Van Driebergen naar Rhenen

Op don­derdag 3 ju­li 2014 lie­pen we van Drieber­gen naar Rhenen. Veel wandelaars die mij kennen weten dat ik mees­tal met een stok loop. Maar bij de Nijmeegse vier­daag­se is het niet ge­bruikelijk om met een stok te lo­pen. Daarop besloot ik een wan­de­ling te ma­ken o­ver voornamelijk asfaltwegen en pa­den en daar­bij werd de stok niet ge­bruikt, hoe­wel de­ze voor de ze­kerheid wel meegenomen werd.

We volg­den de N225 gro­tendeels tus­sen Drieber­gen en Rhenen. Tus­sen Leersum en Elst werd toch een alternatief traject ge­volgd. De rou­te voerde voornamelijk o­ver fietspa­den. Ook bij Rhenen ver­lie­ten we de N225 en zochten de Rijn op. Daar volg­den we het fietspad dat on­der de Grebbeberg loopt. Aan de voet van de Grebbeberg beslo­ten we de rou­te af te breken. We zagen net een bus voor­bij rijden, zo­dat we een half uur op de vol­gende bus moes­ten wachten en reden we huiswaarts.

Het was de­ze dag rond de 26 graden ge­wor­den en op o­pen stuk­ken was het behoorlijk warm. De meeste fo­to's maakten we in de ochtend.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor