Pronkjewailpad Oostroute (1)

wandeltraject: Drieborg-Nieuw Statenzijl-Oude Statenzijl-Oudezijl-Bad Nieuweschans.

Op 10 juni 2021 reden we met de auto naar Drieborg. Eerst liepen we naar stempelpost buurthuis/cafetaria Noorderlicht. In de graandroger op het terras was het stempel te vinden. Over de kroonpolder verlieten we Drieborg.†Achterom kijkend zagen we 2 wandelaars die, naar later bleek, ook het pronkjewail pad liepen. Dat was bij de Ďdiekgatí naar de Reiderwolderpolder. De dame vroeg of ik soms Henri Floor was. In Nieuw Statenzijl was een wagentje (bakjedoen.nl) met versnaperingen en koffie. We troffen hier meerdere pronkjewail pad lopers. Aan de overkant van de sluis haalden we het pronkjewail stempel. Dat ging niet echt makkelijk. Door omstandigheden liepen we niet naar De Kiekkaaste. Daardoor konden we deze post niet digitaal stempelen.

Het Groninger Landschap heeft op prachtige plekken vogelkijkhutten waar de meest uiteenlopende vogels geobserveerd kunnen worden. Vogelhutten zijn niet alleen interessant voor de doorgewinterde vogelaar, maar ook voor de natuurliefhebber in het algemeen. Uniek voor Nederland is de Kiekkaaste in het Dollardgebied: de enige buitendijkse kijkhut van ons land! Nieuwe Statenzijl: Kiekkaaste, unieke buitendijkse vogelkijkhut. Een bijzondere locatie, aan de rand van het wad, bereikbaar via een vlonderpad. De hut geeft een goed zicht op de slikvelden van de Dollard. Er zijn hier onder andere honderden bonte strandlopers te zien. En met een beetje geluk zeehonden al dan niet vergezeld van hun jongen.

Langs de Westerwoldse Aa werd gaslocatie Oude Statenzijl bereikt. Hier konden we pas stempelen na het kraken van het cijferslot†Dit stond in de app vermeld.†

Tot 1874 lag hier de afwateringssluis (in Groningen aangeduid als zijl) van dit deel van het Oldambt. Na de aanleg van de Reiderwolderpolder werd die functie overgenomen door een nieuwe sluis bij Nieuwe Statenzijl. De sluis, destijds aangeduid als Statenzijl, werd in 1707 aangelegd in opdracht van de Staten van het gewest Stad en Lande. De sluis speelde een belangrijke rol in de verdediging van de oostgrens van de Republiek. Je staat hier bij een import- en exportstation voor aardgas van Gasunie. Met de beŽindiging van de gaswinning in Groningen wordt de functie van import van aardgas belangrijker om Nederland van aardgas te voorzien op weg naar een duurzame samenleving. Ook Gasunie is in transitie. Gasunie is actief op gebied groen gas, waterstof, transport en opslag van CO2 en warmtenetten.

Toen we Oude Zijl naderden zagen we een waarschuwingsbord voor overstekende eendjes. Aan de andere zijde van het bord werd gewaarschuwd voor overstekende egels. Daarna haalden we een stempel bij Bakkerscafe Graanrepubliek.†Hoewel het cafť dicht was konden we wel een stempel krijgen.

Hier, midden op het Groninger land, beginnen we een landbouwrevolutie waardoor onze manier van eten verduurzaamt. We ontwikkelen op ons eigen grond, met onze mensen, samen met de natuur, een nieuwe heerlijke voedselketen. En iedereen kan meedoen. Het historische hoofdkwartier in Bad Nieuweschans is het adembenemende centrum waar je kunt voelen en proeven en zien wat wij bedoelen met echt lekker, echt mooi, echt duurzaam. Hier krijgt alles vorm. Hier kraakt, borrelt en bruist het. Verschillende makers en boeren experimenteren hier met nieuwe- en oude toepassingen van Gronings graan in bijvoorbeeld bier, jenever en brood. Hierdoor groeit de vraag naar brouwgerst, baktarwe en haver. Daar kunnen akkerbouwers op inspelen. Zo neemt de teelt van andere, vooral oude graansoorten ook toe. Door de vraag naar oude graanrassen op basis van kwaliteit en smaak kan de boer een gevarieerd teelplan opstellen i.s.m. onze graanadviseurs waardoor bodemverrijking optreed en de boer een omslag kan maken naar natuurinclusieve landbouw. Van die smaakvolle graanrassen kunnen we weer nieuwe spannende lekkere graanproducten mee maken. Een heerlijke voedselketen die goed voelt, van grond tot mond. Een beweging die werkt aan een gezonde toekomst voor ons allemaal en smaken waarvan het water je in de mond loopt.

In Bad Nieuweschans haalden we bij de supermarkt een stempel. Hier kregen we gratis koffie met onze stempel kaart.Bij Thermen Bad Nieuweschans haalden we onze laatste stempel deze dag. Het werd een stikker. Omdat we de voorgaande dag naar ons overnachtingadres te Winschoten waren we naar Bad Nieuweschans doorgereden en vast wat verkend. Toen hadden we ook de huurauto hier in Bad Nieweschans geparkeerd. Daardoor konden we na afloop van de wandeling de eigen auto weer ophalen. Daarna reden we met de auto naar Drieborg, vervolgens reden we met beide auto's naar Bellingwolde en plaatste daar de huurauto als eindpunt van de tweede wandeldag.

Na het diner in het overnachtingshotel maakten we nog een kleine wandeling. Het bleek dat vlakbij het museum Stoomgemaal Winschoten was en daar werd door mij uiteraard ook fotoos van gemaakt.

Henri Floor