveld, ter hoogte van het huidige
viaduct in de weg Raalte-Groningen.
1818 Op 1 juli wordt gemeente Avereestv een zelfstandige gemeente. Het gemeentebestuur vergaderde bij wethouder M.I. Kruizinga, in wat nu huize 'De Beuk' is thans Ommerweg 5. Alle burgelijke zaken werden in dit pand afgehandeld tot het overlijden van Kruizinga in 1837.
1818 Maatschappij van Weldadigheid opgericht door Johannes van den Bosch.
1819 De Ommerschans met bijbehorende terreinen in bruikleen afgestaan aan de Maatschappij van Weldadigheid. Beheer van deze maatschappij is in 1859 door de staat overgenomen.
1833 School aan de Sponturfwijk gebouwd en in 1834 in gebruik genomen; voorheen stond deze aan Den Oosterhuis. In 1823 was Hilbert Krap schoolmeester aan Den Oosterhuis en mogelijk ook de eerste schoolmeester aan de Sponturfwijk.
1834 Baron Willen Jan van Dedem in financiéle problemen, het kanaal wordt rijkseigendom.
1835 Eerste Balkmarkt in ons dorp (Avereest).
1852-1853 Nieuwe hervormde kerk gebouwd in Oud Avereest.
1845 Kerk in Ommerschans gebouwd voor kolonisten. Rooms-katholieken en Protestanten maakten beurtelings gebruik van dit gebouw.
1845 Naam Balkbrug is een feit. Balkbrug heeft zijn naam te danken aan de balk die in 1845, onder water, vóór de brug werd aangelegd om te verhinderen dat de schepen die een te grote diepgang door de Dedemsvaart zouden varen. Voorheen heette Balkbrug Avereest en de brug (Kruizinga's brug) officieel Brug 7.
1848 Windmolen 'de Star' gebouwd door molenaar ten Kate. Bouw van voormalig Café "De Viersprong", nu "Princess Garden".
1851 Baron Willem Jan van Dedem overleden.
1890 Bedelaarsgesticht opgeheven.
1894 Veldzicht in gebruik genomen als opvoedingsgesticht voor jongens.
1896 Openbare lagere school in gebruik genomen aan de Zwolseweg, 's avonds werd er o.a. landbouwonderwijs gegeven.
1897 De Gereformeerde Kerk van Avereest -Balkbrug neemt haar kerkgebouw in gebruik bij Sluis Vijf.
1900 Hospitaal Ommerschans in begin 1900 omgebouwd tot school; in de jaren zestig afgebrand en afgebroken.
1905 Spoorwegmaatschappij Meppel-Balkbrug NV opgericht. In 1908 in dienst gesteld.
1913 Christelijke lagere school in gebruik genomen aan de Zwolseweg.
1921 Electriciteit aangelegd in Balkbrug.
1923 Versenerveld krijgt de naam Vinkenbuurt.
1930 Veldzicht als opvoedingsgesticht opgeheven
1932 Waterleiding aangelegd in Balkbrug.
1933 Veldzicht in gebruik als opvangcentrum voor de regering ter beschikking gestelden.
1942 2 oktober: Zwarte vrijdag voor de gemeente Avereest: Joodse inwoners gedeporteerd.
1951 De landbouwhuishoudschool aan de Wolter ter Haarstraat. Deze is in gebruik geweest van 1951 tot 1969. De school is voortgekomen uit de meer dab 25 jaar lang georganiseerde cursussen, die al vanaf 1949 gegeven werden in o.a. het voormalige hospitaal in de Ommerschans.
1955 De lagere landbouwschool aan de Meppelerweg 43 is in gebruik geweest van 1955 tot 1964.
1958 Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Avereest - Balkbrug-Dedemsvaart en e.o. neemt haar kerkgebouw in gebruik aan de Coevorderweg. In 1976 wordt een ruimer gebouw betrokken aan de Meppelerweg. (De voormalige landbouwschool).
1964 De Hervormde gemeente bouwt Het Trefpunt.
2000 Balkbrug draagt zijn naam 155 jaar.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg