Grenslandpad: Alphen - Hooge Mierde

Op zaterdag 22 augustus 2015 vervolgden we met het Grenslandpad. Met de auto, trein en bus re­den we naar Alphen. Bij de start was het al aan­ge­naam warm waardoor ik in een bushokje de lange broek verwisselde voor de korte. Om 9 uur begaven we ons op pad. We verlieten Alphen in noordoostelijke richting.

Aan de rand van Alphen was een café restaurant waar op de toegangsdeur Welkom Wandelaars stond. Maar de avond ervoor was een fa­mi­lie­feest geweest met het gevolg dat ze op dat mo­ment nog niet open waren. We staken het tra­ject van het Bels Lijntje over en bevonden ons nu in buurtschap Looneind. Niet veel later werd het eerste bos bereikt. Langs de bosrand stond een bankje met leuning waar we dankbaar gebruik van maakten. Na wat gedronken te hebben vervolgden we ons pad.

De geschiedenis van Het Bels lijntje

De eerste pogingen om Tilburg en Turnhout met elkaar te verbinden door diligences (personenvervoer met koet­sen) waren mislukt, maar het Tilburgse bedrijfsleven bleef geďnteresseerd in een dergelijke verbinding. Daar­mee kon men aansluiting krijgen op het Belgische spoorwegnet. Twee maanden nadat de spoorlijn Breda-Tilburg in gebruik was genomen werden door par­ti­cu­lie­re ondernemers de eerste plannen ingediend voor Tilburg-Turnhout.

De spoorlijn van Tilburg naar Turnhout, in de volks­mond Bels Lijntje genoemd, werd op 1 oktober 1867 in alle stilte geopend, zowel voor het vervoer van goederen als personen. De naam Bels Lijntje omdat zowel de aan­leg als de exploitatie gebeurde door een Belgische maat­schap­pij.

De Belgen zagen namelijk kansen om over deze spoor­lijn kolen aan te voeren voor de Nederlandse fabrieken. In 1865 was het gedeelte op Belgisch grondgebied al ge­reed. In augustus 1867 naderde men Tilburg en maakte men plannen voor een feestelijke opening van de lijn. Men was van plan om gra­tis kaartjes aan het nieuwsgierige publiek te verstrekken op 29 en 30 september. Toen brak in grote delen van Brabant echter een cho­le­ra-epidemie uit, die tientallen slachtoffers eiste. Feestvieren leek onder die omstandigheden ongepast. Men besloot een beter moment af te wachten. De lijn ging op 1 oktober in stilte van start, met drie dagelijkse verbindingen, maar dat betere moment om te feesten is blijk­baar nooit meer gevonden.

In Tilburg werd deze spoorwegverbinding ‘het Bels lijn­tje’ genoemd. Het Bels lijntje liep tot 1958 door Tilburg maar is in die periode nog verlegd en liep toen vanaf het station gelijk op met de lijn naar Breda en boog bij de Zwartvenseweg af richting België. Van 1974 tot 1982 werd de spoorlijn alleen nog maar gebruikt voor een toe­ris­ti­sche stoomtrein.

De reis van Tilburg naar Turnhout duurde ongeveer een uur en liep vanuit Tilburg via Riel, Aplhen, Baarle-Nas­sau, Weelde-Merksplas, naar Turnhout . In totaal zijn er voor de lijn vier stations gebouwd, namelijk in Riel, Al­phen, Baarle-dorp en Weelde-Merksplas. In 1906 kwam daar nog een grensstation, Baarle-Nassau-grens/Weelde station bij. Er reden aanvankelijk zes maar later een viertal treinen per dag heen en weer.

Nabij buurtschap De Hoevens werd landgoed Het Ooi­je­vaars­nest betreden. We volgden een eind het stroom­dal van de Leij. Bij een graf­heu­vel stond een zuil met in­for­ma­tie in brons aan vier ronde zijden. Door de felle zonneschijn was deze informatie niet goed te fotograferen. Na het Halve Maan Ven werd buurtschap Nieuwkerk bereikt, genoemd naar het gelijknamige kloos­ter, waar de route ook langs voerde.

Aan het eind van het Nieuwkerksbaantje werd de N630 overgestoken. Aan de zijstraat Gorps Baantje lag de sinds 8 au­gus­tus geopende Eet en Drinkerij De Roovertsche Leij. Vanwege de vele zonneschijn kozen we ervoor om niet buiten op het terras te zitten, maar binnen. We lieten ons ieder twee Latte Macchiato goed smaken. Later lazen we op hun web­si­te dat je hier ook kon overnachten. Ze hebben hier een Bed and Breakfast.

Nu werd koers gezet naar het riviertje Ro­vert­sche Leij. Dit volgden we ongeveer 1˝ km. Na buurtschap Roovert liepen we een eind langs de grens met België. Nabij ven Papschot werd de grens verlaten en voerde de route verder over de Aalstheide, dat nabij Esbeek ligt.

We liepen nu door het uitgestrekte landgoed De Utrecht. De route was in dit gebied minder be­lo­pen. Het gras overwoekerde af en toe de pa­den. Problemen gaf dit echter niet omdat de mar­ke­ring echt uitstekend was. Deze wandeling volgt de diverse knooppunten. Als er een wit-ro­de mar­ke­ring ontbrak, dan was daar wel de mar­ke­ring naar de knooppunten. Deze markering be­stond uit een gele driehoek op groene on­der­grond.

Even voor Hooge Mierde besloten we iets eerder van de route af te gaan als gepland. Want daardoor konden we nog de bus van 18:05 uur vanuit Hooge Mierde halen. Deze reed naar Reusel. Daar stapten we over op de bus naar Eindhoven die ons in een uur naar station Eindhoven bracht. Daarna reden we met de trein huiswaarts. We hadden deze dag alles bij elkaar zo´n 35 km gewandeld. Het was weer een heel mooi traject. Het was grotendeels onverhard. Het tweede deel was wel vrij eenzaam. Coos zei dat ze dit traject toch niet graag alleen had gelopen.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor