Stadswandeling door Zwolle

In de week voor­dat we naar Krag­gen­burg zou­den af­rei­zen om deel te ne­men aan de Ka­doe­ler­meer wan­del­tocht met de FLAL op 7 fe­bru­a­ri 2015 ont­vin­gen wij het nieuw­ste num­mer van Toer­ac­tief. Hier­in stond on­der an­de­re een stads­wan­de­ling door Zwol­le. Dat kon­den we mooi com­bi­ne­ren.

Het was de­ze vrijdag 6 fe­bru­a­ri een stra­len­de dag. Na de stads­wan­de­ling was het bij­na een uur rei­zen met de bus naar Krag­gen­burg. Hier o­ver­nacht­ten we in ho­tel­le­tje. Ze had­den een aan­bie­ding van 2 nach­ten o­ver­nach­ten voor de prijs van 1 nacht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor