Vesting Oudeschans tocht vanuit Bad Nieuweschans

Op donderdag 22 augustus 2013 besloot ik een Groene Wissel tocht vanuit Bad Nieu­we­schans te gaan lopen. Ik had nog een vrij reizen kaartjes dat op 31 augustus verviel en rond deze tijd was nog één van de laatste mogelijkheden om dit kaartje productief te gaan gebruiken. Na een reis van 3½ uur begonnen we om 10:15 uur aan de wandeling. Vanaf het treinstation liepen we naar het centrum van Nieu­we­schans. Nadat we de Wes­ter­wold­se Aa waren overgestoken lag aan onze rechterhand een fabriek waar bij de ingang maar liefst 7 mo­len­ste­nen lagen, alsof deze in die fabriek gemaakt wer­den en hier ter informatie lagen. Daarna liepen we door Nieu­we­schans met enige mooie pleinen, stra­ten met kinderkopjes en steegjes. Zo kwamen we langs de Bel­ling­wol­der­poort met schildwachthuisje en met een kanon.

Nadat we de A7-snelweg hadden gekruist bleek snel dat de rou­te­be­schrij­ving niet klopte. Ver­moe­de­lijk was de route geruime tijd geleden gemaakt. Aan de hand van de GPS route, die ook be­schik­baar was, konden we de route ver­vol­gen. We liepen een tijdlang door het "Bos op Hou­win­ga­ham". Op­val­lend was het, dat de zand­we­gen recentelijk waren ingezaaid met gras. We kwamen uit op de Hamdijk. Dat was bij de voormalige Booneschans. Nu volgden we een graspad en even later liepen we op een grasdijk waar het gras zeker 30 cm hoog stond. Hoewel het al behoorlijk warm was, was het gras nog nat. Het bleek dat mijn bergschoenen met Goretex niet meer waterdicht waren. We kwamen bij een punt waar we redelijk steil de grasdijk af moesten lopen, maar de ver­volg­rou­te was een pad waarop alleen maar brand­ne­tels groeiden. Om meer­de­re redenen besloten we de route hier af te breken. De redenen waren:
  1. door het warme weer waren er veel hinderlijke insecten.
  2. het gebied was veel eenzamer dan we verwacht hadden,
  3. we wilden onze natte voeten niet onnodig be­scha­di­gen vanwege een 4daagse wandeltocht die we een week later vanuit Ede wilden lopen.
  4. we wilden na afloop van de tocht uiterlijk de trein van 16:50 uur terug nemen.
De dijk waar we op liepen bleek, toen we de route op een gedetailleerde kaart bekeken, tevens de grens met Duitsland te zijn. Hoewel we de geplande route afbraken, wilden we nog niet stoppen met de wandeling. We liepen naar het Vereenigd of B.L. (Boelo Luijtjens) Tijdenskanaal en volgden aan de overzijde een fietspad zuidwaarts. We hadden gehoopt dat dit fietspad tot nabij Bel­ling­wol­de langs het kanaal zou lopen, maar dat was niet het geval. Het fietspad kwam op een asfaltweg uit en dat volgden we naar Bel­ling­wol­de. Daarbij kwamen we nog door buurt­schap Den Ham. Hoewel het aantal hui­zen/ boer­de­rij­en dat langs deze weg stonden minder dan 10 was, hebben we toch niet het juiste aantal be­schik­baar.

Aan het eind van de weg kwamen we uit op de Ou­de­schans­ker­weg uit. Als we hier naar rechts waren gelopen, in de richting van Oudeschans, dat zaten we weer op de officiële route. Maar omdat we nog niet wisten wat ons te wachten stond, besloten we naar het centrum van Bel­ling­wol­de te lopen. Daar keken we of er een bus naar een treinstation liep.

Op­val­lend in en nabij Bel­ling­wol­de waren meer­de­re voorheen grote en statige boer­de­rijen die nu kennelijk door geldgebrek in verval waren ge­raakt. Bij een boer­de­rij was een boom omgeknakt en enigszins tegen de boer­de­rij aangekomen en lag in deze toestand nog gewoon voor de boer­de­rij. De tuin was een wildernis en er lag ook nog een oude omgewaaide antennemast in de tuin.

We kwamen bij een bushalte waar lijnbelbus 811 naar Bad Nieu­we­schans reed. Het was even na half een en om 12:57 zou een bus rijden als deze door iemand anders ge­re­ser­veerd was. Dat bleek niet het geval en dus bestelden we een bus voor 13:57. Er was hier vlakbij een bankje waar we op konden zitten. Na een half uur besloten we eens naar het infobord te lopen om te kijken of er nog wat te beleven viel. Het bleek dat vlakbij een molen was. We liepen naar de molen, die aan de Molenweg lag. Toen we weer terug liepen kwam, voor ons onverwachts, bus 12 aanrijden die naar Winschoten station reed. Hoewel er geen bushalte was, stopte de aardige buschauffeur, van Spaanse afkomst, en we konden meerijden. In de bus belden we naar het bedrijf van de bestelde lijnbelbus en annuleerde die rit zonder problemen. In Winschoten namen we de trein van 14:01 en een kleine drie en een half uur later kwamen we thuis.

Hieronder volgt nog achtergrond informatie van Bellingwolde, Bel­ling­wol­der­poort en de Booneschans.

Henri Floor