Kerkdorpentocht met de FLAL vanuit Tietsjerk

Op zaterdag 16 december 2017 organiseerde FLAL de Kerkdorpentocht vanuit Tietsjerk. Wij waren de voorgaande dag gearriveerd in Leeuwarden en overnachtten daar in een hotel en bezochten het Fries Verzetsmuseum en Mata Hari.

Toen ik mij inschreef keek degene, die mijn FLAL lidmaatschapskaartje scande, naar mijn naam en zei dat hij deze naam nogal eens tegenkwam, maar dat dit vermoedelijk om een andere Floor ging. Toen ik vroeg of hij op Facebook zat en of hij lid was van de Facebookgroep "FLAL wandelaars" bevestigde hij dat. Toen zei ik dat ik de beheerder van die Facebookgroep was, waarop wij kennismaakten.

Tegen half tien begaven wij ons op pad. Samen met Coos liep ik deze dag de 25 km route. Het had gevroren en daardoor was het plaatselijk glad en dat hield enkele uren aan. Vrij snel staken we de Rijksstraatweg over . We kregen zicht op de Ypeymolen. Helaas was mijn fototoestel nog verkeerd ingesteld. Deze stond namelijk op 6400 Asa ingesteld. Dit vanwege het maken van foto's in een donkere ruimte in het Friesch Verzetsmuseum. We sloegen af en liepen door Ryptsjerk.

We kwamen langs de Hervormde kerk en liepen over de Slachtedijk. We staken It Klaasslúske over gevolgd door de Ryptsjerker vaart. Aan het eind van de Oosterdijk was een parkoerswijziging. Nu kwamen we nog langs natuurgebied Bouwpet. Op weg naar Munein kwamen we bij een splitsing. Er stond een bordje "einde routewijziging" en twee pijlen wezen verschillende richtingen op. Het was ook in de buurt van het geologisch monument. Omdat de wandelaars voor ons RD liepen besloten wij er achteraan te lopen. Daardoor hebben we het geologisch monument niet gezien, wat anderen wel hebben gezien.

In Munein was op 10 km de eerste binnenrust. Deze was gelegen in dorphuis de Mounestien. Op weg naar Readtsjerk zagen we nog een regenboog. Daarna kwamen we door Natuurgebied Grikelân en Turkij van It Fryske Gea (Fries Landschap). Daarna dwaalden we fraai over landgoed De Klinze. In Aldtsjerk kwamen we langs de Sint Pauluskerk. Vervolgens liepen we over landgoed Stania-State.

De rijke geschiedenis, kenmerkend voor Stania State, is nog altijd zichtbaar in het park en het statige gebouw. Stania State kent een rijke geschiedenis. Er hebben door de eeuwen heen voorname mensen gewoond. Het was Jeppe Stania die er begin zestiende eeuw een slot liet bouwen en het de naam Stania State gaf. In 1813 werd het huis door brand vernield. Theodorus Marius Theresius Looxma liet in 1843 de gehavende state grotendeels afbreken en het huidige huis bouwen. De tuin werd aangelegd door de befaamde landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard.

Aan het einde van de negentiende eeuw bewoonde de Leeuwarder burgemeester Wilco Julius van Welderen baron Rengers de state. ’s Winters woonde hij samen met zijn vrouw Catharina Theresia Looxma in de stad, ’s zomers in Oenkerk. Voordat in de state de Brasserie & Theeschenkerij en Landschapsbureau Vijn hun intrek deden, was er onder meer een jeugdherberg in gevestigd. De slaapzalen waren op de plek van de Tuinzaal. Lange tijd werden ze bevolkt door leerlingen van de vroegere Praktijkschool in Oenkerk.

In het gebouw werden medio vorige eeuw al vergaderingen en congressen gehouden en er was ook een theeschenkerij. Stania State heeft destijds ook geruime tijd onderdak geboden aan het Landbouwmuseum.

Bijzonder in de tuin van Statnia State vonden wij een brug waarop een driesprong was. Dat zie je niet vaak. Heel toevallig zagen we dat ook met de FLAL-tocht vanuit Slochteren op landgoed Fraeylemaborg.

We maakten nog een omtrekkende beweging om Oentsjerk, maar na de Mariakerk kwamen we bij het wapen van Friesland alwaar de tweede binnenrust was. Tegenover het café restaurant stond het standbeeld van Trijntsje en haar zeven zonen.

Trijntsje kreeg zeven zonen, en Trijntsje was rijk.
Toen ze stierf kregen alle zonen een eigen boerderij.
Ze boerden goed en elke boerderij groeide uit tot een dorp.
De boerderij van Oene werd Oenkerk
- Gieke werd Giekerk
- Alde werd Oudkerk
- Rypke werd Rijperkerk
- Wynse werd Wijns
- Tiete werd Tietjerk
- Reade werd Roodkerk
Deze dorpen (Moleneind kwam er later nog bij) vormden met elkaar de Trynwalden. Trijntsjes dorpen in de wouden

Daarna kwamen we nog door het Kaetsjemuoisbosk. We vroegen ons af of dit kat en muis bos betekende. Daar lijkt het wel wat op. Het was hier flink modderig. We konden hier dan ook mooi flallen, zoals dat hier wordt genoemd. Daarna volgden we nog trajecten van met geel/rood gemarkeerde Noardlike Fryske Wâlden pad en het Elfstedenpad. In Gytsjerk stond een bord met de tekst Prettige kerstdagen Lokkich Nijjier. Dat laatste zochten we op met behulp van google en het blijkt gelukkig nieuwjaar te betekenen.

De laatste paar km´s naar Tytsjerk voerde langs de provinciale weg N361/Westerdijk. Maar je had hier wel prachtige vergezichten op Grutte Wielen. Bij de finish meldden we ons snel af. Daarna liepen we in een flinke hagelbui naar de bushalte. Binnen 1 minuut kwam bus 13 aangereden. Dezelfde buschauffeur van de heenreis had nog dienst. Hij herkende ons, want wij waren die ochtend zijn enige passagiers. Er waren 461 wandelaars. Het was een hele mooie tocht geworden, ondanks de parkoerswijziging.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor