NoordHollandpad: De Cocksdorp - De Waal

In het weekend van 13 en 14 sep­tem­ber 2014 wa­ren wij naar Texel getogen. In dit weekend werd op za­ter­dag 13 sep­tem­ber rondje Texel gelo­pen, een tocht van 60 km. 11 keer had ik de­ze tocht al gelo­pen en als het met de conditie meezat, dan had ik de­ze tocht voor de 12e keer wil­len lo­pen. Maar de conditie was er bij lan­ge niet. Sinds 14 fe­bru­a­ri had ik eenmaal een 40 km tocht gelo­pen en ver­der al­leen maar kor­te­re af­stan­den. Maar niet getreurd. Er wa­ren nog an­de­re mo­ge­lijk­he­den. Een daarvan was om een traject van het Noord Holland pad te lo­pen. Dit pad be­gint op Texel in De Cocksdorp en eindigt in Hui­zen.

De Cocksdorp heet­te aan­van­ke­lijk "Nieuwdorp" of gewoon in het Tessels "Durrep’". Later omgedoopt tot De Cocksdorp: ter ere van de initiatiefnemer van de droogma­kerij, de Vlaamse koopman, reder en projectontwikkelaar Nicolaas de Cock.

Nadat wij op vrijdag naar Texel wa­ren afgereisd en wa­ren neergestreken in de plaatselijk Stay­o­kay reden we op za­ter­dag 13 sep­tem­ber 2014 met de bus in 50 minuten naar het be­ginpunt van het Noord Holland pad. We stapten uit bij bushalte "Reddingboot". Hier vandaan was het 250 meter lopen naar het beginpunt van de wandeling. Het be­gon me­teen al heel mooi met een grasdijk. Iets minder mooi wa­ren de uitwerpselen van de scha­pen die lang niet al­lemaal omzeild kon­den wor­den. Bij mo­nu­ment Deltawerken (De Schicht) had­den we op een bankje een rust. Hier kwam net een man van de or­ga­ni­sa­tie van de 60 km langs om een markering duidelijker te plaatsen. De markering werd met geelkleurige linten verzorgd, maar dit lint was naar beneden gezakt. We maakten nog een praatje met de man en vertelden dat ik de tocht in het verleden 11 maal had gelo­pen en Coos 9 maal.

De Schicht: nadat de hele waddendijk op 'Deltahoog­te' was gebracht besloot het toenmalig Wa­terschap Texel be­gin ja­ren ’80 een herinneringsmo­nu­ment te la­ten ma­ken door de Texelse tekenaar en schilder Harry Tielemans, ter herinnering aan de in 1958 be­gonnen Deltawerken. Zijn grootse kunstwerk lijkt op een verstilde blik­sem­schicht en wordt dan ook wel ‘De Schicht’ ge­noemd - maar het moet het silhouet van de waddendijk voorstel­len.

E­ven lie­pen we op de Stengweg, een asfaltweg met auto­ver­keer, maar na 50 meter werd de­ze weer ver­la­ten. Nu lie­pen we o­ver gras­pa­den langs wei­landen. Bij IJsboerderij Labora kwa­men we op de Hollandseweg uit. Ech­ter, vlak voor de asfaltweg liep ons pad door het wei­land. Ver­der­op lie­pen we om een bouwvallige boerderij heen. We kwa­men weer vlak voor de Hollandseweg uit en lie­pen paral­lel aan de weg door een wei­land, het wei­land uit. We kruis­ten de Hoofdweg. Nu troffen we een aangename verrassing. Langs de kant van de weg was een "Rust wat"-locatie bij een woonhuis geïnstal­leerd. We zet­ten hier twee koppen koffie en we kon­den er een koekje bij nemen. We kon­den zelf bepalen hoeveel we ervoor wil­den betalen. We beslo­ten voor elke kop koffie 1 euro te ge­ven.

Aan het einde van het verlengde van de eerder ge­noemde Hollandseweg kwa­men we bij het Eij­er­lands­ka­naal uit. Met een touwtrekpontje, waar maximaal 4 personen op mochten, voerden we naar de o­verkant van het ka­naal. Nu lie­pen we ruim 6 km langs het Eij­er­lands­ka­naal, voor­na­me­lijk o­ver grasdijken met gra­zende en poepende scha­pen.

Bij huize Eij­er­lands-end ver­lie­ten we de grasdijk. O­ver de Zaandammerdijk kwa­men we bij de Westerkolk, waar we omheen lie­pen. Nu was het niet ver meer naar De Waal. Hier was het einde van de eer­ste etappe. Met de bus reden we te­rug naar Den Burg.

We brachten daar nog een be­zoek bij AH om de vochtach­terstand in te halen. Daar­na wil­den we bij bakker Timmer nog een paar lekkere Latte Macchiato's nuttigen. Maar rond sluitingstijd kwa­men we voor een geslo­ten deur te staan. Daarop lie­pen we naar café/res­tau­rant de 12 Balken. Toen wij 12½ jaar getrouwd wa­ren, heb­ben we hier in het verleden heer­lijk gedineerd. De Latte Macchiato smaakte er ook goed. Daar­na lie­pen we te­rug naar de Stay­o­kay en dineerden daar ook.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor