rondwandeling DenBurg - Oudeschild

Op vrijdag 9 september 2016 reden we via Amersfoort, waar we een vriendin ophaalden, naar Den Burg op Texel. Daar hadden we overnachting gereserveerd bij de Stayokay. Omdat het inchecken vanaf 15 uur was en we rond 12 uur op Texel aankwamen, reden we naar de aanlegsteiger van de boot naar Ameland. Want op zondag 11 september zouden Coos en Lydia naar Vlieland varen en dan wisten we vast hoe we moesten rijden. Daarna reden we naar de vuurtoren en dronken wat in het torenrestaurant dat ook op het strand lag.

Coos en ondergetekende maakten nu een rondwandeling om de Vuurtoren heen. Lydia was nog geblesseerd en liep nog geen verre afstanden.

Zaterdag 10 september 2016 stelde Lydia voor om met de fiets wat rond te toeren op het eiland. Coos en ondergetekende maakten een wandeling die uiteindelijk 17 km lang was De Stayokay ligt aan de zuidrand van Den Burg. Daardoor waren we snel in het buitengebied. Over leuke graspaden liepen we in de richting van de 15 meter Hoge Berg. Daarbij kwamen we langs de achterkant van de Georgische Oorlogsbegraafplaats. Het was deze dag prachtig zonnig weer. Hierdoor hadden we fraaie vergezichten. Mooi zijn de talrijke schapenbouten

Verspreid over het oude land van Texel zijn schapenboeten gebouwd. Deze schuurtjes hebben een karakteristiek uiterlijk: Drie zijden hebben een schuin dak en de vierde zijde is recht. Deze rechte zijde is altijd aan de luwe zijde, dus het oosten gebouwd. Westenwinden zijn immers overheersend. Schapenboeten hebben weinig met de schapen zelf te maken. Hoogstens schuilen de schapen voor regen en wind aan de luwe zijde. Ze worden voor opslag van hooi en gereedschappen gebruikt. De eerste schapenboeten verschenen aan het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw na de afschaffing van het ‘overal-weiden’. De vorm is na die tijd vrijwel ongewijzigd gebleven. Er zijn verspreid over het eiland ongeveer 80 boeten, waarvan er 28 op de gemeentelijke monumentenlijst staan. Door de Texelse uitstraling zijn een aantal boeten op particulier initiatief gerestaureerd en veranderd in een recreatiewoning. Ook heeft men een aantal nieuwe boeten gebouwd, meestal om als woonhuis of zomerwoning te gebruiken. Helaas heeft ook Texel te maken met verwaarloosd monumentenbeleid, waardoor er van het renoveren van schapenboeten niet veel terecht komt.

We kwamen uit op het Skillepaadje dat we, met een lus om De Wezenputten, naar Oudeschild volgden. De Wezenputten zelf hebben we niet gezien, maar het fraaie graspad er omheen was ook heel mooi.

Het Skillepaadje is een pad dat loopt van de Hoge Berg naar Oude Schild. Het pad heette oorspronkelijk Schiltpad maar ging in de volksmond Skillepaadje heten. Dat is nu de officiële naam. Aan het Skillepaadje liggen de Wezenputten en Huis Brakestein. Oorspronkelijk waren er vijf wezenputten. Nu zijn er nog twee over. Vanaf 1637 was er sprake van een put waaruit zoet water werd gepompt voor de schepen die op de Rede van Texel lagen. Het water uit de putten was ijzerhoudend en daardoor zeer geschikt om gedurende een lange zeereis te bewaren. Voor veel schepen was het volgende innamepunt pas Kaap de Goede Hoop. De tonnen met water werden per praam vervoerd over de Skilsloot, die in die tijd zonder barrières was. Het weeshuis in Den Burg verkreeg de putten in eigendom en had zo inkomsten van de putten uit de verkoop van water

Voordat de haven met de fraai schepen werd bereikt, liepen we nog door het oude Oudeschild met zijn fraaie huizen. Bij het Havenhotel Texel hadden we na 6 km een rust. We lieten ons hier twee Latte Macchiato's goed smaken. Verder liepen we langs de haven, gevolgd door de sporthaven. We bleven nu de kustlijn noordwaarts volgen tot aan het kantine-gebouw van de Texelse surfclub. Hier verlieten we de kust.

Over Dijkmanshuizen en de Spangerweg kwamen we op de Laagwaalderweg uit. Op weg hier naartoe zagen we nog een trekker die sloten ontdeed van begroeiing. We sloegen af over een fietspad en volgden de Jan Ayesloot tot aan de Kadijksweg. Hier besloten we van de oorspronkelijk geplande wandeling af te slaan. We liepen naar het centrum van Den Burg en dronken daar nog Latte Macchiato. Daarna liepen we terug naar de Stayokay.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor