Rondwandeling door Harlingen

Op za­ter­dag 21 maart 2015 or­ga­ni­seer­de de FLAL een wan­del­tocht van­uit Witmarsum. Om­dat ik op za­ter­dagoch­tend niet op tijd bij de start kon aan­ko­men met het o­pen­baar ver­voer ben ik een dag eer­der af­ge­reisd. De snel­ste rou­te naar Witmarsum door de week is met de trein naar Har­lin­gen en ver­der met de bus. Door­dat ik tij­dig ver­trok op de voor­gaan­de vrij­dag heb ik een mooie stads­wan­de­ling door Har­lin­gen kun­nen ma­ken. En ik heb 55 fo­to's ge­maakt.

Als u va­ker mijn web­si­te be­zoekt, dan weet u wel­ke but­ton u hier­bo­ven moet aan­klik­ken voor mijn fo­to­re­por­ta­ge en/of de ge­de­tail­leer­de rou­te. An­ders is hier­on­der een link naar de be­te­ke­nis van de but­tons.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor