Gijsselterkoelentocht

Op zaterdag 7 december 2013 organiseerde TIGO een wandeltocht vanuit Ruinen. De start was vanuit café Hees petit restaurant Brink­zicht. Er kon gekozen worden uit de afstanden van 5, 10, 15, 25 of 40 km. Wij kozen het 40 km parkoers. Bij de start zagen we talrijke bekenden van FLAL-tochten. De start was vanaf 9 uur. Wij startten ongeveer een kwartier later vanwege latere aan­komst.

We verlieten Ruinen over de Oosterstraat. Na kruising van de Ruiner Aa volgden we de Gijs­sel­ter­weg. Hier haalden we bekende wan­de­laars van FLAL tochten in. Eén van hen zei tegen een medewan­de­laar dat ik al om half zes van huis was gegaan om aan deze tocht mee te kunnen doen. Toen was net een andere wan­de­laar in ons gezelschap die al om 5 uur van huis was gegaan.

De andere wan­de­laars waren daarop nieuwsgierig waar deze man dan wel vandaan kwam. Hij zei dat hij in een plaats woonde in de provincie Noord-Holland en dat zijn woonplaats ook aan de provincies Zuid-Holland en Utrecht grensde. Na zo'n 15 keer raden lukte het uiteindelijk. Hij kwam uit de plaats Uithoorn. Ik noem geen naam, maar hij is bestuurlid van sportvereniging De LAT.

We kruisten de N375/Postweg en daarop werd buurtschap Gijs­sel­te bereikt. Hier sloegen we af. Nu dwaalden we door natuurgebied Ech­te­ner­veld. Daarbij kwamen we langs de Gijs­sel­ter­koe­len, een gebied met 6 vennen. Enige malen zagen we nog res­tan­ ten van sneeuw liggen. Bij de kruising met een asfaltfietspad stonden twee mannen ver­twij­ feld. Zij vroegen of wij de 40 km liepen. Zij liepen de 25 km route en waren ergens ver­keerd gelopen. We konden hen naar de 25 km route verwijzen die we pas kort tevoren verlaten hadden.

We kwamen uit op de Ruinerweg te Echten. We staken de spoorlijn over en liepen toen even ver­keerd. We hadden in de routebeschrijving ge­le­ zen dat we linksaf de oprijlaan van Huize Echten moesten oplopen maar we liepen de oprijlaan van Huize Tea Time op. Toen we op de naastliggende parkeerplaats geen vervolgpad zagen, concludeerden we dat we ver­keerd zaten. Verderop in Echten troffen we op een splitsing een grote veldkei uit Zweden en een plaggenhut. Iets verderop lag aan een pleintje een aantal oude boerderij en er stond een standbeeld van een naakte vrouw.

Daarop sloegen we alsnog de oprijlaan van Huize Echten in. Het kwam ons hier bekend voor. Op 15 september 2013 was ik hier samen met mijn vrouw Coos. Toen liepen we een traject van het Wes­ter­bork­pad. Toen zat er ook nog veel blad aan de bomen waardoor we toen het iets verderop gelegen Huize Echten niet zo mooi op de foto konden krijgen als dat nu het geval was.

Na landgoed Echten werd café restaurant Steakhouse Bosrand te Echten bereikt. Hier was de eerste rustpost. Hier zaten nog 2 wan­de­laars. Echten werd verlaten. Over de on­ver­har­de Kip­stuk­weg was het goed oppassen geblazen. Er lagen talrijke plassen op de zandweg en we wilden onze schoenen zo schoon mogelijk houden.

Bij de Frika Hoeve in de Ech­te­ner Esch staken we de spoorlijn over. Er kwam een wan­de­laar teruggelopen die een afslag had gemist. Voor ons liepen ook twee wan­de­laars die nu ook terug liepen. Het smalle pad LA na het Cramerspad was hen kennelijk niet opgevallen. De gele markering van linksaf was op een berk geplakt zodat deze markering niet goed opviel. Wij echter liepen met de routebeschrijving in de hand en volgden deze zo veel mogelijk punt voor punt. Nu dwaalden we door bosgebied Oldenhaverveld tot aan de N375 ver­keers­weg. Nabij de bijna 10 meter hoge Hunnenkloosterberg liepen we weer verder van de N375 vandaan en kwamen op de Ruinerweg uit.

De Hunnenkloosterberg tussen Ruinen en Echten wordt beschouwd als een kame, een overblijfsel uit de Saale-ijstijd. Een kame is een heuvel die ontstond door smeltwater dat bij het afsmelten van de gletsjers vrijkwam. Vaak worden ze gevormd door de opvulling van spleten en gaten in het smeltende ijs. In Drenthe zijn een aantal van deze heuvels of bergen bekend , bijvoorbeeld de Fluitenberg en de Kalenberg (ten westen van Hoogeveen).

We volgden de Ruinerweg die overging in de Echtsenseweg en staken de N375 weer over. Langs de Heeser Esch werd buurtschap Hees bereikt. We staken de Ruiner Aa weer over en over de Groene weg werd Ruinen weer bereikt. De tweede rustpost was gelijk aan de start­lo­ca­tie. De afgelegde afstand bedroeg nu 24 km.

Ruinen werd over de Huttenweg verlaten. In een bocht van de ver­har­de weg liepen we RD over een grasweg. We kwamen opnieuw op de Huttenweg uit, maar deze werd meteen op een zessprong weer verlaten. Nu volgden we de Vledders. Over de Ruinerdijk werd Ansen bereikt. Hier kwamen we langs Huize Het Buiten Land

Het Buiten Land was oorspronkelijk een boerderij, gebouwd omstreeks 1890. Tot het midden van de jaren 60 van de 20e eeuw fungeerde het als boerenbedrijf. Na herverdeling van de grond werd het een hotel-restaurant, waarbij het ook ging fungeren als dorpshuis van Ansen. In juli 2005 kochten Joke Land en Rob Bartels het pand en gingen aan het verbouwen. Anno 2007 was het klaar en ging 'Bartels Bed & Breakfast' van start.

Ansen werd over de Kleine Esweg verlaten. Net toen we dachten dat we al lange tijd over ver­har­de wegen liepen, ging de ver­har­de weg over in een modderige zandweg. We kwamen opnieuw in een mooi bosgebied uit. Ditmaal was dat de An­ser­den­nen. Op 32 km was de laatste rustpost in Theehuis An­ser­den­nen. Binnen stond een bord waarop de TIGO wan­de­laars welkom werden geheten. Na deze rust dwaalden we met een wijde boog door de bosrand van bosgebied de An­ser­den­nen. Daarop werd het Dwingelderveld bereikt. Dit gebied is bij mooi en zonnig weer een prachtig gebied om te fotograferen. Hat was nu ook wel prachtig, maar door het gevorderde uur was het eigenlijk te donker om foto's te maken.

Na bezoekerscentrum Dwingelderveld verlieten we de weg Benderse en volgden een fietspad langs De Wiltsangh. Over het Molenpad kwamen we langs molen de Zaanplatte. Hier werden we ingehaald door twee wan­de­laars. Aan één van hen gaf ik mijn startkaart met het verzoek mij af te melden. Zodoende kon ik nog de bus van 16.24 uur naar Meppel halen.Door buurtschap Engeland werd de finish bereikt. De afgelegde afstand bedroeg 39 km. De eerder in dit verslag genoemde man uit Uithoorn was tijdig binnen. Hij besloot alsnog de route van de 10 km te lopen zodat hij in totaal 50 km liep. Toen ik bij de bushalte stond te wachten kwam er een wan­de­laar langs die mij, samen met een wan­de­laarster uit Zwolle, aanbood op naar NS station Zwolle te brengen.

Het was een hele mooi tocht geworden. Er waren 524 deelnemers. Ik kon mij niet herinneren dat ik eerder in het noorden van Nederland zo'n goede routebeschrijving met een wandeltocht heb gehad. Bij elk punt stond de tussenafstand naar het volgende punt vermeld en aan het eind van elke regel stond de totaal gelopen afstand. Hoewel TIGO al lang bestaat zou ik nog een paar aanbevelingen voor de routebeschrijving willen doen. Het leest was makkelijker als in routebeschrijving in een raamwerk wordt ge­fijsselplaatst. Dan is het duidelijke wat allemaal op dezelfde regel thuishoort. Verder zou de witafstand tussen de 2e en 3e kolom kleiner moeten worden. De tussenafstand en de totaalafstand afronden op 5 meter zou een rustiger beeld geven. De oliebollenman heb ik niet aangetroffen.

We willen de organisatie hartelijk danken voor deze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven in dit verslag staan.

Henri Floor