Kempische Wandeldagen, zondag 4 augustus 2013, route rich­ting Nuenen.

Zondag 4 au­gus­tus 2013 was alweer de laatste dag van de­ze 3 daagse. Na de start lie­pen we naar buurt­schap Hulst. We staken het Eindhoven kanaal over en volg­den dit even. Daarna sloe­gen we af en volg­den een smal pad langs de Kleine Dommel. Dit 1 km lange pad was heel mooi en zit elk jaar in de­ze 3-daagse. In buurt­schap Coll was op 4 km de eer­ste wagenrust. Na een beker melk vervolg­den we snel ons pad. We kre­gen uitzicht op de Collse Watermolen .

In Eeneind kwamen we langs een kapelletje en even laten staken we de spoor­lijn Einhoven-Roermond over. Na Eeneind kwamen we op de Geldropsedijk uit. Na het Laco Strandbad Nuenen sloeg ons pad LA over de Enodedreef. Maar na 15 meter moesten we RA. Die afslag werd door talrijke wan­de­laars, die alleen de pijlen volg­den, niet opgemerkt. De of­fi­ci­­le rou­te, die wij wel volg­den, liep om het Enode meer heen. Daarbij kwamen we nog langs talloze vissers, waarvan sommigen nog op bed in hun tentje lagen.

We staken de A270 snel­weg over en lie­pen nu door Nuenen naar de grote rust. De afgelegde afstand bedroeg hier 9 km. Verder lie­pen we langs het standbeeld van Vincent van Gogh en een hele oude boom Nuenen weer uit. We dwaalden door de Nuenense Broek, wisselend door bos­ge­bied of open terrein. Na de buurt­schap­pen Laar en Rul werd bos­ge­bied Ru­weew­sels be­reikt. Het meest noordelijkste punt van de rou­te was bij het Wilhelminakanaal te Achterbosch. We lasten hier een extra rust in op een bankje. Op het bankje zat al een oudere meneer. Hij maakte de op­mer­king dat we de 35 km lie­pen. Toen we ons afvroegen, hoe hij dit wist, vertelde hij dat hij de voorgaande dag de mannen die de pijlen had­den opgehangen, had gesproken.

Achterbosch, dat onder Lieshout valt, werd verlaten. Nu dwaalden we door bos­ge­bied Geeneindsche Heide dat onder Kruisschot valt. Na het Witven werd de Gerwenseweg overgestoken. Nu dwaalden we door bos­ge­bied Papenvoortsche Heide. Nu volg­den zo'n 4 km enige lange rechte en ook wat saaien (asfalt)wegen. Daarbij staken we nog de A270 snel­weg over.

Na de buurt­schap­pen Vaarle en Heideschoor werd in buurt­schap Het Broek op 30 km de laatste wagenrust be­reikt. Bijna alle zitplaatsen waren bij aankomst bezet. Er zaten hier ook nog wan­de­laars van de 25 km. Er kwam nog een wan­de­laar aangelo­pen, die de 15 km liep. Het was ene Theo die met een hondje liep, waarvan eigenlijk niet meer van hem werd verwacht dat hij die afstand nog liep.

Verder lie­pen we nog langs het Eindhovens kanaal en door bos­ge­bied Luchense Heide werd de finish be­reikt. Het waren weer drie mooie Wan­del­da­gen gewor­den. Voor mij was het de 28e keer dat ik aan de­ze Kem­pi­sche Wan­del­da­gen deelnam en voor Coos was het de 27e keer. Wij willen de or­ga­ni­sa­tie en alle vrijwilligers hartelijk danken voor de­ze tocht.

Henri Floor