De negen zaligheden tocht

Op dinsdag 3 december 2019 organiseerde OLAT-WoD een tocht vanuit het Belgische Postel. Ik vond het prachtig om weer eens in België te wandelen. Vanaf station Tilburg kreeg ik van de uitzetter een lift naar de start.


Even na 10 uur begaven we ons op pad. Niet stipt 10 uur, want om 10 uur werd eerst nog informatie over de tocht gegeven en wat voor ons wandelaars ook heel belangrijk is, of we onze eigen boterhammen op de grote rustpost mochten opeten. En we moesten opgeven of en zo ja welke soep we op de rust wilden nuttigen.

Bij nader inzien bleek de tocht maar voor 100 meter over Belgische grondgebied te gaan. De startlocatie lag net over de grens. Vlak bij deze grens ligt ook "in 't Wild Zwijn". Maar de uitbater van dit CR wilde niet voor 10 uur open gaan.

De route deze dag liep door het gebied dat bekend staat onder de naam "Acht Zaligheden". Het gaat hier om de plaatsen Steensel, Eersel, Duizel, Reusel, Knegsel, Wintelre, Netersel en Hulsel. De plaatsen Hapert en Bladel worden ondanks de centrale ligging niet tot deze acht dorpen gerekend, omdat de plaatsnaam niet op "sel of zel" eindigt. Wat die negende zaligheid is, staat verder in dit verslag vermeldt.

De wandeling voerder door de Kempen. De officiële tochtnaam voor deze wandeling was "stille Kempen". De route voerde over het grondgebied van de plaatsen Postel, Bladel, Hapert, Eersel en Witrijt.


Bij de Cartierheide kwamen we langs het Pannegoor-ven. Voordat de grote rust werd bereikt kwamen we nog langs het Laarven. De grote rust was in Herberg De Negende Zaeligheyt te Witrijt. Na afloop van de grote rust bleek dat er nog ongeveer € 38 aan niet betaalde consumpties open stond. Het ging hier om 7 consumpties. Uiteindelijk werd de € 38 door een persoon betaald.

Tussen de start en de grote rust en tussen de grote rust en de finish zit met deze wandeling steeds ook een korte rust. En op de volgende korte rust werd aan iedereen gevraagd of ze vrijwillig minimaal 50 cent wilden doneren. Toen we later bij de finish kwamen werd gemeld dat de uitbater van de grote rust er achter was gekomen dat alles toch goed betaald was. Voor de gedoneerde 50 cent zou nu bij de volgende tocht iets lekkers worden aangeboden. Wat dat is geworden kon niet meer in dit "OLAT-nieuws" geplaatst worden.

Wat de tocht zelf betreft, het was een prachtige tocht geworden ondanks de nevel en mist tot aan de grote rust. De door mij gemaakte foto's bevestigen dat. Een trouwe wandelaar, die er dit keer niet bij kon zijn en de foto's al heeft gezien op de Facebookpagina "Wandelen op dinsdag" verklaarde "ik heb echt iets gemist zo te zien".

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor