25 dorpen, buurtschappen en/of gehuchten tocht

Op zaterdag 18 maart 2017 organiseerde de FLAL de Op Fns wandeltocht, de officile naam voor deze tocht. De start was vanuit Multi Functioneel Centrum De Helling te Winsum (Friesland). Met de eerste bus waren we vanuit Leeuwarden naar de start gereden. Ook een wandelaarster uit Leeuwarden reed mee, zij liep ook de 40 km. Onderweg heb ik haar echter niet meer gezien. Toen we bij de start aankwamen zat de ruimte bij de inschrijftafel behoorlijk vol. Mijn glazen waren door het felle licht buiten donker gekleurd. Daarom was het even goed kijken naar bekenden. Rond 8:50 uur werden de routebeschrijvingen van de 40 km route uitgedeeld en begaven we ons op pad.

De wandeling voerde deze dag door of langs 25 verschillende dorpen, buurtschappen en/of gehuchten. In alfabetische volgorde zijn dat de plaatsen Baard, Bears, Boksum, Bonkwert, De Him, Dronryp, Easterlittens / Oosterlittens, Fns, Hilaard, Hinnaard, Hoptille, Iens / Edens, Jellum, Jorwirt, Kubaard, Rewert, Spannum, Tallum, Teetium, Tsjeppenbur, Tzum, Westerein, Winsum, Wjelsryp en Wommels

Na de start werd Winsum spoedig verlaten. Langs de Frentsjerter Feart liepen we naar Easterlittens / Oosterlittens. Daarbij kwamen we nog een wandelaar tegen die video opnames maakte. Toen hij mij zag en herkende werd ik ook op de gevoelig plaat/film/video vastgelegd. Net voor de Waekenserbrege te Easterlittens/Oosterlittens was de splitsing met de 25 km route. Wij liepen de plaats in, maar niet naar het centrum. We staken de Frentsjerter Feart over en volgden even later de Boalserter Feart / Bolswardertrekvaart over. Nabij een boerderij was op een vlot op de Bolswardertrekvaart een WC-pot met stortbak geplaatst dat voor de nodige hilariteit zorgde.

In Hinnaard staken we de Spyktille (brug over de Bolswardertrekvaart) over. Even verderop sloegen we af naar het plaatsje Iens / Edens. Ik had deze dag het plan om van elk straatnaambordje een foto te maken. Daardoor kon ik later, na afloop van de wandeltocht, makkelijker bepalen waar foto's gemaakt zijn. In Edens trof ik een straatnaambordje op een huis. Toen ik van het straatnaambordje een foto maakte, zag ik een gordijn iets opzij schuiven, want de bewoner vroeg zich natuurlijk af waar ik nou een foto van maakte. Verderop kwamen we langs de Hervormde Kerk uit de 13e eeuw. Iens/Edens werd verlaten over het Bten de Kom pad.

We kwamen bij de brug over de Bolswardertrekvaart te Wommels. We sloegen Wommels niet in. Nu volgden we een wat drukkere weg met autoverkeer. Daarbij kwamen we over het grondgebied van Kubaard en Teetium (Tzum). De drukkere weg werd verlaten en liepen nu in de richting van Spannum. Even voor het centrum van Spannum, maar wel na de afslag naar Bonkwert sloegen we af en volgden een fietspad naar Tallum (Tzum) en Wjelsryp. Daarbij liepen we nog een traject over de Plattedyk met een zorgboerderij. In het verleden was de zorgboerderij aangesloten bij de Stichting Vrienden op de Fiets. Toen FLAL op 4 februari 2006 een tocht vanuit Tzum had, heb ik hier overnacht. De eigenaar heeft mij toen met zijn auto op de voorgaande vrijdag opgehaald van station Dronryp en op de zaterdagochtend naar de start gebracht.

Voordat Wjelsryp werd berijkt kwamen we nog door buurtschap Westerein. Net na kruising met de provinciale weg Suderpolderwei zagen we een fraaie windvaan. We staken de Frentsjerter Feart over. In het plaatselijk dorpshuis Doarpshs Yn 'e Mande was op 14 km de eerste rust. We lieten ons een kop koffie goed smaken. We hielden onze handen aanvankelijk tegen het kopje koffie aan om deze weer op temperatuur te krijgen. De harde wand had de handen koud gemaakt. In de hal van het dorpshuis stond fraai een oude jukebox. Toen we ons pad vervolgden kwamen we spoedig langs de plaatselijke Nederlands Hervormde kerk. In een groot grasveld stonden lantaarnpalen ten teken dat dit de schaatsbaan is in de winter.

Wjelsryp werd over de Greate Buorren verlaten over een vrij liggend fietspad. We kwamen bij spoorlijn Leeuwarden-Harlingen. Deze staken we via een onbewaakte overweg over. Aan beide zijden van het spoor waren hekwerken met een toegangsdeur, die we uiteraard ook weer moesten sluiten. Na buurtschap Tsjeppenbur liepen we naar station Dronryp. Daarbij kwamen we nog langs de Hatsumermolen. Na buurtschap Rewert kwamen we bij buurtschap Hoptille. Hier werd de Bolswardertrekvaart weer gevolgd. Fit traject zat niet in de oorspronkelijk uitgezette route. Maar er was een omleiding ingesteld. Daardoor liepen we verderop ruim een km langs de provinciale weg Westergowei.

In Hilaard was op 25 km de tweede rust. Deze was gelegen in dorpshuis De Twatine. We lieten ons een kommetje groentesoep goed smaken. Even verderop in Hilaard liepen we even van de doorgaande route af om de Johannes de Doperkerk goed op de gevoelige plaat te kunnen vastleggen. We zagen nog een verwijzing naar Fns staan. Dat sprak ons wel aan met deze Op Funs wandeltocht. Maar de organiserende wandelvereniging had beslist dat we eerst nog 8 km moesten lopen alvorens Fns te bereiken. Ook in Hilaard kwamen we langs de Gereformeerde kerk uit 1888 die sinds 2000 het onderkomen is van de Koptisch orthodoxe kerk.

Net buiten Hilaard was de splitsing met de 60 km route. Wij werden hier ingehaald door drie snelle wandelaars die de eerste lus van de 60 km route, over een afstand van 18 km zonder rustpost, er al op hadden zitten. Over het Hylaerderpaed werd Boksum bereikt. Ook hier gingen we even van de route af om de Margaretha kerk op de gevoelige plaat vast te leggen. We kwamen deze dag door heel veel kleine plaatsen, buurtschappen en of gehuchten. En daar komen normaliter niet veel mensen. En als er dan eens een dixie langs de kant van de weg staat, dan is deze meestal niet op slot. Dat was ook hier in Boksum het geval. Boksum telde nog een kerkgebouw. Dat was een voormalige gereformeerde kerk die nu door loftboksum.nl werd gebruikt.

De volgende doorkomstplaats was Jellum. Hier voerde de route vlak langs de Hervormde kerk. Na Jellum kwamen we in Bears. Hier stond een apart gebouw, de Uniastate. Daarachter lag de Mariakerk. Bij de spoorwegovergang stond een bestuurslid van de FLAL in duidelijk zichtbare reflectiekleding om wandelaars veilig de spoorwegovergang te helpen. Dat betekende vermoedelijk ook dat de 25 km route zich had samengevoegd. Want aan de 25 km route doen de meeste wandelaars mee. De volgende doorkomstplaats was Fns. Dat constateerden we echter pas toen we de plaats weer verlieten. Want aan de kant waar wij de plaats inliepen, stond geen plaatsnaambord. Dat stond wel aan de kant waar we de plaats verlieten.

Na Fns kwamen we in Jorwirt. Hier was in Het wapen van Baarderadeel op 34 km de laatste rust. Ook hier lieten we ons een kommetje groentesoep goed smaken. Langs de Sint Radboudkerk, waar we op de heenweg naar deze laatste rust waren langs gekomen, werd Jorwirt verlaten. Daarbij staken we nog de Jorwerter feart over en op de Jaenbuorren zagen we nog een rijtuig dat door een zwart Fries paard werd getrokken. Na 35 km werd het eerste onverharde pad bereikt. Dat was het Wandelpad Jorwert-De Him. Dit wandelpad voerde ruim een km langs de Jorwerter Feart. Na buurtschap De Him kwamen we nog door Baard. In Easterlittens/ Oosterlittens kwamen we op de heenroute uit. De laatste twee km was dezelfde als de eerste twee km's.

We hadden ons vooraf verheugd op het feit dat op de laatste tocht altijd een overzicht hangt waarop elk FLAL-lid kan aflezen hoeveel km's ieder al bij FLAL heeft gelopen. Of dat dit jaar ook het geval was, kwamen we echter niet te weten. Want toen wij om 17:15 in Winsum aankwamen besloten we niet naar de finish te lopen, maar naar het busstation van Winsum. Want dan konden we nog de uurbus van 17:31 uur halen en dat is ook gelukt. Want vanaf station Leeuwarden is het voor ons nog een lange terugreis. we kwamen om 9 uur thuis. Wij danken de organisatie hartelijk voor de mooie tocht. Dit keer zat er eens geen bos in. Ook modderige trajecten waren er dit keer niet bij. Er waren 402 deelnemers. Hoewel het voor 99% droog was gebleven, waren toch zeker 100 wandelaars niet komen opdagen vanwege de slechte weersvoorspelling. De totale afstand bedroeg 42 km.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor