Pronkjewailpad: Winsum-Loppersum

Op maandag 25 juni 2018 liepen we van Winsum naar Loppersum. Omdat we in Winsum overnachtten, konden we meteen vanuit het overnachtingadres starten met de wandeletappe. Als eerste liepen we naar de plaatselijke RABO bank. Hier kregen we iets extra's, lazen we in de app. Maar op maandag gaat deze bank pas om 12 uur open. We streefden ernaar om na afloop van de dagwandeling nog voor 5 uur bij de bank langs te gaan. Daarna kwamen we bij Discus Profarma. Hier kregen we iets extra's voor in de tuin. Het Pronkjewailpad verlieten we het pand via de achteruitgang. Na molen De Vriendschap werd het treinstation bereikt.

Buiten Winsum kwamen we langs de Joodse Begraafplaats. Daarna werd Onderdendam bereikt. Hier liepen we over de Uiterdijk langs het Winsumerdiep. Dorpshuis Zijlvesterhoek was open. In zaal 4 was een crèche ingericht. Een dame liep met ons mee naar het stempel. Toevallig was ze kort tevoren geïnformeerd waar de stempel lag. Dat was op een tafeltje in een gang nabij het toilet. Maar ter plaatse was geen tafeltje en dus ook geen stempel. Gelukkig wist een andere dame, die aan het stofzuigen was, wel waar de stempel was.

Buitengekomen keken we via de optie Stempelkaart in de app of er nog meer stempelposten waren. En dat was het geval, namelijk "Anders nog Iets". Waar het was konden we niet achterhalen en daarom hebben we het maar digitaal gestempeld. Daarna kwamen we bij de Hervormde kerk. Maar het bleek niet De kerk van Onderdendam te zijn waar gestempeld kon worden. Verderop kwamen we bij de Gereformeerde Kerk van Onderdendam en daar moest nog een stempelpost zijn. De kerkdeur was open en we gingen binnen op zoek naar een stempel. Op een gegeven moment zagen we mensen in de kerk en die vroegen hoe wij in de kerk waren gekomen. Ze hadden alleen van donderdag t/m zondag een stempel beschikbaar. Nu dus niet. Na molen Hunsingo werd Onderdendam verlaten.

Nu liepen we een tijdlang over het Jaagpad (asfaltweg) langs het Boterdiep. Daarna kwamen we bij zorgboerderij De Driestenborg te Westerwijtwerd. Hier konden we koffie drinken. Een bekertje koffie kostte 75 cent. Een dame vertelde uitvoerig over de zorgboerderij. Daarna werd Middelstum bereikt. Hier liep de route gedeeltelijk samen. Wij liepen nu een traject van West naar Oost Groningen. Het andere traject liep van Zuid naar Noord. Het was wat verwarrend met de GPS omdat hier maar één kleur opstaat. In de app was het wel duidelijk omdat daarin met verschillende kleuren werd gewerkt.

Bij de Sint Hippolytuskerk was een stempelpost. Na de Gereformeerde Kerk werd Middelstum verlaten. Toen we op de Grachtstraat in Middelstum liepen, vroeg een bewoner of we een wandeling maakten. Toen we zeiden dat we het Pronkjewailpad liepen, zei de man dat hij een aantal maanden geleden in de straat een man had zien lopen, waarvan hij dacht dat hij de weg niet wist. Maar de man vertelde dat hij met een GPS de Pronkjewailpadroute aan het uitzetten was.

In Huizinge liep de route nabij de Janskerk over een vrijwel dichtgegroeid pad. Via een ander pad kwamen we bij de ingang van de Janskerk. Hier was weer een stempelpost. Binnen in de kerk was een tentoonstelling van fraaie prenten die op de gevoelige plaat werd vastgelegd. Daarna werd Westereemden bereikt. Ook hier was een kerk die van binnen werd bekeken. Toen we de kerk uitliepen vroeg een man of we de toren hadden beklommen. Hij stelde voor om de kerktoren te beklimmen. Ik vond de trap te steil, maar Coos zag het wel zitten.

Daarna was het niet zo ver meer naar Loppersum. Hier namen we de trein van 16:13 uur zodat we nog 17:00 uur in Winsum bij de RABObank aankwamen ons ons pronkje op te halen. Het pronkje was een sleutelhanger met een ronddraaiende wereldbol en de naam RABO bank.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor