GroeneStadsWissels Antwerpen

Op 1 mei 2015 liepen wij twee Groene Stads Wissels vanuit Antwerpen. Een nicht van mij, die in Antwerpen woont, had een zoontje gekregen en daarvoor gingen wij op kraamvisite. Oor­spron­ke­lijk wilden we van donderdag 30 april tot za­ter­dag 2 mei in Antwerpen overnachten. Maar tij­dens het boeken kwamen we er achter dat we voor dezelfde prijs van 2 nachten, 3 nachten kon­den overnachten. En daarop reisden wij 29 a­pril naar Antwerpen af.

Toen wij halverwege de middag op ons o­ver­nach­ting­a­dres aankwamen was het nog te vroeg om te gaan dineren. Daarop besloten we vast te be­gin­nen met de kleinste van de twee geplande wan­de­lin­gen, die 6 km lang was. Rond 6 uur kwamen we op de Grote Markt aan en hadden zin in een Latte Macchiato. Toen we deze op hadden gedronken, bekeken we de me­nu­kaart. Daarop besloten we hier ook te dineren.

Tijdens het di­ner begon het te regenen. Na het diner en na de harde regenbui besloten we de kort­ste route met wat lichte regen naar ons o­ver­nach­ting­adres te nemen.

Op donderdag 30 april 2015 zouden we in de na­mid­dag dan op kraamvisite gaan. Daarvoor gingen we eerst nog naar de dierentuin. Toen we daar op 9 uur aankwamen, bleek deze om 10 uur open te gaan voor het publiek. Daarop liepen we het cen­trum van Antwerpen nog in. Even na 10 uur be­tra­den we dan de dierentuin. De dierentuin is op een relatief kleine oppervlakte gelegen. Maar de indeling is dermate effectief, dat we toch nog lang niet alles hebben gezien.

Op vrijdag 1 mei 2015 begonnen we dan aan de twee Groene Stads Wissels. De eerste tocht heeft als titel "Ant­wer­pen 1: Jugendstil en Art-Nouweau in Zurenborg" en is 11 km lang.

In ons land zie je soms prachtige, grote huizen gebouwd in de schitterende jugendstil-, art nouveau-, eclectische-, go­ti­sche-, barok- en neoclassicistischestijl. In Ant­wer­pen is daar een hele wijk (Zurenborg) mee vol gebouwd. Het lopen over de Cogels Osylei (een laan) is een ul­tie­me architecturale belevenis.

Een stukje bos in de route ontbrak ook niet. Na­bij station Antwerpen-Berchem liepen we door bos­ge­bied­je Wolvenberg. Er zat een steil pad in dat we bij nat weer vermoedelijk niet hadden ge­lo­pen, maar nu was het droog weer. Ook kwa­men we nog door het Koning Albert Park en het Stads­park.

Na het Stadspark was de splitsing. Als we alleen de eer­ste, 11 km lange route liepen, dan konden we nu rechtstreeks naar het station van Antwerpen lopen. Wij liepen echter ook de tweede Groene Stads Wissel tocht met als titelnaam "Antwerpen 2: Stadspark en Historische Binnenstad". Omdat wij op woensdag 29 april de eer­ste helft van deze wandeling hadden gelopen, liepen we dit traject nu wat sneller en maakten nu relatief weinig fo­to's van dit traject. Met de fotoreportage heb ik hier zodanig rekening mee gehouden dat de fo­to's goed aansluiten op het gelopen traject.

In de routebeschrijving staat de tip om bij het Vlees­huis nog een extra alternatieve route erbij te nemen. Daar hebben we gebruik van gemaakt. Voor de rest zou ik zeggen, kijk naar de talrijke fo­to's om een goede indruk van de wandeling te krij­gen. Op zaterdag 2 mei reisden we huis­waarts.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor