Waterpad, gedeeltelijk

Op 17 december 2022 liepen wij een deel van het Waterpad. Deze 9 km lange wandeling loopt langs beken, kanalen, havens en stadsvijvers te Almelo. Oorspronkelijk hadden wij het plan om deze dag het Erfgoedpad en de kunstroute te lopen. Nadat wij het Erfgoed pad hadden gelopen en de ingetekende route en de plaatjes van de kunstroute hadden bekeken besloten wij de kunstroute niet te lopen. Om toch wat te doen te hebben in de middag besloten we aan het Waterpad te beginnen en dan zouden we wel zien of we de route al of niet helemaal zouden lopen.Het Waterpad is een wandeling langs soms eeuwenoude beken en kanalen en eigentijdse havens en stadsvijvers. Vergaap je aan al het mooie water dat Almelo rijk is.

Water is een wezenlijk onderdeel van de identiteit van Almelo. De stad is in de 11e eeuw ontstaan op een kruispunt van land- en waterwegen. Vanaf het begin van het ontstaan van de stad is Almelo een levendig handelscentrum met schippers, vissers, boeren en ambachtslieden. Dankzij de ligging op een kruispunt van land- en waterwegen heeft de stad zich kunnen ontwikkelingen tot een bloeiende textielstad met hoogstaande ondernemers.

Almelo heeft in het verleden ook regelmatig last gehad van overstromingen. De laatste en tevens meest memorabele keer was in 1946. In de avond van 4 februari 1946 brak de noordelijke dijk van de Weezebeek tussen de Maardijk en de Windmolenbroeksweg door. Het had in de voorafgaande periode dusdanig veel en hevig geregend dat het waterpeil extreem hoog stond. In totaal kwam 2713 hectare onder water te staan en de totale schade werd geschat op ongeveer 400.000 gulden.

Sinds 1946 is hard gewerkt aan het verbeteren van de afwateringssystemen in en om Almelo zodat watersnoden tot het verleden zijn gaan behoren. Tegenwoordig kunnen we daarom vooral genieten van het water en het bijbehorende groen dat nog altijd tot in de binnenstad reikt.  

Deze wandelroute voerde o.a. door de Mans Kapbaargtunnel. De zijwanden van deze tunnel waren voorzien van talrijke afbeeldingen in mozaïek.Dit stripverhaal in mozaïek verbeeldt de geschiedenis van Mans Kapbaarg, die door dienstplicht in het leger van Napoleon terechtkwam en deelnam aan veldtochten van de Fransen naar Spanje en Rusland en de slag bij Waterloo. Toen hij terugkeerde naar Almelo viel de het normale leven hem zwaar en zocht hij zijn heil in de kroeg. Daar vertelde hij honderduit over zijn avonturen met Napoleon, op voorwaarde dat zijn glas gevuld bleef en zijn tabakspijp bleef roken. In de loop van de jaren dikte hij zijn verhalen steeds verder aan, zodat er van de werkelijkheid weinig overbleef. Maar hij vermaakte de mensen en groeide uit tot een groot verteller. Hoewel hij ook wel ‘den grootsten leugenbuul van Twente’ genoemd, staat hij symbool voor de belangrijke Twentse traditie van de ‘vertellers-an-den-heerd’. Het mozaïek is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Stadsherstel Almelo en uitgevoerd door leerlingen toegepaste vormgeving van het ROC Oost Nederland onder leiding van docent Ineke Pezie. Ze deden negen jaar over het mozaïek, dat bestaat uit vele kunstwerken op zich. Het werk is in 2014 gerestaureerd.

Omdat de wandeling maar 1 maal door de Mans Kapbaargtunnel voerde en ik Coos niet te lang wilde laten wachten in de kou, hebben we niet de andere zijde van de tunnel bekeken. Toen we bij het station kwamen, besloten we van de verdere wandeling af te zien. Omdat we met deze wandeling nog langs het BOLLETJE museum waren gekomen en er lekkere koffie hadden gedronken, besloten we daar opnieuw naar toe te gaan. Daarna liepen we terug naar ons overnachtingadres.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor