tweede dag Ronde van Zuid-Limburg 2001 Terug naar het overzicht van de Ronde van Zuid-Limburg 2002 Terug naar het overzicht van driedaagsen en vierdaagsen op de homepage van Henri Floor Terug naar de homepage van Henri Floor Ronde van Zuid-Limburg 2001

Schin op Geul Mauritiuskerk 3e dag van de 58e Ronde van Zuid-Limburg
Op de derde dag reden we eerst met de trein en nog 600 andere wandelaars naar Schin op Geul. Hier was de start op de derde dag. Na enige honderden meters passeerden we een hotel restaurant waar we aanlegden voor een kopje koffie. Het ging niet zozeer om de koffie als wel het feit dat we er niet van houden om in de grote massa te lopen. Even later kwamen nog drie wandelaars binnen die dezelfde gedachten hadden als wij. Na een half uur vervolgden we ons pad. We staken de spoorlijn Valkenburg-Heerlen over en volgden deze eventjes. Spoedig kruisten we opnieuw een spoorlijn. Nu liepen we echter onder de spoorlijn door. Kort daarop kruisten we opnieuw een spoorlijn. Ditmaal was dat het zogenaamde miljoenenlijntje.
Aanleg van de 'Miljoenenlijn'
Op 23 Oktober 1853 wordt het baanvak Maastricht-Aken in gebruik genomen en is hiermee de oudste grensoverschrijdende spoorlijn van Nederland. Het traject loopt via Valkenburg, Schin op Geul, Wijlre, Eijs, Simpelveld en Bocholtz naar het Duitse Richterich en Aken.
Op 20 April 1896 wordt vervolgens het baanvak Sittard - Herzogenrath in gebruik genomen. Hiermee worden de gebrekkige verkeersverbindingen van deze regio met de rest van het land aanzienlijk verbeterd. Jaren later, op 15 Juni 1934 wordt het baanvak van Schaesberg over Kerkrade-Centrum naar Simpelveld in gebruik genomen. Maar daar ging nog al wat aan vooraf. In 1919 wordt, na 12 jaar lobbyen en onder politieke druk van de Kerkraadse bestuurders, het fiat voor de start voor de aanleg van dit baanvak verkregen en een definitief akkoord gesloten. Het zou echter nog tot 1925 duren voor er met de werkzaamheden werd begonnen. Ondanks de 12 km lengte kostte de aanleg van dit traject ruim 12 miljoen gulden. Dit is ongeveer 1 miljoen gulden per kilometer, voor die tijd een enorm bedrag!! De lijn krijgt dan ook terecht de bijnaam "het Miljoenenlijntje". Er moesten tunnels, duikers en bruggen worden gebouwd. Door de ondergrondse mijnbouw dreigden voortdurend verzakkingen te ontstaan, hetgeen hoge eisen aan de constructies stelde. In totaal moesten er ook nog eens 3,5 miljoen kubieke meter grond worden verplaatst om de hoogteverschillen op te vangen. Bij het dal van de Anstellerbeek werd een ophoging van 32 meter gerealiseerd! De ingrijpendste grondverplaatsing die ooit in Nederland had plaatsgevonden.
We kwamen uit in Schoonbron. Hier volgden we even de verkeersweg in de richting van Wijlre. Spoedig verlieten we deze verkeersweg weer. We staken de Geul over en dwaalden nu een tijd over veldwegen tussen weilanden door naar buurtschap Stokhem.
Dit is het wapen van Valkenburg.
Dit wapen is te vinden 
op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag Op 5,4 km was een wagenrust op korte afstand van de watermolen van Wijlre. Nu volgden we de weg naar buurtschap Beertsenhoven en kwamen daarbij langs het kasteel van Wijlre. Op een kruispunt stond een grote hijskraan die bezig was grote betonblokken op te hijsen ten behoeve van de bouw van een woning. Nu volgde een lange klim. Boven gekomen sloegen we af om over een veldweg weer af te dalen. Opnieuw kwamen we in buurtschap Stokhem. De eerste keer kwam dat doordat de route was omgelegd vanwege een afgezet weiland vanwege de MKZ. Verder liepen we een tijdlang vrijwel parallel aan de meanderende Geul. Daarbij kwamen we achtereenvolgens langs Huize Schoonzicht, NIVON camping De Gele Anemoon en camping de Gronselenput. Via buurtschap Engwegen werd Schin op Geul (weer) bereikt. Opnieuw staken we de Geul over. In het centrum van Schin op Geul stonden twee bankjes zo mooi in de zon dat we de verleiding niet konden weerstaan en besloten hier op te gaan zitten. We hadden al aardige trek gekregen en nuttigden hier onze meegebrachte lunch. Nadat we op de verzorgingspost te Wijlre de achterhoede van de groep wandelaars hadden ingehaald, zagen we nu menigeen ons weer passeren. Ook een uitvaller kwam even bij ons zitten. Ze had last van haar knie. En met 71 jaar behoorde ze ook niet meer tot de jongsten van de groep. We verlieten Schin op Geul weer. Nu liepen we een tijdlang langs de Geul in de richting van Valkenburg aan de Geul. linker van de drie beeldjes bij Valkenburg aan de Geul de drie beeldjes bij Valkenburg aan de Geul rechter van de drie beeldjes bij Valkenburg aan de Geul
Na De Drie Beeldjes, maar voor kasteel Oost sloegen we af naar de wijk Neerhem van Valkenburg.
Op 14,7 km was de grote rust is Hotel Lobelia, de vaste grote rust waar de Ronde van Zuid Limburg elk jaar een grote rust heeft. Wij vervolgden ons pad en kwamen bij de markt. Hier bezochten we een grote supermarkt om onze dorst te lessen. Bij het verlaten van de supermarkt zochten we een geschikt plekje om de gekochte melk op te drinken. Daarbij troffen we op de markt een stalletje waar ze Duitstalige CD's verkochten. Omdat dit soort CD's in Utrecht of Amsterdam vrijwel niet te krijgen zijn, kochten we enige CD's van Costa Cordalis en Florian Silbereisen. Als we een rugzak bij ons hadden gehad, hadden we wellicht meerdere CD's gekocht. Maar nu moesten we alles nog 15 km meesjouwen. We verlieten Valkenburg weer langs de Geul tot aan kasteel Oost. Het kasteelpark was nog gesloten vanwege de MKZ. We staken een spoorlijn over en bereikten nu Kapel De Kluis. We daalden weer af. Ditmaal kwamen we in Walem uit. Dit punt lag hemelsbreed 700 meter af van ons startpunt op deze dag. Via het Krekelbos zetten we koers naar buurtschap Koulen. Daarna werd Termaar bereikt.
Dit is het oude gemeentewapen van Klimmen. 
Dit wapen is te vinden 
op de lokatie www.ngw.nl/indexgb.htm  
Deze site is mogelijk gemaakt door de 
Bank Nederlandse Gemeente te Den Haag In het daarna volgende bosperceel was een verzorgingspost op 21,7 km. Inmiddels bevonden we ons in Klimmen. En even later liepen we langs een kapelletje in de plaats Craubeek. Voorbij buurtschap Barrier liepen we onder de A79 snelweg door. We volgden een fraai pad omzoomd het fluitenkruid langs een sloot. Nu bereikten we het fraaie kasteel Haeren. We doorkruisten Voerendaal waarbij we zo min mogelijk door bebouwing kwamen en liepen daarbij langs een aantal vijvers. Opnieuw kwamen we langs een kasteel. Ditmaal was dat kasteel Cortenbach. Door het bijbehorende bos liepen we naar een spoorlijn om even later de A76 snelweg te kruisen. Het laatste kasteel waar we langs liepen was kasteel Terworm. Na de N281-verkeersweg gekruist te hebben bereikten we op 29,3 km moe maar voldaan de finish.
Het was een prachtige dag geworden met veel zonneschijn bij een maximum temperatuur van 20 graden. Ook de voorgaande twee dagen hadden we prachtig wandelweer gehad met veel zonneschijn en maximum temperaturen van 18-19 graden.
naar de top van deze pagina

Henri Floor & Coos Verburg