terug naar Westerveld Terug naar de homepage van Henri Floor Zorgvlied en omgeving

De plaats ontleent haar naam aan het verdwenen pand, Huize Zorgvlied. Zorgvlied ligt in het werkgebied van de Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818. In dat jaar is hier ook het gebouw voor het Landbouwkundig Instituut gebouwd. Dat instituut verzorgde de opleiding van ambtenaren voor leidinggevende functies binnen de maatschappij om de armen uit de steden in de koloniŽn om te vormen tot kleine boeren. In 1859 is de school opgeheven en verkocht aan De Ruyter de Wildt, een nazaat van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Het pand kwam later in gebruik als gasthuis. Thans bestaat het uit vier bejaardenwoningen, naast de katholiek kerk.
In 1893 ontstond in de ontginningen tegen de Friese grens de parochie Wateren-Zorgvlied. Dit is vooral het werk geweest van Lodwijk Guillaume Verwer, ontginner en industrieel. Op zijn landgoed in Vila Castera Vetera, door Verwer omgedoopt in Huize Zorgvliet, richtte hij een huiskapel in voor de katholieke bevolking. Er werden missen verzorgd door de huiskapelaan. Daarvoor is door paus Leo XIII in 1880 toestemming verleend. Op hoge feestdagen ging men echter naar de kerk van Steenwijk, waartoe Zorgvlied behoorde. In 1818 richtte de Maatschappij van Weldadigheid een landbouwschool op, in de voorloper van het witte pand naast de katholieke kerk. De Maatschappij leidde hierin haar kader op, dat armen uit de steden in de 'KoloniŽn van Weldadigheid' moest omscholen tot kleine boeren. Behalve de schoolleiding en de scholieren woonden aanvankelijk maar weinig mensen in het latere Zorgvlied.
In 1859 werd de school opgeheven en het grondgebied verkocht. In 1879 kwam het in handen van de katholiek Lodewijk Guillaume Verwer. Uit Brabant liet hij tabaksplanters met hun gezinnen overkomen. Aan de weg naar Elseloo richtte hij tabaksfabrekje in. In 1887 verscheen op Verwers initiatief een van de eerste stoomzuivelfabrieken. Uit Friesland trok Verwer verspreid wonende katholieken aan en bood ze een stuk land op het landgoed aan. De Friese boeren braken voormalige onderkomens af om er nieuwe boerderijen in Zorgvlied en Wateren van te bouwen.
In 1910 overleed Verwer. Hij liet een landgoed van 250 hectare na met drie villa's, diverse boerderijen en huizen erop, weide- en landbouwlanden en bossen. Dankzij Verwer was Zorgvlied een heel dorp geworden.


naar de top van deze pagina