Westerborkpad, Meppel-Hoogeveen

Op zondag 15 september 2013 vervolg­den wij het Westerborkpad van­af sta­ti­on Meppel. Na het stand­beeld van Vrouwe Fontana lie­pen we de Sta­ti­onsweg in. Langs de kant van de weg stonden enige oude karakteristieke huizen. Aan het einde van de Sta­ti­onsweg sloe­gen we voor een stand­beeld af de Zuideinde op. Langs de gevel van huizen langs de Keizersgracht waren oude reclames aangebracht. Bij een grote kerk sloe­gen we af. We hoorden kerkgezang uit de kerk komen. Bij De Wheem stond een stand­beeld van de Stads­om­roe­per.

Na een Joods gedenkteken werd het cen­trum van Meppel verlaten. We lie­pen onder de spoor­lijn door en volg­den daarna de Gasgracht. Na on­der­door­gang van de A32-snel­weg en krui­sing van nog twee verkeerswegen werd de bebouwde kom van Meppel verlaten. We kwamen uit bij de Hoogeveensche Vaart en volg­den de­ze tot aan Rogat. Bij de sluis had­den we een rust op een bankje. We had­den hier trouwensde keus uit drie bankjes. Door buurtschap Broekhuizen werd de spoor­lijn weer be­reikt.

Koekange werd be­reikt. Langs de Koe­kan­gers­dwars­weg stond voor een huis tonnen te koop. Na het kerkje van Koekange werd de Dorpsstraat be­reikt. We had­den zin in een goede rust en keken of we iets geschikts vonden. In een zijstraat stond een groot bord van Vitesse. We lie­pen naar dit sportpark. Het toegangshek was geopend, maar de kantine was dicht. Op een paar honderd meter afstand hoorden we geluiden van sporters. Maar we had­den geen zin om daar naar toe te lo­pen omdat we daar geen rust­mo­ge­lijk­heid verwachten. Op dat moment scheen de zon en er stonden stoelen klaar, waarop we be­slo­ten hier toch in ieder geval even te gaan zitten rusten.

Koekange werd weer verlaten. Nabij buurtschap Struikberg troffen we op de Panjerdweg een bekende OLAT wandelaar van wabdelen io de dibsdag met OLAT. Samen met zijn vrouw had hij een weekje vakantie in de buurt en fietste nu wat in de omgeving rond. Na natuurterrein Koekange werd koers ge­zet naar Echten. Voor het cen­trum kwamen we langs een fietsmuseum. We gingen het museum niet in. De toegangsdeuren stonden open maar we zagen binnen niet veel fietsen.

Daarna kwamen we bij een plaggenhut. Buiten stond een open WC. Vlakbij stond een grote zwerfsteen. De­ze steen was afkomstig uit Zweden. De steen lag oorspronkelijk 100 km ten noordwesten van Stockholm. Iets verderop stond bij een galerie een grote bontgekleurde en grote poes. Coos werd met de poes op de foto ge­zet. Daarna lie­pen we naar Huize Echten. In een weiland stond een oude grote duiventil. Na nog een bospassage had­den we een rust in hotel café restaurant Steakhouse Bosrand te Echten. We lieten ons de Latte Macchiato en de kren­ten­weg­ge goed smaken.

Echten werd verlaten en even later kwam we langs een steen met daar­op het wapen van Hoogeveen. Langs de Hoogeveensche Vaart werd Hoogeveen be­reikt. Eerst kwamen we nog langs Nijstad 15.

In de boerderij, Nijstad 15, verborg de familie Flokstra met groot gevaar voor eigen leven, tijdens de oorlog 1940-1945, 13 joden. Zij verbleven 2˝ jaar in een hol onder het hooi

Daarna kwamen we nog langs een zwerf­kei­en­pro­ject. Na krui­sing met de A28-snel­weg kwamen we nog langs een Israëlische begraafplaats, molen De Zwaluw en een voormalige synagoge, die thans in gebruik is als Baptistenkerk. Om 17.33 uur werd het treinsta­ti­on van Hoogeveen be­reikt. We konden de trein van 17.34 daardoor in principe nog net halen, ware het niet dat de­ze trein niet reed vanwege een wis­selstoring. Uiteindelijk had­den we een vertraging van in totaal een half uur.

Het was weer goed wandelweer geweest. Tijdens de wandeling was het droog gebleven. Het was overwegend half bewolkt.

Henri Floor