20/5 21/5 20/5 21/5 20/5 21/5 20/5 21/5

Op 20 en 21 mei 2023 heb ik meegedaan aan de Drentse Hooglanden wandel2daagse vanuit Nieuw-Balinge.

De omgeving van Nieuw-Balinge bestaat uit een combinatie van landbouwgebied (veenontginningen) en de uitgestrekte heidevelden van het Mantingerveld, met als belangrijkste onderdelen het Mantingerzand ten noorden van het dorp en het Lentsche Veen ten oosten ervan. In het 850 hectare grote natuurgebied van Natuurmonumenten wordt een natuurherstelprogramma uitgevoerd om enkele versnipperde gebieden weer met elkaar te verbinden.Beide dagen wandelen we naar een ander gebied. Op zaterdag 20 mei lopen we door Boswachterij Gees. Op zondag 21 mei voert de route door het Mantingerzand en komen onder andere langs de voormalige Munitiecomplex Nieuw Balinge, langs de ijsbaan van Nieuw-Balinge en het Mekelermeer in Boswachterij Gees.
Het waren 2 prachtige dagen.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor