Gooise Meren Tocht
Op zaterdag 18 januari 2020 organiseerde WS78 de Gooise Meren tocht. De start was vanuit Sporthal De Zandzee te Bussum. In de sporthal was ook een zwembad. Er werd deze dag hier afgezwommen. Daarom was het zowel bij de start als de finish behoorlijk druk. Vanwege de drukte mocht al rond 8.35 uur gestart worden. De start werd verlaten langs de Algemene en Nieuwe RK begraafplaats. Daarna kwam Watertoren Bussum in zicht. Vervolgens staken we de spoorlijn Hilversum-Amsterdam over. Na een buitenwijk van Bussum werd de bebouwde kom verlaten. Vanaf de start tot hier had het geregend. Net voordat het ophield met regenen deed ik de poncho aan omdat het er op leek als of de regen nog enige tijd zou voortduren. We staken de Bussumer heide over. Het was hier volop genieten van de prachtige natuur. De A1 snelweg werd via de natuurbrug Laarderhoogt overgestoken.

De natuurbrug Laarderhoogt verbindt het noordelijk deel van het Gooi rond de Tafelberg met het zuidelijk deel en de Utrechtse Heuvelrug. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de ecologische en recreatieve ‘ontsnippering’ van het gebied.

Minutieus ingepast tussen bebouwde gebieden kruist de natuurbrug in een soort hink-stap-sprong zowel over de rijksweg A1 die het Gooi in tweeën deelt, als over de Naarderstraat, de ‘oprijlaan’ van het dorp Laren. Voor de weggebruiker op de A1 vormt de natuurbrug letterlijk het hoogtepunt van zijn passage over de beboste stuwwal, voor het lokale verkeer wordt hij de poort van Laren.

De natuurbrug is ontworpen als een integraal geheel waarin de natuur en niet de kunstwerken het beeld bepalen. Een maximale expressie van het groen benadrukt het karakter van de natuurbrug als onderdeel van een continu landschap, een ‘plooi in het Gooi’, op bescheiden wijze onderlangs gekruist door de A1 en de Naarderstraat. De aansluitende bos-heidebiotoop wordt over de natuurbrug heen getrokken, met een structuur die zowel mens als dier begeleidt bij zijn ongemerkte passage over de onderliggende infrastructuur. Een uitgekiend hydrologisch systeem met een goede afvoer en buffering van water zorgt voor optimale groeicondities op de natuurbrug en maakt het geheel bestendig voor wisselingen in het klimaat.

Daarna dwaalden we door landgoed Larenberg naar het centrum van Laren. Na het Singer museum, de brandweer en het politiebureau werd de soep/koffiepost op 8,5 km bereikt. Het was hier behoorlijk druk. Dat kwam o.a. omdat de doorgang naar deze post smal was, omdat er twee dixies stonden en last but not least stilstaande wandelaars. Na een korte rust liepen we verder door het centrum van Laren. Bij de Sint Jansbasiliek liepen we even naar binnen. Het kapelgedeelte was open. Van daaruit konden we een deel van de binnenkant van de kerk zien.

Al vanaf de 11de eeuw zijn de kerken in Laren gewijd aan Johannes de Doper. De Sint Jansbasiliek zoals hij nu aan de Brink in Laren staat, is circa 90 jaar oud. Maar de geschiedenis van de parochie gaat terug tot in de Middeleeuwen. De huidige kerk werd onder leiding van architect Wolter te Riele gebouwd in 1924/'25. De beide imposante torens steken 50 meter boven de dorpse Brink uit. Boven het gedeelte van de kerk waar de liturgie wordt gevierd, geeft de hoge koepel een extra ruimtelijk effect. De titel basiliek verkreeg de kerk in 1937 en dat heeft alles te maken met de oude processietraditie waarom de Larense Sint Jan bekendheid geniet. De Paus geeft kerken soms de titel Basilica Minor. Nederland kent een en twintig van dergelijke kerken. De eretitel wordt ondermeer verleend wanneer de kerk een meer dan plaatselijke betekenis heeft, vanwege de bijzondere architectuur of wanneer het om een belangrijke bedevaartskerk gaat. Toen het in 1936 vijftig jaar geleden was dat voor het eerst het Heilig Sacrament in de processie werd meegedragen is de Paus om een bijzondere gunst gevraagd. Een jaar later op 24 juni 1937 zond Paus Pius Xl een telegram met de boodschap dat de Larense Sint Jan zich voortaan Basilica Minor mag noemen.

Verder kwamen we in Laren nog langs het hertenkamp en De Korenmolen. Laren werd door de Laarder Eng verlaten. De route voerde nu naar de startlocatie van de Gooise 4daagse. Naast een binnenrust was hier ook al de fruitpost op 11 km. De natuur werd weer opgezocht. Nu dwaalden we over de Zuiderheide en over de Westerheide. Daar troffen we talrijke Schotse Hooglanders aan. Na de 800 meter lange natuurbrug Zanderij Crailoo betraden we natuurgebied Kamphoeve.

De Natuurbrug Zanderij Crailoo heeft een lengte van 800 m en is 50 m breed. Het is het grootste ecoduct ter wereld. De brug werd op 3 mei 2006 geopend door koningin Beatrix. Het totale project kostte bijna 15 miljoen euro. In 2002 werd met de bouw begonnen De brug verbindt de Bussumerheide met het Spanderswoud en gaat over N524, de spoorlijn Weesp-Hilversum , het terrein van Golfpark Spandersbosch op Sportpark Crailoo en het terrein van Stapelplaats Crailoo van Railpro. De brug is aangelegd zowel voor dieren als voor voetgangers en fietsers. Alterra heeft in de jaren 2007 - 2008 onderzoek gedaan waaruit bleek dat dieren regelmatig gebruikmaken van de passage. Verder passeerden gemiddeld zo'n 3000 voetgangers, fietsers en ruiters per week van de brug.

Alvorens de finish werd bereikt liepen we nog over een deel van de Franse Kampheide. De totale afstand bedroeg 19 km. Er was een grote deelname van maar liefst 576 wandelaars. Het was weer een prachtige tocht geworden.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor