Langs de Snelle- en Esperloop tocht

Op dins­dag 3 fe­bru­a­ri 2015 or­ga­ni­seer­de OLAT een 20 km lan­ge tocht van­uit Aarle-Rixtel. De start was van­uit Land­goed dīn Heikant. We lie­pen de­ze dag veel­al door bos­ge­bied en langs ver­schil­len­de buurt­schappen. Het eer­ste buurt­schap waar we langs lie­pen was Speurgt. Daar­na volg­de Gro­tel. Hier lie­pen we langs de sterk mean­de­rende Espelse Loop. De­ze mondde uit in de Snelle loop. De Snelle Loop werd van bei­de kant beke­ken; daar­mee wil ik feitelijk zeg­gen dat we aan bei­de zij­den van de Loop lie­pen. Dat was na­bij buurt­schapTereyken.

Ver­schil­len­de malen had­den we tij­dens de­ze tocht zicht op de ho­ge KPN Straalver­bin­dingsto­ren van De Mortel.  Mo­men­teel zit in de top van de to­ren een nest slechtvalken gehuisvest. We lie­pen re­la­tief dicht langs de­ze to­ren. Ver­der lie­pen we langs buurt­schap Milschot, Kivitsbraak en Hoogen-Aarle en via de Stippelbergse bos­sen kwa­men we bij zandafgraving Milheeze. De gro­te rust was bij Golfclub Stippelberg. De erw­ten­soep en de Lat­te Mac­chi­a­to smaak­ten hier prima.

Daar­na zet­ten we koers naar buurt­schap Zand dat on­der Bakel valt. Na een klei­ne hel­ling volg­den we hier een pad o­ver heu­veltjes. We lie­pen on­der buurt­schap Geneneind naar de Neer­straat. Bij dit buurt­schap be­tra­den we het Gro­tel­sche Bos. Hier lie­pen we weer langs de Es­per­loop. De­ze werd o­ver een smal brug­ge­tje o­ver­ge­sto­ken. Er stond hier een fo­tograaf klaar om mo­ge­lijk val­lende wan­de­laars, die in het wa­ter kon­den val­len, op de fo­to te zet­ten. Dat zorgde voor extra stress, stress waar we met de­ze wan­de­ling van­af wil­de ko­men, voor zo­ver die aan­we­zig was.

Na nog een be­zoek aan de Aarlesche Vij­ver werd de fi­nish be­reikt. Het was een he­le mooie tocht ge­wor­den.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor