fotoreportage alle foto's in het klein van de tocht diavoorstelling foto's nabestellen de ingetekende route zoals deze op www.afstandmeten.nl staat overzicht 	van de NS-wandelingen Terug naar de homepage van Henri Floor NS wandeling Lange Duinen

NS wandelplaatje NS wandelplaatje Op vrijdag 25 ju­li 2014 lie­pen wij de NS wan­de­ling Lan­ge Duinen van sta­tion A­mers­foort naar sta­tion Hol­land­se Rading. Nadat wij e­ven voor 8 uur bij sta­tion A­mers­foort wa­ren ge­ar­ri­veerd, lie­pen we eerst naar de Star­bucks. Na een gro­te beker Latte Mac­chi­a­to bega­ven wij ons op pad. We ver­lie­ten de start in wes­te­lij­ke rich­ting. Na krui­sing van de spoor­lijn Utrecht-A­mers­foort sloe­gen we linksaf o­ver een asfaltpad en niet veel later sloe­gen we op­nieuw af, nu o­ver een zandpaad­je.

We lie­pen op kor­te af­stand lang de A­mers­foort­se Die­rentuin. Na een eer­ste heideveld kwa­men we in het Monnikenbos. Een monnik heb­ben we hier niet ge­zien. Daar­na lie­pen we langs het stuifzandge­bied Kor­te Duinen. Res­tau­rant De Soester Duinen te Soestduinen werd be­reikt. We nuttigden hier weer on­ze favoriete drank Latte Mac­chi­a­to. Bui­ten Soestduinen lie­pen we door na­tuur­ge­bied de Lan­ge Duinen waar­naar de­ze tocht ge­noemd is. Ik had van de­ze rou­te een GPS-track en Coos volg­de de rou­te op de rou­te­be­schrij­ving van 2007. Er was nu een traject waar veel veranderd was. Zo stond er in de rou­te­be­schrij­ving dat we meerdere keren langs hekwerken moes­ten lo­pen, maar de­ze hekwerken wa­ren er nu niet meer. De hekwerken stonden om ou­de militair objecten die in­mid­dels verwijderd wa­ren.

We kwa­men op een fietspad uit zon­der markeringen. On­ze GPS gaf aan dat we RA moes­ten. Nadat we het fietspad e­ven ge­volgd had­den kwam van rechts de officiele rou­te erbij. We wa­ren dus iets ver­keerd gelo­pen ten opzichte van de hui­di­ge officiŽle rou­te. We kwa­men op een splitsing waar we kon­den besluiten om de kor­te rou­te te lo­pen. Maar wij gin­gen voor de 22 km lan­ge rou­te. We sta­ken de Dolderseweg o­ver en lieten ver­vol­gens de Willem Arntz Hoeve en Dennendal links lig­gen.

Na golfter­rein De Lage Vuursche kwa­men we uit op de Provinciale weg N234 / Soestdijkerweg. Na Land­goed Vij­verhof lie­pen we door de Rid­der­oord­se bos­sen naar de Mauritshoeve te Maartensdijk. Hier lieten we ons een Latte Mac­chi­a­to goed sma­ken. E­ni­ge minuten voor­dat we de Mauritshoeve ver­lie­ten, be­gon het te miezeren. Een wan­del­groep­je dat ook daar op het terras zat trokken poncho's aan. Wij zagen het eerst maar e­ven aan. Dat was maar goed ook, want de re­gen zet­te niet door. Na Land­goed Eyckenstein kwa­men we op de Vuursche Dreef uit. We maakten een kort uitstapje naar de provincie Noord-Hol­land. Hier lie­pen we door het Goois Na­tuurreservaat De Zuid / Bosberg.

Rond 10 minuten voor twee werd sta­tion Hol­land­se Rading be­reikt. Met de trein van 13:56 in de rich­ting van Utrecht reden we huiswaarts. Het was een hele mooie tocht ge­wor­den. Op een paar spetters na was het droog geble­ven met een maximum temperatuur van 21 graden.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

naar de top van deze pagina

Henri Floor