21e Drents Friese Woud Wandelvierdaagse 2015

Op vrijdag 29 mei 2015 be­sloot ik de 30 km te lo­pen. Het was de voorgaande dag zo goed gegaan dat ik een 30 km nu helemaal zag zitten. De start werd nu in zuidwestelijke richting verlaten. Na de Westeresch liepen we door het Oldendieverveld. Daarna volgden we een tijdlang de Kwasloot. De pas­sa­ge werd onderbroken door de eerste rust- en stempelpost op 4,8 km. In buurtschap Het Moer dwaalden we door bos­ge­bied Wittelterveld. Daarna werd het natuurgebied Oosterzand be­reikt. Hier lag het meer Brandeveen heel fraai. Na een grote open plek in het bos werd het pad e­ven heuvelachtig. Op camping De Blauwe Haan was op 10,3 km de tweede rust- en stempelpost.

Nu liepen we verkeerd. In plaats met de 30 km route verder te gaan, liepen we een eind terug over de 20 km route. We zagen voor ons een man met zijn dochter waar­van we verwachtten dat zij de 30 km route liepen. Toen we weer bij een uitloper van het Brandeveen kwamen, be­stu­deer­den we de ingetekende route. We waren namelijk in de gelukkige omstandigheid dat we de ingetekende route bij ons hadden. Omdat we niet meer dan 30 km wilden lopen bekeken we op de ingetekende route en de kaart op de GPS hoe we, door een stuk af te snijden, alsnog op de 30 km route konden komen. Toen we uiteindelijk op de 30 km route za­ten besloten we nog een stuk af te snijden om uiteindelijk maar niet boven de 30 km uit te komen. Daar waar de Win­kel­steeg de Weg achter de Es kruist zaten we op de officiŽle route.

We kwamen uit in Uf­fel­te. Dit jaar bestond Uf­fel­te 975 jaar en dat werd uitbundig gevierd. Op 14,8 km was de derde rust- en stempelpost in ca­fť restaurant Frederikshaven te Uf­fel­te. We za­gen hier weer verschillende bekenden. Zo'n 10 jaar geleden trof ik hier een wan­de­laar uit BelgiŽ die destijds precies dezelfde hoed ophad als ik­zelf. Die wan­de­laar was er dit jaar ook bij, maar nu trof ik hem ergens anders.

We volgden de Rijksweg nu in zuidelijke richting. Na een halve km sloegen we af. Uf­fel­te werd aan de zuidkant verlaten. Er was een paardentram ge­ar­ri­veerd langs de Ruiterweg. De paarden waren al verwijderd, maar de tram stond er nog en werd op de gevoelige plaat vastgelegd. We liepen over de Holtingerweg overgaand in de Smeenholterweg langs bos­ge­bied Uf­fel­terzand. Verderop kwamen we langs het Uf­fel­terveen en werd kampeerterrein De Blauwe Haan weer be­reikt.

Het eerste deel van het nu volgende traject had ik deze dag al eerder gelopen omdat ik fout was gelopen. Aan de rand van het Oosterzand kreeg ik weer last van de ge­zond­heids­dip. Een heel aardig echtpaar uit Badhoevedorp was heel be­hulp­zaam en hielpen mij. Een paar km verderop was op 24,6 km de laatste rust- en stempelpost. Hier sprak ik de EHBO'ers aan en vroeg of ik met de auto opgehaald kon worden. Zodoende liep ik deze dag 25 km. Het IVV-nummer was 11274.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor