5e Toeractief Vechtdal vierdaagse 2013, 4e wandeldag

Op zaterdag 29 juni 2013 was de start vanaf Camping De Koeksebelt te Ommen. Nadat we de Vecht waren o­ver­ge­sto­ken nabij het centrum van Ommen kwa­men we langs het Nationaal Tinnen Figuren Museum. Voor het museum staat een stand­beeld van elfstedenwinnaar Reinier Paping in 1963. Aan het voetstuk was een lijst bevestigd met namen van alle elfstedenrijders uit de ge­meen­te Ommen.

Even volgden we de Varsenerdijk, maar spoedig sloegen we af en lie­pen verder over een veldweg. We staken het Ommerkanaal over en dwaalden door het uitgestrekte buurtschap Varsen. Grappige waren hier de banken in de vorm van een fiets. We lie­pen onder de N348/ Var­se­ner­weg door en be­reik­ten het centrum van Varsen.

Na een dode arm van de Vecht kwa­men we langs camping De Stuwe in buurtschap Holt. Bij de Bosvreugd was de eerste rustpost. Vanwege het mooie weer, ondanks de vele regen van de voorgaande nacht, was het aangenaam buiten toeven op de treden van een openluchttheater. Daarna staken we via een stuw de Vecht weer over.

Aan de overzijde van de Vecht stonden twee waterschapsbanken. In één van de twee banken werd Coos op de gevoelige plaat vastgelegd. Daarna dwaalden we lange tijd over landgoed Vil­ste­ren. We staken tweemaal dezelfde spoorlijn alvorens het centrum van Vil­ste­ren te bereiken. Vlak voor de rust in Herberg De Klomp te Vil­ste­ren boden drie kleine kinderen (gratis) snoepjes aan. We hoorden hen zeggen dat al veel wan­de­laars snoepjes van hen hadden aangenomen. In Herberg De Klomp was het druk met wan­de­laars. Het duurde dan ook enige tijd voordat we onze be­stel­ling kre­gen.

Langs de Vilsterse molen werd Vil­ste­ren verlaten. Daarbij passeerden we een militaire groep enige malen. Na hun plaspauze werden we voor de laatste keer door hen ingehaald. De militaire groep was een elftal, 10 mannen en een vrouw. We kwa­men op korte afstand langs opnieuw de Vecht en hadden hier een prachtig vergezicht.

Opnieuw dwaalden we door bosgebied. We kruisten de N348, hier Deventerweg geheten, en even later ook de Reg­ge. Rond één uur in de middag begonnen wij aan de 15 km route. We lie­pen nu in oostelijke richting en kruisten de N347, hier Stationsweg geheten. We volgden nu een fietspad langs de Beerzerweg. Dit traject hadden we met de auto de eerste en derde wandeldag bereden op weg naar de start van de des­be­tref­fen­de dag. Na de spoorlijn dwaalden we fraai door bosgebied en een kleine zand­ver­stui­ving, hier Sahara genaamd.

We dachten dat we de laatste waren vlak voordat we bij de rust aankwa­men en we hadden ook niet verwacht hier nog 10 wan­de­laars aan te treffen. Langs het Zeesserven en het Besthmenerven zetten we koers naar landgoed Eerde. Het gelijknamige kasteel zat nu niet in de route zoals een voorgaande editie van deze vier­daag­se. Wel kre­gen we de enige parkoerswijziging van deze vier­daag­se te verwerken. Een smal pad vlak langs de Reg­ge was te modderig, waar­door een alternatieve route werd gevolgd.

We staken de N347/Le­me­lerweg over en door buurtschap Wolfskuil werd de finish weer be­reikt. Het was een hele mooie vier­daag­se geworden.

Wel hebben we een aantal kanttekeningen ten aanzien van de parkoersbeschrijving, de in­ge­te­ken­de route achterop de rou­te­be­schrij­ving en de door de organisatie aan­ge­le­ver­de GPS-route. Hieronder geef ik een aantal tips voor de organisatie:

Wat betreft de rou­te­be­schrij­ving het volgende: De rou­te­be­schrij­ving was beschreven in 4 kolommen.
  • In de 2e kolom stond de rou­te­be­schrij­ving en in de 3e kolom stond de richting waarheen gelopen moest worden. Omdat het geheel in een excel bestand weergegeven was, was de afstand tussen de tekst van de rou­te­be­schrij­ving en de wandelrichting te groot. Beter is het om eerst de wandelrichting te vermelden en daar aansluitend de rou­te­be­schrij­ving te plaatsen.
  • Het lettertype was aan de kleine kant.
  • De rou­te­be­schrij­ving was weergegeven in roze. Dat is wel mooi en mogelijk ook professioneel. Maar het gaat erom dat de wan­de­laar het goed kan lezen. Derhalve is mijn advies om een zwarte kleur te gebruiken op een witte achtergrond. Omdat het om een excel-bestand gaat, is het nog duidelijker om alle cellen omlijnd weer te geven als een rooster.
Voor de in­ge­te­ken­de route werd een vrij brede lijn gebruikt. Dat was vooral het geval bij de 25 km route. Als een dunne zwarte lijn gebruikt wordt, wordt het geheel veel overzichtelijker en kan een goede kaartlezer makkelijker de route volgen.

Wat betreft de bepijling het volgende:
De pijlen hadden een wat donkere kleur. Als de zon op de pijlen scheen, dan was deze goed te zien. maar als de pijl op een donkere achtergrond werd bevestigd en soms ook nog in een donker bos, dan wordt het meer een puzzeltocht.

Het leek ook wel een puzzeltocht want de pijlen zaten steeds op onverwachte plekken. Er zat geen systeem in waar de pijlen werden aan­ge­bracht. Het beste is om 20 meter voor de plek waar een pijl wordt geplaatst met je ogen te zoeken naar een duidelijke zichtbare plaats. Vaak waren de pijlen na een splitsing geplaatst. En dan moest je in alle zijpaden kijken waar de pijl bevestigd was. Als er 2 splitsingen vrij snel achter elkaar waren dan werd met 1 pijl volstaan, die dan ook nog vaak achter die splitsing geplaatst was.

Wat de GPS route die door de organisatie beschikbaar werd gesteld het volgende:
De weergegeven lijn was veel te dun en had vrijwel geen kleur. Duidelijker is het om de lijn een donkere kleur en een dikkere lijn te geven. Ik werk zelf met www.afstandmeten.nl en als je dan een route download, dan krijg je een duidelijke lijn.

Henri Floor