Nieuwjaarstocht

Op zaterdag 4 januari 2014 or­ga­ni­seer­de de FLAL de Nieuwjaarstocht vanuit Ureterp. De start was vanuit Sporthal De Wier. Bij het be­tre­den van de startlokatie werd ons een gelukkig nieuwjaar toegewenst door de voor­zit­ster van de FLAL. Traditiegetrouw moch­ten we ook deze dag even voor 9 uur op pad.

Na de Ge­re­for­meer­de Kerk werd Ureterp in noordelijke richting ver­la­ten.Na een paar lange rechte wegen werd Frieschepalen bereikt. Nabij buurtschap De Haar volgden we het Historisch Wandelpad Grenspalen Frieschepalen. Deze gras­weg liep gedeeltelijk over de procinciegrens van Groningen en Friesland. Eerst kwamen we nog langs de natuurijsbaan van De Haar. Daarna lie­pen we langs de grenspalen 15 en 16. Aan deze witte palen waren zwartegekleurde wapens bevestigd van de provincie Groningen en Friesland.

Het riviertje De Lauwers is één van de oudste grenzen binnen Ne­der­land (9de eeuw). Hoe het met het verloop van de grens dieper het veen in zat, daar wist niemand destijds het fijne van. Duidelijkheid kwam er pas in 1874. Toen werden 25 gietijzeren grenspalen, met daarop de wapens van de provincies Groningen en Friesland, geplaatst van het Reitdiep tot aan Allardsoog in Bakkeveen.

We kwamen weer in Frieschepalen. Over het Lang­paed en de Skieppedrift werd koers gezet naar het Groningse De Wilp. De Wilp zelf werd niet aangedaan. We volgden de Fuorwurk langs het Waschmeer naar Dorpshuis Uthof in Sie­gers­wou­de. Hier was op 12 km de eerste rustpost.

Frieschepalen (Fryske Peallen) ligt tegen de grens met de provincie Groningen en naast de dorpen Sie­gers­wou­de en Ureterp. Frieschepalen is in de 18e eeuw ontstaan als ontginningsdorp in het hoogveengebied. Het dorp ligt aan de Rijksweg A7 van Heerenveen naar Groningen. Met de palen in de dorpsnaam worden de grenspalen langs de grens met Groningen bedoeld. Frieschepalen is pas in 1953 benoemd tot zelfstandig dorp. Voor die tijd maakte Frieschepalen deel uit van Sie­gers­wou­de.

Vanaf ongeveer 1660 werd de Grote Veenvaart naar Bakkeveen gegraven om de venen in het noordoosten van Opsterland te kunnen exploiteren. Bij Frieschepalen maakte deze vaart met verlaat en ophaalbrug een buiging naar het zuidoosten. Er stonden enkele huizen en een herberg. De vaart is gedempt en nu is de Tolheksleane de hoofdader van het dorp, een laan met mooie eiken en bebouwing van vooral vrijstaande woningen, enkele boerderijen en een kerkje met dakruiter uit 1928.

Bij Frieschepalen zijn ook de resten van een schans in het landschap te vinden. In het begin van de Tach­tig­ja­ri­ge Oorlog moest de rust in Friesland worden verdedigd met behulp van schansen op strategische plekken. Aan het einde van de 16de eeuw werd er ook een exemplaar bij het huidige Frie­sche­pa­len op­ge­wor­pen. De schans is aan zijn lot overgelaten, in 1672 weer opgemaakt en daarna ver­val­len.


We vervolgden ons pad naar buurtschap Voor­werk (Fuorwork). Hier kruisten we een heel bijzonder verkeersplein. Ik vond het plein wat on­o­ver­zich­te­lijk want er was geen duidelijke o­ver­gang zicht­baar van voetpad en verkeersweg. De bedoeling was waarschijnlijk dat hier door automobilisten max­i­maal 30 km per uur zouden rijden, maar de auto's reden hier beduidend harder.

Het kruispunt in Sie­gers­wou­de van de wegen Bakkeveen-Frieschepalen en daar Ureterp – Sie­gers­wou­de in nu een feit. “De poort” naar recreatief Bakkeveen is op woensdag 17 juni 2009 officieel geopend. Dit plein is speciaal ontworpen om het op rustige wijze verwerken van verkeersstromen, daarnaast wordt het vaak ook gewoon gezellig op het plein. In de weekenden staat er in de zomer een ijskar en af en toe een visboer. Er zijn meerdere bankjes en zitjes.


Over de Boswei te Sie­gers­wou­de werd na­tuur­ge­bied Slotplaats bereikt. Hier lie­pen we over het grondgebied van Bakkeveen. Het volgende na­tuur­ge­bied waar we doorheen lie­pen was Ko­nings­diep - 't Oude Bosch dat op het grondgebied van Wijn­je­wou­de­ ligt. Na De Stripe en het Venebos werd na­tuur­ge­bied Duurswouderheide bereikt. Eerst lie­pen we door het bosgedeelte maar daarna volgde de grote stille heide. Meerdere keren moesten we hier oppassen voor wa­ter­o­ver­last. Maar we konden er meestal wel omheen lopen.

Nadat we aan de rand van een volgend bosgebied waren gekomen zagen we aan onze rechterhand het Duurswouderheide plateau. Maar omdat de zon nu niet scheen was het niet echt de moeite waard om hier even van de officiele route af te gaan en dat deden we dan ook niet. Nabij Donkerbroek lie­pen we langs een bosgebied waar flink wat bomen waren omgewaaid.

Voor de N381 lie­pen we over een parallelweg naar eetcafe De Vosseheer. Deze weg liep later ook langs de Opsterlandse Compagnonvaart. Hier was op 24 km de tweede rustpost. Na deze rustpost lie­pen we in de richting van Moskou, althans naar buurtschap Moskou. We sloegen af over de Hanestreek. Daarop werd buurtschap Petersburg bereikt.

Nu kwamen we nog in Wijn­je­wou­de. Bij voet­bal­ver­e­ni­ging ODV (Ontspanning door Voetbal) was de derde en laatste rustpost. Nabij de Ge­re­for­meer­de Kerk van Wijn­je­wou­de werd deze plaats ver­la­ten. Nu volgden we terug naar Ureterp over enige lange vrijliggende fietspaden.

De finish werd rond half vier bereikt. De afgelegde afstand bedroeg 37,5 km. In Utrecht werd een WS78 tocht georganiseerd van 40 km. Die tocht was 38,1 km lang. Een verschil dus van 600 meter met deze FLAL tocht. Het was weer een mooie tocht geworden. Drachten en om­ge­ving was deze dag het centrale punt van Ne­der­lan­ders waar zich veel wan­de­laars bevonden. Maar liefst 1250 wan­de­laars waren naar dit gebied af­ge­reisd. 710 wan­de­laars hadden mee­ge­daan met de wan­del­ver­e­ni­ging Willen is Kunnen (WIK) die vanuit Rottevalle een tocht or­ga­ni­seer­de en bij deze FLAL-tocht waren 539 deel­ne­mers. We willen de organisatie hartelijk danken voor deze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor