Strabrechtse Heide tocht

Op dinsdag 15 september 2015 organiseerde de Wandelen op Dinsdag-groep (WoD) van de OLAT de Strabrechtse Heide tocht. De start was van­uit de kantine van SRV-camping De Sprink te Mier­lo. Er was voor deze dag onstuimig weer voor­speld met kans op regenbuien. Bovendien was het deze dag de derde dinsdag van sep­tem­ber, dus Prinsjesdag. Bovengenoemde punten kon­den een reden zijn waardoor het aantal wan­de­laars de­ze dag op 36 bleef steken. Er was deze dag ook een fietser. Deze fietser woont in Mier­lo. Hij is OLAT-lid, maar kan geen 20 km meer lopen. Alleen al voor de sfeer die zo´n OLAT-wandeling teweeg brengt, was hij aan­we­zig.

De route van deze dag liep via bosgebied Molenheide naar de A67-snelweg. We kwamen op een plek uit waar de Kem­pi­sche Wandeldagen elk jaar een verzorgingspost had. Nu liepen we een grote ronde over de Strabrechtse Heide. Daar­bij deed zich voor de organisatie een wat minder prettig voorval voor. We kwamen op een driesprong. De fietser wist dat vlakbij de route zich een bunker bevond en hij wilde de wandelgroep hier ook langs laten lopen. Maar de officiële rou­te kwam hier niet langs. Zo´n 6 of 7 wandelaars liepen toch met de fietser mee terwijl de hoofdgroep verder liep.

We kwamen weer uit op een plek uit waar de Kem­pi­sche Wandeldagen elk jaar een ver­zor­gings­post had. Het begon nu net flink te re­ge­nen. We bleven hier even onder de bomen schui­len. Wel zoveel mogelijk met paraplu´s voor zo­ver men die bij zich had. Ikzelf had geen paraplu bij mij, maar wel regenkleding. Nu stond hier een informatiebord met een klein afdakje en hier­on­der bleef ikzelf schuilen totdat de wan­del­groep weer verder liep en de regen bovendien vrij­wel gestopt was. Op weg naar de finish zagen we nog de Radio- en televisietoren van Mier­lo. Langs de vermoedelijke plaats waar kasteel Mier­lo had gestaan, kwamen we bij de start­lo­ca­tie uit.

Vaak zijn dit soort wandelingen één grote ronde van on­ge­veer 20 km. Deze dag waren het twee lussen van in principe on­ge­veer 10 km. De eerste lus was deze keer 12½ km lang en de tweede lus 9 km. De grote rust was nu dus in de kan­ti­ne van de camping. Hoewel voor deze dag, zoals eerder vermeldt, een onstuimige dag was voorspeld, was het hier best mooi weer. Het grootste deel van de wandelaars gingen buiten op het terras zit­ten. Ondergetekende ging binnen zitten. Daarbij hebben we nog het fotoboek bekeken van de oudste deelnemer van de WoD-wandelgroep. Op 30 sep­tem­ber 2014 organiseerde hij de laatste tocht voor WoD. Tijdens of na afloop van dit gebeuren werd hem nog een lied toe­ge­zon­gen waarvan u de tekst in de fo­to­re­por­ta­ge kunt aantreffen.

De tweede lus was minder spectaculair. De eer­ste 2 km liepen we hetzelfde als de eerste lus. De fietser vertelde later dat er rond Mier­lo ont­zet­tend veel wandelpaadjes zijn. Die eerste 2 km zou door een zeer ervaren par­koers­uit­zet­ter anders ingevuld zijn. Maar we waren al lang blij met deze parkoersuitzetter, want er gaat toch flink wat tijd zitten in het uitzetten van een tocht. Deze lus voerde geheel over bos­ge­bied Molenheide. Het was weer een mooie tocht ge­wor­den en we danken de organisatie dan ook har­te­lijk voor deze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor