alternatieve Heuvelland4daagse, 3e wandeldag: woensdag 11 augustus 2021

Op woensdag 11 augustus 2021 liepen wij de route, waarvan de officiële start bij hotel Vue was. Wij pakten de route op bij de Geulhemmermolen. Onze aanlooproute daarheen bedroeg ongeveer 1200 meter. Daarbij kwamen we nog langs rotswoningen.

Ons pad steeg snel. We dwaalden hier door natuurgebied De Dellen. Na een zeer steile en lange trap kregen we zicht op De Curfs Groeve.

De bijna 40 hectare grote De Curfs groeve stamt uit de dertiger jaren. In verschillende fasen is hier mergel gewonnen. Na de beëindiging van de mergelwinning in 2009 heeft de groeve een natuurbestemming gekregen. Het gebied herbergt een zeer rijke en bijzondere flora en fauna. Met name voor wilde bijen is de groeve belangrijk. Ook vinden er allerlei boeiende processen plaats zoals kleine instortingen, aardverschuivingen en het ontstaan van puinwaaiers en kleine bronnetjes. Via een wandelroute aan de noordzijde is het spectaculaire deel van de groeve goed te zien.

De in een vorig verslag genoemde wandelaarster uit Amsterdam kwam ons weer achteropgelopen. Net toen ik een foto van haar en Coos van achteren maakte, kwam ze tot de ontdekking dat ze haar zonnebril had verloren. Na kruising met de A79 snelweg werd de Kleine Geul opgezocht en gevolgd. Over het Geulvoetpad werd de brug over de Geul bereikt en overgestoken.

We kregen zicht op de basiliek van Meerssen. Na het Leopoldskerkje werd de Markt van Meerssen bereikt. Voor een rust besloten eerst de basiliek van binnen te bekijken. Dat hebben we in het verleden vaker gedaan maar het blijft een indrukwekkend kerk.

De Basiliek op de Markt wordt ook wel het ‘Pronkstuk van de Maasgothiek’ genoemd en is gewijd aan het heilig sacrament en de apostel Bartolomeus. In 1222 vond hier het Bloedwonder (het oudste mirakel van Nederland) plaats toen tijdens het breken van de hostie er water en bloed uit de hostie vloeiden. 

In 1465 redde een toegesnelde boer uit het hoger geleggen gehucht Raar die de vlammen uit het dak van de kerk zag slaan, de monstrans uit de brandende kerk. Bij terugkeer op zijn akker waar hij aan het ploegen was, zag hij dat deze helemaal omgeploegd was. Volgens hem het werk van engelen. Om dit Brandwonder te gedenken, trekt om de twee jaar tijdens het Sacramentsoctaaf een grote processie vanuit de Basiliek naar Raar. Veel mensen komen naar de basiliek als bedevaartsoord. 

Na de rust op de Markt werd Meerssen aan de noordzijde verlaten. Via het Hoogveld kwamen we door het Kalverbosch. Het ging hier flink op en neer. We liepen over de Biesenberg langs Schietecoven. Daarbij kwamen we op korte afstand langs camping D’n Uul. Hier hebben wij een keer overnacht, toen niet wetende dat opstijgende vliegtuigen vanaf vliegveld Maastricht-Aken daar rakelings overheen vliegen met het nodige lawaai.

In Ulestraten kwamen we langs het statige Huize Vliek. Daarna dwaalden we een tijdlang over het Vliekerbospad door het Vliekerbos. We kwamen bij het even statige en grote boerderij Wijngaardsberghof. Naar buurtschap Waterval daalden we over een smal pad redelijk steil af. Over de Raarslagweg en de Zwartedalweg werd Raar bereikt.

Via het Kloosterbosch werd, na kruising met de A79-snelweg buurtschap Sint Gerlach bereikt. Daar liepen we langs het 5-sterrenhotel Chateau Sint Gerlach. Enige jaren geleden hadden de Rolling Stones hier overnacht met een optreden op Pinkpop. Na kruising met De Geul was het niet ver meer naar Hotel Vue. We hadden de hoop dat we hier gezellig met andere wandelaars wat konden drinken. Maar helaas, door het gevorderde uur (16:15 uur) werden voorbereidingen getroffen voor het diner voor hotelgasten.

Via de supermarkt liepen we weer terug naar ons overnachtinghotel. Na het diner zochten we ons bed op want we waren doodmoe.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor