van Hoerst naar Karspeltocht

Op zaterdag 16 november 2013 or­ga­ni­seer­de de FLAL de "van Hoerst naar Kars­pel­tocht". De start was vanuit CR De Raket te Rogat. Bij de start zagen we naast de vele be­ken­de FLAL­lers ook tal­rij­ke WS78ers. Zo zagen we wan­de­laars uit A­mers­foort, Am­ster­dam, Haar­lem en Nij­me­gen.

Rogat werd in zui­de­lij­ke rich­ting ver­la­ten. We kruis­ten de A28 snel­weg. Na­bij de Dorps­straat te De Wijk sloe­gen we af en dwaal­den door buurt­schap De Schip­horst. Voor mij was het op dat mo­ment nog te mistig om van het plaats­naam­bord een foto te maken. We kwamen bij Huize De Ha­vix­horst en maakten op het ge­lijk­na­mi­ge land­goed een rond­wan­de­ling. Daardoor werd op dezelfde plek het land­goed verlaten als waar we het hadden be­tre­den. De lanen wa­ren mooi versierd met een herfsttooi.

We liepen weer naar de A28 snelweg en volg­den deze parallel westwaarts. Door buurtschap Lankhorst liepen we naar het plaatsje Halfweg. Voor ons gold nog niet dat we halverwege de tocht wa­ren. We hadden nog maar 11 km afgelegd. Na bosweg Schotsweg werd langs de rand van een bos gelopen. Even volg­den we de Heerenweg, maar deze werd spoedig verlaten via een overstapje in een hekwerk. Een wandelaar voor ons zei, nu wordt het echt mooi. De plaats IJhorst werd bereikt. In CR Het Vosje was op 15 km de eerste rustpost.

IJhorst werd langs de plaatselijke kerk verlaten. Na de brug over het riviertje Reest liepen we langs een begraafplaats van de plaats De Wijk. We liepen verschillende keren over overstapjes in het Reest­dal We kwamen in buurtschap Haalweide en bij een huis zagen we op een TV-scherm sin­ter­k laas en zwarte Piet. Want deze dag kwam de goed­hei­lig man met zijn boot vanuit Spanje in Groningen aan. Na Haalweide bleven we de door­gaan­de weg, Com­mis­sie­weg genaamd, volgen tot aan buurtschap De Sta­pel. Hier was een extra rust­mo­ge­lijk­heid in een Chinees restaurant. Hier werd door talrijke wan­de­laars gebruik van gemaakt.

We verlieten de Com­mis­sie­weg en kruisten even later de A28-snelweg. Even later staken we de Ossesluis in de Hoo­ge­veen­sche Vaart over. Nu volgde een mooi pad langs een sloot. Het pad was wel modderig en je moest oppassen om niet uit te glijden. Aan de andere kant van de sloot liepen we terug en konden zodoende achterliggers zien en al of niet op de foto zetten. We kwamen in Koekange en bij de kerk kwam het ons bekend voor. Hier wa­ren we nog kort tevoren geweest met een etappe van het Westerborkpad We kwamen uit op de Dorpsstraat van Koekange en na kruising met de spoorlijn was bij Huize Welgelegen de rust in een manage. De afgelegde afstand bedroeg hier 28 km.

Na deze rust liepen we naar Berg­hui­zen. Berg­hui­zen werd weer verlaten langs de plaatselijke kerk en het meer De Trekgat. Nabij Kralo werd de N375 (Meppel-Eursinge/Pesse) gekruist en be­von­den ons nu in Broekhuizen. We sloegen af en volg­den nu de Oosterboerseweg. Hier wa­ren de bla­de­ren van de bomen nog volop getooid met een prach­ti­ge herfst­kleur. Meppel werd bereikt en over een traject van het Westerborkpad werd Rogat weer bereikt. Na de sluis in de Hoo­ge­veen­sche Vaart kwamen we nog langs het wapen van Rogat alvorens de finish werd bereikt. Vijf minuten voor voer wa­ren we bij de finish. Er wa­ren 516 wan­de­laars.

Deze tocht heeft een op het eerste gezicht vreemde naam gekregen. Zeker als je in dit gebied niet bekend bent, dan vraag je je af hoe de organistie aan deze naam gekomen is. Info op www.flal.nl gaf een verduidelijking: Horsten zijn zandige verhogingen in het landschap. De Wijk en Koekange zijn de twee kerspelen in de tocht. Al vroeg in de geschiedenis werden de horsten bewoond en vanaf de 14e eeuw werden in dit gebied kloosters en land­goederen gesticht. De graslanden aan de oevers van de Reest wa­ren ideaal voor het houden van melkvee

We willen de organisatie hartelijk danken voor deze tocht.

Klik HIER voor de betekenis van de buttons die boven aan dit verslag staan.

Henri Floor